Hallituksen esitys vanhuspalvelulaiksi ei paranna vanhusten hoitoa

16.5.2012

Myös turvattu vanhuus on ihmisoikeus.
Myös turvattu vanhuus on ihmisoikeus.

Hallituksen asettama ohjausryhmä luovutti 19.4.2012 peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille esityksen vanhuspalvelulaiksi. Esitys ei lupaa kauan kaivattua parannusta vanhustenhoitoon.

Ohjausryhmä ja ministeri eivät halua henkilökuntamitoituksia. Sen sijaan lakiesityksessä viitataan asennemuutoksiin, kolutukseen ja omavalvontaan. Mutta, kun vanhukset elävät nälässä, eivät pääse ulkoiluun tai ovat ylilääkittyjä, se ei johdu vääristä asenteista vaan henkilökuntapulasta.

Luovutustilaisuudessa korostettiin kotona asumista ja laitoshoidon toissijaisuutta. On hyvä, jos sekaviksi yksityistettyihin kotipalveluihin saataisiin järjestystä. Kotipalvelut pitäisikin palauttaa kuntien tuotettaviksi. Mutta laitoshoidon tai palveluasumisen henkilökuntavajetta ei saa sivuuttaa.

Työryhmä ei ole tunnustanut laitoshoidon, palveluasumisen eikä kotihoidon ongelmia resurssiongelmiksi, vaikka ne ovat ennen kaikkea sitä. Ihmisoikeuskysymykseksi tunnustettu vanhusten ylilääkitseminen johtuu samoin pääasiassa henkilökuntapulasta.  SKP:n Uudenmaan piirijärjestö vaatii henkilökuntamitoitusten sisällyttämistä vanhuspalvelulakiin.

Piirijärjestö tukee vanhusten hoidon puutteiden nostamista yhä enemmän julkisuuteen, kuten Helsingin Torikokouksen suunnittelemaa tapahtumaa

SKP:n Uudenmaan piirijärjestö ry
16.5.2012