Piirin kannanottoja

Uutisia

SKP:N Uudenmaan Piirin kannanotto TES- ja Kiky keskusteluun

17.1.2020
Kiky-politiikan todellinen sisältö on palkansaajien kannalta murskaavan heikko. Sen tuloksena työaikaa pidennettiin ilman palkkaa kolmella päivällä vuodessa, työnantajien sotu-maksuja siirrettiin miljardeja työntekijöiden maksettavaksi ja matalatasoisen palkkakehityksen lisäksi leikattiin julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja.

Tulonjakoa muutettava työntekijöiden eduksi!

20.12.2019
SKP-Uudenmaan Puheenjohtaja Arto Viitaniemen kannanotto Uudenmaan piirijärjestön puolesta

Sote-esitys kaadettava

20.4.2018
Eduskunta käsittelee parhaillaan sote-uudistuksessa kovinta kritiikkiä herättänyttä ns. valinnanvapausesitystä. Hallituksen tavoitteena on saada koko sote-ja maakuntalakipaketti päätökseen kesäkuun loppuun mennessä.

Kaikki tuki Nobinan kuljettajien lakolle

22.9.2017
Kun pääluottamusmiehen asemaa uhataan, ei työntekijöille jää muuta vaihtoehtoa kuin puolustautua lakolla. Nobinan työntekijöiden reaktio on oikea ja näyttää heidän olevan tosissaan oikeuksiensa suhteen.

Soten ”valinnanvapaus” – miljardikaappaus terveysfirmoille

22.5.2017
Sipilän hallituksen sote-hankkeeseen Kokoomuksen ajama terveyspalvelujen valinnanvapaus ei tarkoita sitä, että palvelujen käyttäjille tulisi joitakin uusia valinnan mahdollisuuksia.

Veroparasiitit irti yhteiskunnan elämänsuonista

21.4.2016
Panama-paperit toivat selkeästi esiin sen, miten on mahdollista että vaikka Suomessa on rahaa enemmän kuin koskaan, voidaan samaan aikaan kärsiä julkisen talouden rahoitusongelmista.

Ostovoimaa on lisättävä!

17.3.2016
Työntekijöille tarjotaan Juha Sipilän hallituksen ja EK:n toimesta kahta vaihtoehtoa; eli heikennyksiä työ ja palkkaehtoihin joko lainsäädäntöteitse pakkolaeilla tai ns. kilpailukykysopimuksella.

Tyhjä valinnanvapaus kilpailuaseena

2.12.2015
Hallituksen sote -ratkaisun kokoomuksen mainostama osa oli asiakkaitten vapaus valita yhteiskunnan ylläpitämän terveydenhuollon ja kaupallisen yksityisen lääkäriaseman tai mystisen kolmannen sektorin tuottaman palvelun välillä.

Liikkeelle leikkauspolitiikkaa vastaan

8.6.2015
Juha Sipilän porvarihallitus leikkaa työttömiltä, opiskelijoilta, eläkeläisiltä ja lapsiperheiltä. Se heikentää ihmisten laajasti käyttämiä ja tarvitsemia julkisia peruspalveluja ja kiristää ay-liikettä työ- ja palkkaehtoja heikentäviin pitkiin sopimuksiin.

Eläkkeitä on korotettava heti 100 euroa kuukaudessa!

16.4.2015
Ylisuuriksi paisuneiden työeläkerahastojen arvo on vuonna 2015 kohonnut 177 miljardiin euroon. Nuo varat kuuluvat nykyisille ja tuleville eläkeläisille, ne eivät ole hallituksen ja eduskunnan omaisuutta vaikka ne tekevätkin päätöksiä monista eläkkeisiin liittyvistä asioista.

Leikkaajilta on kadonnut jarru

26.2.2015
Suomen hallitus on leikannut ja säästänyt niin peruspalveluista kuin julkisista palveluistakin ja erityisen rankasti on karsittu kuntien taloutta. Tämä on johtanut siihen, että perusturvan varaan putoavat ihmiset eivät enää tule toimeen riittämättömällä sosiaaliturvalla puutteellisten palvelujen kanssa kamppailleessaan.

EU ja Nato irti Ukrainasta!

