Ostovoimaa on lisättävä!

17.3.2016

Ruokaa pitää saada muualtakin kuin ruokajonosta.
Ruokaa pitää saada muualtakin kuin ruokajonosta.

Työntekijöille tarjotaan Juha Sipilän hallituksen ja EK:n toimesta kahta vaihtoehtoa; eli heikennyksiä työ ja palkkaehtoihin joko lainsäädäntöteitse pakkolaeilla tai ns. kilpailukykysopimuksella.

Tässä niin kutsutussa Suomen mallissa on kyse ennen kaikkea siitä, että ay-liikkeen johtoa painostetaan hyväksymään massiivinen tulonsiirto palkansaajilta työnantajille ja pääomien omistajille. Tämä häikäilemätön vailla taloudellisia perusteita oleva operaatio ja työehtojen huononnukset tehdään tilanteessa, jossa suurpääoma kahmii suurvoittoja jakamalla muun muassa ennätyksellisesti osinkoja, maksamatta niistä juuri lainkaan veroja.

Tässä oikeiston mallissa palkansaajat pakotetaan tekemään vuosittain kolme päivää lisää töitä saamatta lainkaan palkkaa, reaaliansiot laskevat palkkojen jäädytyksen vuoksi, 1,5 miljardia työnantajien kustannuksia siirretään palkansaajille, lomarahat laskevat julkisella sektorilla, eläkeikää nostetaan, monia kustannuksia korotetaan, palveluja heikennetään.

Näillä ratkaisuilla ei paranneta työllisyyttä, vaan päinvastoin pelkästään palkattoman työajan pidentämisen seurauksena työpaikat vähenevät 30 000-40 000:lla. Kun otetaan huomioon, että reaaliansioiden alentaminen heikentää ostovoimaa, uhkaa työttömyys vieläkin useampaa.

Lisäksi heikennetään eläkeläisten, työttömien, vammaisten, opiskelijoiden ja muiden kansalaisryhmien toimeentuloa.

SKP:n mielestä tälle oikeistolaiselle talouspolitiikalle on olemassa vaihtoehto, joka lähtee siitä, että kansalaisten ostovoimaa on lisättävä. Tämä on toteutettava korottamalla pieniä ja keskisuuria palkkoja. Myös pieniin eläkkeisiin on tehtävä reilut korotukset ja työeläkkeet on palautettava palkkaindeksiin.  On myös käynnistettävä työajan radikaaliin lyhentämiseen tähtäävät valmistelut.

Tämän toteuttaminen on mahdollista kyseenalaistamalla hallituksen harjoittama uusliberalistinen talouspolitiikka ja valmistautumalla ay-liikkeen joukkovoiman käyttöön.