Panoksia soteen eikä sotaan!

9.12.2021


Suomella ei ole varaa toisten sotaan varustautumisen tukemiseen ja oman väestönsä elintason ja arkipäivän turvallisuuden heikentämiseen, toteaa SKP:n Espoon kaupunkijärjestön puheenjohtaja ja aluevaaliehdokas Arjo Suonperä.

Meneillään on hypetys Suomen miljardien hävittäjäostosta. Samaan aikaan voimistuva koronapandemia sulkee toimintoja ja vaatisi enemmän taloudellisia panostuksia ei vain syrjäseuduille, vaan myös isoihin asutuskeskuksiin, joissa pääosa ihmisistä asuu. Tarvittavia miljardeja ei löydy siirtämällä terveydenhuoltoa yhä enemmän voitontavoittelun piiriin. 

Armeija ja nykyiset eduskuntapuolueet pyrkivät sitomaan vuosiksi 10 miljardia hyökkäyskoneisiin, 30 miljardia, kun koneiden käyttömenot huomioidaan. Suomi ostaisi vanhentumassa olevaa asejärjestelmää. Se sitoisi päättäjien kädet vuosiksi pidättymään olennaisesti muista menoista ja näin kaventaisi demokratiaa. Valtio ei voisi tukea riittävästi terveys- ja sosiaalihuoltoa, kun rahat menisivät sotavarusteluun.

Suomen puolustus ei tarvitse näitä hävittäjiä, niitä tarvitsee Nato Baltian maitten pelotteeseen tai hyökkäykseen Venäjälle. Hankinta halutaan maksattaa suomalaisilla ja tukea läntistä sotateollisuutta. Kyse olisi sotaan varustautumisesta muitten yhteiskunnan palveluitten kustannuksella, samalla se lisäisi turvallisuusuhkaa suomalaisille, kun Suomi koettaisiin läntisen sotilasliiton innokkaaksi apuriksi Venäjää vastaa. Se ei lisäisi Suomen liikkumavaraa, vaan sitoisi maamme Naton kohtaloon.

Ostohankkeen supistus joitakin koneita pienemmäksi tai ohjaaminen ruotsalaisiin hävittäjiin olisi vain hallituksen kasvojenpesua, taloudelliset ja turvallisuuden ongelmat aiheutuisivat tällöinkin.

Suomella ei ole varaa toisten sotaan varustautumisen tukemiseen ja oman väestönsä elintason ja arkipäivän turvallisuuden heikentämiseen. Kaavaillusta HX-hävittäjähankinnasta on luovuttava tai ainakin päätöksiä lykättävä yli koronapandemian ja harkittava asiaa paremmin.

Arjo Suonperä (Suomen Kommunistinen Puolue SKP)

aluevaaliehdokas

Espoo