Leikkaajilta on kadonnut jarru

26.2.2015

Leikkauspolitiikkaa vastustamassa.
Leikkauspolitiikkaa vastustamassa.

Suomen hallitus on leikannut ja säästänyt niin peruspalveluista kuin julkisista palveluistakin ja erityisen rankasti on karsittu kuntien taloutta. Tämä on johtanut siihen, että perusturvan varaan putoavat ihmiset eivät enää tule toimeen riittämättömällä sosiaaliturvalla puutteellisten palvelujen kanssa kamppailleessaan.

SKP:n Uudenmaan piirijärjestö pitää peruspalveluministeri Susanna Huovisen (sd.) ja Sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädyn (kok.) julkisuudessa esittämiä lausuntoja perusturvan paranemisesta loukkauksena kaikkia suomalaisia vähävaraisia kohtaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemasta tutkimuksesta käy täysin kiistatta ilmi, ettei perusturvan taso ole lähelläkään sellaista, että sen avulla voisi tulla toimeen muuten kuin tilapäisissä tapauksissa.

Jotta työttömyyden, sairastumisen, opiskelun, eläkkeen tai työkyvyttömyyden takia taloudellisiin vaikeuksiin joutuvien ihmisten mahdollisuus normaaliin elämään ja toimintaan yhteiskunnassamme saataisiin turvattua, esitämme perusturvan korottamista 1200 euroon verottomana kuukaudessa. Tämä korotus takaisi ihmisille taloudellisen turvan ja johtaisi myös kotimaisen kysynnän lisääntyessä uusien työpaikkojen syntymiseen. Uudistuksen rahoittaminen onnistuisi muun muassa verottamalla pääomatuloa nykyistä enemmän, palauttamalla varallisuusvero, peruuttamalla yhteisöveron alennus ja palauttamalla työnantajien Kela-maksut.

SKP:n Uudenmaan piirikomitea
26.2.2015