14.4.2014
USA:n ja EU:n tukemalla Ukrainan vallankaappauksella tähdättiin estämään Venäjän oman, EU:n kanssa kilpailevan Euraasian vapaakauppa-alueen vahvistumista.

Sote-hanke johtaa katastrofiin

10.4.2014
Hallituksen ja eduskunnan oppositiopuolueiden yhdessä sopima esitys kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen keskittämisestä viiteen massiiviseen erva-alueeseen vie noin 60 prosenttia kuntien päätösvallasta suppeille johtoryhmille, kyseenalaistaa kuntien itsehallinnon periaatteet ja olemassaolon oikeuden. Se johtaa lähipalvelut katastrofin partaalle ja avaa tien kunnallisten palvelujen yksityistämisen laajentumiselle.

Kuntien kannettava vastuunsa asumisesta

16.8.2013
Suomen kommunistisen puolueen Uudenmaan piirijärjestö vetoaa uusmaalaisiin kuntiin, että ne eivät jatkaisi lyhytnäköistä vuokra-asuntojensa myyntiä.

Hallituksen esitys vanhuspalvelulaiksi ei paranna vanhusten hoitoa

16.5.2012
Hallituksen asettama ohjausryhmä luovutti 19.4.2012 peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille esityksen vanhuspalvelulaiksi. Esitys ei lupaa kauan kaivattua parannusta vanhustenhoitoon.

Me tarvitsemme joukkoliikenteen

20.8.2010
Joukkoliikenteen tulee palvella ensisijaisesti ihmisten joka päiväisen elämisen asettamia tarpeita. Jokapäiväisiin palveluihin ja töihin pitää päästä nopeasti ja vaivattomasti myös ilman omaa autoa.
RSS

Terveydenhuollon peruspalvelut maksuttomiksi

 

Sanna Marinin hallituksen esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseksi ei ole suoranainen yksityistämisprojekti jollainen oli Juha Sipilän hallituksen kaatunut esitys. Nykyhallituksen sote-esitys keskittyy pääsääntöisesti kysymyksiin, joiden tavoitteena on hallinnon keskittäminen maakunnille ja rahoituksen pitäminen tiukasti valtion käsissä. Uudellemaalle esitetty erillisratkaisu, jolla se jaettaisiin viiteen sote-alueeseen, ei välttämättä ole perustuslain mukainen.

Esitys on sikäli torso, että siitä puuttuvat selkeät kirjaukset terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja sosiaalihuoltoon liittyvät tärkeät kokonaisuudet. Tämä tarkoittaa kuntien itsehallinnolle ja taloudelle tyrmäävää iskua. Lähidemokratiaa ja lähipalveluja uhkaa tuhoutuminen.

Keskittämispolitiikan seurauksena avautuu myös mahdollisuudet palvelujen tuotannon ja järjestämisen keskittämiseen ja sitä kautta suurten yksityisten sote-yritysten vallan kasvulle. Koronaepidemian aikainen kokemus kertoo karulla tavalla siitä miten yksityiset terveydenhoitoalan yritykset rahastavat häikäilemättömästi ihmisten terveydenuhkaa hyväksikäyttäen.

SKP:n Uudenmaan piirijärjestö vaatii sote-uudistuksen valmistelun lähtökohdiksi otettaviksi sellaisia periaatteita ja käytännön toimia joilla turvataan julkiset sote-palvelut julkisin voimavaroin tuotettuina. Tämä tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sosiaalihuollon tehtävien määrittämistä mahdollisimman pitkälle lähipalveluina lähidemokratian puitteissa. Työntekijöille on taattava asialliset omaan työhönsä ja työympäristöönsä vaikuttamisen keinot. Perusterveydenhuollon palvelut on oltava maksuttomia.Tätä kuten koko sote-uudistusta voidaan rahoittaa luopumalla hävittäjähankkeesta.

SKP:n Uudenmaan piirijärjestö


NAISTEN PALKKATASARVON PUOLESTA!

