Kuntien kannettava vastuunsa asumisesta

16.8.2013

Jokaiselle katto pään päälle.
Jokaiselle katto pään päälle.

Suomen kommunistisen puolueen Uudenmaan piirijärjestö vetoaa uusmaalaisiin kuntiin, että ne eivät jatkaisi lyhytnäköistä vuokra-asuntojensa myyntiä.

Päinvastoin nykyistä taloustilannetta tulisi hyödyntää rakennuttamalla lisää edullisia vuokra-asuntoja. Tämä olisi sellaista elvytystä, joka piristäisi taloutta paikallisesti, loisi työpaikkoja ja helpottaisi pulaa kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista.

Kunnallisten asuntojen myyminen Kunta-asunnoille ja muille tahoille on ollut virhe, jonka raskaimman laskun maksavat vuokralaiset. Oma lukunsa ovat ne asunnot, jotka on myyty yksityisille sijoittajille. Kunnalliset vuokra-asunnot on kerralla muutettu riskittömiski rahastusautomaateiksi, jota omistajatahot ovat häikäilemättömästi hyödyntäneet.

Liian monessa tapauksessa vuokra-asuntojen myyntiä ovat seuranneet reippaat vuokrankorotukset. Asukkaista suuri osa on alunperin valittu sosiaalisin perustein ja heille nämä korotukset ovat olleet kohtuuttomia. Esimerkiksi Raaseporin Ruukkiasuntojen asukkaat joutuivat ensin kohtuuttomien vuokrankorotusten uhreiksi ja vietyään asian oikeuteen, myös maksamaan kohtuuttomat oikeudenkäyntikulut.

Kuntien valtuustoissa on kuviteltu, että asuntojen vuokrauksen siirto kunnalta muille toimijoille olisi helpottanut kuntien velkataakkaa. Näin ei käytännössä ole tapahtunut. Esimerkiksi Kunta-Asuntojen tapauksessa osakaskunnat joutuivat kuitenkin ottamaan taatakseen lainat, joiden siirrosta Kunta-Asunnoille ne olivat jo kertaalleen sopineet. Lisäksi me kaikki olemme joutuneet tämän asuntokeinottelun maksumiehiksi kohoavien asumis- ja toimeentulotukien haukatessa yhä isomman palan valtion ja kuntien rahoista.

Suuri ongelma kunnille on myös se, etteivät ne enää voi itse hallinnoida vuokra-asuntojaan ja osoittaa niitä kuntalaistensa käyttöön. Asukasvalinnassa painottuu yhä enemmän vuokralaisten maksukyky ja kunnat myös joutuvat vuokraamaan tietyille asukkaille erittäin kalliita asuntoja, koska niiden on lain mukaan sosiaalitoimen puitteissa etsittävä asuntoja tietyille asukkailleen. Myynti- ja muiden rajoitusten päättyessä tilanne huononee entisestään vuokralaisten ollessa pakotettuja hakeutumaan muualle asumiskulujen kohtuuttomuuden vuoksi.

Kuntien vuokra-asuntojen myynti on lopetettava ja päinvastoin satsattava uusien edullisten vuokra-asuntojen tuotantoon.

SKP:n Uudenmaan piirijärjestö ry
16.8.2013