Sote-hanke johtaa katastrofiin

10.4.2014

Joukkovoimalla kohti reilumpaa.
Joukkovoimalla kohti reilumpaa.

Hallituksen ja eduskunnan oppositiopuolueiden yhdessä sopima esitys kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen keskittämisestä viiteen massiiviseen erva-alueeseen vie noin 60 prosenttia kuntien päätösvallasta suppeille johtoryhmille, kyseenalaistaa kuntien itsehallinnon periaatteet ja olemassaolon oikeuden. Se johtaa lähipalvelut katastrofin partaalle ja avaa tien kunnallisten palvelujen yksityistämisen laajentumiselle.

Uudellamaalla kuntien olemassaoloa ja päätösvaltaa kaventaa lisäksi suunniteltu metropolihanke, jonka puitteisiin siirretäisiin vielä lisää nyt kuntien päätösvallassa olevia asioita ja palveluita.

Kyse on kuntien toimintojen pakkoliitoksista, jolla ei ole asiallisia perusteita. Suurin osa kuntien ongelmista johtuu oikeistolaisesta leikkauspolitiikasta, jonka tavoitteena on heikentää julkista sektoria yleensä ja siirtää kuntien tuottamia palveluja yritysten voitontavoittelun piirin. Yksityisen voiton vuoksi ollaan valmiita vaarantamaan kansalaisten oikeus riittäviin ja laadukkaisiin terveyspalveluihin.

Eduskuntapuolueet ovat täydellisesti sulkeneet silmänsä ja korvansa Euroopan neuvoston paikallishallinnosta tekemille linjauksille kuntien toimintaoikeutuksesta. Ne viis veisaavat kuntalaisen itsehallinnon turvaamisesta ja läheisyysperiaatteista. Niin EU-myönteisiä kuin eduskuntapuolueet ovatkin, ne toimivat vastoin EU:n alueiden neuvoston näkemystä, joka torjuu lähipalvelujen romuttamisen, jota perustellaan esimerkiksi kestävyysvajeella.

SKP:n Uudenmaan piirin mielestä kuntien ja etenkin niiden asukkaiden ongelmat eivät ratkea keskittämispolitiikalla, yksityistämällä ja demokratiaa kaventamalla, vaan turvaamalla niiden taloudelliset toimintaedellytykset. Kuntien valtionosuuksia ei pidä leikata, vaan ne on palautettava 90-luvun alun tasolle. Valtion tulee eurooppalaisten pankkien ja EU:n rahoittamisen sijaan turvata terveys- ja sosiaalipalvelut Suomessa.

Pääomatulot on saatettava kunnallisverotuksen piiriin ja kuntavero on muutettava progressiiviseksi. Kunnissa on tarpeen käydä läpi yksityiset toiminnot ja palautettava omaa tuotantoa kalliimmat ja heikkolaatuiset palvelut omaan tuotantoon. Kaikilla tulee olla pääsy laadukkaiden ja maksuttomien terveys- ja sosiaalipalveluiden piiriin.

 

SKP:n Uudenmaan piirikomitea
10.4.2014