Suurlakko toi naisille äänioikeuden. Äänioikeuden lisäksi naisyhdistys oli vuonna 1884 linjannut yhdeksi tavoitteekseen naisten palkka tasa-arvon. Yhteiskunnassa on kuljettu tsaarin ajoista jo hyvän matkaa, mutta silti naisten palkka tasa-arvon vaatimukset odottavat yhä täyttymistään.
Suomi on yksi maailman rikkaimmista maista ja ylpeilee edistyksellisyydellään sekä tasa-arvollaan, muttei silti ole kyennyt toteuttamaan palkkatasa-arvoa. Vuosikymmeniä jatkuneet pelkät puheet ilman niiden toteuttamista ovat kuin isku vasten kasvoja niille naisvaltaisten matalapalkka-alojen naisille ja miehille, jotka tekevät arvokasta työtä pitäen huolta suomalaisen hyvinvointivaltion rakentajasukupolvesta. Myös tulevaisuuden rakentajat ja me kaikki, jotka tänä päivänä pidämme yllä hyökkäyksen kohteena olevan hyvinvointivaltion rippeitä, tarvitsemme heidän työtänsä sekä huolenpitoansa.
Palkkatasa-arvon aikaansaaminen kuuluu sekä työmarkkinajärjestöille ja työnantajille, että hallitukselle ja lainsäätäjälle. Asiaa ei saa vain sysäillä ratkaisijalta toiselle. SKP:n Uudenmaan piirijärjestö tukee Tehyn ja Superin ehdotuksia yleisten palkankorotusten lisäksi tulevasta vuotuisesta tasa-arvoerästä, jota toteutettaisiin 10 vuoden ajan.
Tarvitaan kuitenkin vauhtia ja lisää toimia naisten palkkatasa-arvon saavuttamiseksi. Myös valtiovallan on ryhdyttävä vaikuttaviin palkkatasa-arvotoimiin työmarkkinajärjestöjen lisäksi. Lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta on palkkatasa-arvon edistämiseksi parannettava ja monien sen kohtien rikkominen on kriminalisoitava. Rikoslain työsyrjintä- ja kiskonnantapainen työsyrjintä-säännökset on uudistettava paremmin vastaamaan naisten palkkatasa-arvon rikkomisten rangaistavuutta ja viimeksi mainittu rangaistusnormisto on muutettava törkeäksi työsyrjinnäksi, jossa kiinnitettäisiin huomiota rikkomisella tavoiteltuun hyötyyn.
Tarvitaan pakottavia minimipalkkamääräyksiä naisten palkkatasa-arvon edistämiseksi, joilla asetettaisiin alarajoja suhteessa miesten vastaavaan palkkaukseen ja miesten ja naisten ammattien vastaavuuden tai vaativuuden arviointisäännöksiä ja palkka-avoimuuden ja vuotuisten palkka-arviointien toteuttamista sekä työehto- ja virkaehtosopimusmääräysten sukupuolivaikutuksien arviointeja, (suvaus).
Julkisten hankintojen kilpailutuksessa on huomioitava myös, miten hyvin naisten palkkatasa-arvon vaatimuksia on toteutettu.
Työehtosopimusneuvottelujen liittokierroksen avaus ei riitä kompensoimaan kiky-politiikan tappioita työntekijöille eikä palkkaeriarvoisuuden kaventamiseen. Sopimuskierroksen avaus ei voi sitoa vielä neuvottelevien ammattiliittojen käsiä huonoihin ratkaisuihin. Liittojen on toimittava itsenäisesti oman ammattialan työntekijöiden aseman korjaamiseksi. Kaikille aloille yhteisiä tarpeita ovat talkoopäivien poistaminen ja sotu- maksujen kompensaatio.
Erityisen tärkeää on se, että julkisen sektorin naisvaltaisten alojen sopimuksilla voidaan nyt korjata palkkatasa-arvon paha vääristymä. Julkisen sektorin palkkatason korjaaminen sekä tasa-arvon toteuttaminen edellyttää rahoituksen turvaamista ja se on siten myös hallituspoliittinen kysymys. Julkisen talouden kuntoon saattaminen edellyttää pääomaverojen tuntuvaa kiristämistä ja kuntien valtionosuuksien lisäämistä. SKP:n Uudenmaan piirijärjestö tukee naisvaltaisten matalapalkka-alojen neuvottelutavoitteiden toteuttamista. Tuemme myös mahdollisia työtaistelutoimia jollei neuvotteluteitä asia saada korjattua. Vaadimme myös muiden alojen solidaarisuutta taistelulle tasa-arvon puolesta. Kyseessä on työläisten yhteinen asia!

SKP:n Uudenmaan piirijärjestön Piirikomitea 8.3.2020