Liikkeelle leikkauspolitiikkaa vastaan

8.6.2015

Ida Kettunen ja Aura Kaskisydän vaativat vammaisille oikeuksia.
Ida Kettunen ja Aura Kaskisydän vaativat vammaisille oikeuksia.

Juha Sipilän porvarihallitus leikkaa työttömiltä, opiskelijoilta, eläkeläisiltä ja lapsiperheiltä. Se heikentää ihmisten laajasti käyttämiä ja tarvitsemia julkisia peruspalveluja ja kiristää ay-liikettä työ- ja palkkaehtoja heikentäviin pitkiin sopimuksiin.


Hallituksen ohjelmalla aiotaan toteuttaa häikäilemätön ja brutaali tulonsiirto suurituloisille ja pääomapiireille, sekä romuttaa suomalainen yhteiskuntamalli.

Hallitus suunnittelee kaikkiaan 10 miljardin euron leikkauksia julkiseen talouteen sosiaaliturvaa heikentämällä, karsimalla palveluja ja vähentämällä kuntien tuloja. Tämä johtaa palkkojen jäädyttämisten ja muiden työehtojen heikentämisten lisäksi huomattavaan kulutuskysynnän heikentymiseen ja sitä kautta työttömyyden edelleen lisääntymiseen.

Hallituksen Sote-linjaus tähtää leikkauslinjan jatkamiseen ja sementoimiseen sekä palvelujen siirtämiseen yksityisille yrityksille muun muassa palvelusetelien käyttöä laajentamalla. Maakuntamalliin sisältyvä demokratiaelementti ei korvaa kuntien itsehallintoa, joiden piiriin sote-palvelut nykyään kuuluvat. Kuntien toimiala kutistettaisiin alle puoleen nykyisestä ja tältä osin itsehallinto lakkaisi.

Hallituspuolueet hankkivat vaaleissa äänestäjiä lupauksilla pienituloisten aseman parantamisesta, indeksien säilyttämisestä ja koulutusmäärärahoihin puuttumattomuudesta. Hallitusohjelma on vaalilupauksiin nähden räikeä vaalipetos ja demokratiaa halventava teko.

Ainoat sektorit, jotka saavat lisää rahaa, ovat armeijan varustelu ja sisäinen turvallisuus. Lisäksi hallituskaudella laaditaan nato-selvitys ja viedään eteenpäin Naton kanssa solmitun isäntämaasopimuksen edellyttämää lainsäädäntöä.

Härski leikkauslinja on peräisin EU:sta, jonka lainsäädäntöön ja perussopimuksiin hallitus sitoutuu täysin. Myös perussuomalaiset hyväksyvät hallitusohjelmassa mukisematta myös laina- ja kurjistamispaketit, vaikka viime kaudella vielä vastustivat niitä.

Seuraavan kuukauden aikana ratkeaa päätös Kreikan lainaohjelman jatkosta. Sipilän istuva hallitus ajaa lisää leikkauksia ja eurokuria niin Suomessa kuin Euroopassakin, vaikka taloustieteilijöiden laaja enemmistö pitää leikkauksia tuhoisina, lamaa pahentavina toimenpiteinä. Eurooppalainen kuripolitiikka on seuraus maanosan talouseliitin – pörssikeinottelijoiden ja yritysjohtajien – itsepäisestä ja puhtaasti ideologisesta pyrkimyksestä tulonsiirtoihin työntekijöiltä omiin taskuihinsa.

Nyt tarvitaan laajapohjaista, radikaalia ja leikkausten vastaista toimintaa niin Suomessa kuin euroopanlaajuisesti osoittamaan, ettei eliitin linja ole yhteisen edun ajamista, vaan puhtaasti oman edun ja voittojen tavoittelua. Vain siten voidaan estää nykyisen hallituksen leikkauslistat ja kääntää politiikan suunnan palvelemaan ihmisten etua voitontavoittelun sijaan.

SKP:n Uudenmaan piirijärjestö