Sote-esitys kaadettava

20.4.2018

Sote-mallin piti olla selkeä. Toisin näyttää käyvän.
Sote-mallin piti olla selkeä. Toisin näyttää käyvän.

Eduskunta käsittelee parhaillaan sote-uudistuksessa kovinta kritiikkiä herättänyttä ns. valinnanvapausesitystä. Hallituksen tavoitteena on saada koko sote-ja maakuntalakipaketti päätökseen kesäkuun loppuun mennessä.

Eduskunta käsittelee parhaillaan sote-uudistuksessa kovinta kritiikkiä herättänyttä ns. valinnanvapausesitystä. Hallituksen tavoitteena on saada koko sote-ja maakuntalakipaketti päätökseen kesäkuun loppuun mennessä. Maakuntavaalit aiotaan pitää jo lokakuussa. 

Sote-palvelujen yksityistäminen on pysäytettävä ja kunnallisdemokratian kaventaminen torjuttava. Sote-hankkeessa on kyse yksityisen sosiaali- ja terveysbisneksen markkinoitten laajentamisesta ja samalla tämän ihmisten hyvinvoinnin kannalta tärkeän toiminnan ajamisesta suuryritysten päätösvallan alaisuuteen. Kunnallisella lähidemokartialla ei enää olisi näihin palveluihin paljonkaan sanottavaa.

 

Keskittäminen ja yksityistäminen johtaa yhtenäisten palveluketjujen sijasta palveluiden pirstoutumiseen, kun tilaaja ja tuottaja eriytetään, perus- ja erikoistason yhteistyö vaikeutuu, sekä kilpailutus ja asiakassetelit pilkkovat palveluja. Sosiaalipalvelut ja ehkäisevä työ jäävät lapsipuolen asemaan.

SKP vaatii hallituksen sote-mallin hylkäämistä ja uudistuksen uutta valmistelua. Valmistelu tulee lähteä siltä pohjalta, että perustason palvelut järjestetään jatkossakin pääsääntöisesti kunnissa ja pääosin kuntien omana tuotantona. Samalla on kehitettävä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Palvelujen yksityistäminen ja kunnallisen demokratian alasajo on pysäytettävä.

Kunnallinen itsehallinto ja sen jatkuva kehittäminen muun muassa osallistuvan budjetoinnin kautta, on paras välinen kansalaisten palvelutarpeiden toteuttamiseksi. Perusterveydenhuollon tulee olla maksutonta.

Julkisten palvelujen rahoitusta tulee vahvistaa veropoliittisilla ratkaisuilla, joilla pääomatulojen ja suurten omaisuuksien verotusta lisätään ja kunnille annetaan myös näitä tuloja koskeva verotusoikeus.

Peruspalvelurahojen ohjaamisesta EU:lle ja läntisen  sotilasliittoutuman vaatimiin menoihin on luovuttava.

 

20.4.2018

SKP:n Uudenmaan piirijärjestö