Vantaa työllistämään!

22.4.2021


Porvarit haluavat ylläpitää jatkuvasti käsitystä, että kunnat eivät voi työllistää tai että julkinen sektori toimisi tehottomasti. – Todellisuudessa porvarit eivät pidä siitä, että he eivät voi nostaa itse osinkoja julkisista palveluista, toteaa vantaalainen Jiri Mäntysalo.

Porvarit haluavat ylläpitää jatkuvasti käsitystä, että kunnat eivät voi työllistää huomattavasti enemmän ihmisiä tai että julkinen sektori toimisi tehottomasti.

– Todellisuudessa porvarit eivät pidä siitä, että he eivät voi nostaa itse osinkoja julkisista palveluista, toteaa vantaalainen Jiri Mäntysalo.

Kuntavaaleissa ehdolla oleva kommunisti haluaakin nostaa erityisesti kuntien työllistämisen potentiaalin esiin. 

– Vantaan kuntapalveluissa on todellinen resurssipula. Kaupungin on ryhdyttävä palkkaamaan lisää ihmisiä palveluihin ja kehitettävä kunnallista palvelutuotantoa paremmaksi ja laajemmaksi.

Ehdokkaaksi SKP:n listalla

Jiri Mäntysalo muutti viime syksynä Porista pääkaupunkiseudulle työn perässä. Tällä hetkellä hän työskentelee Demokraattisessa Sivistysliitossa ja on myös Suomen kommunistisen puolueen nuorisojärjestön Kommunistinuorten puheenjohtaja.

– Elän ja hengitän politiikkaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista, hän naurahtaa.

Mäntysalo oli ehtinyt jo Porissa asuessaan ilmoittautua mukaan ehdokkaaksi kuntavaaleihin, ja sama oli ajatus myös uudessa kotikaupungissa.

– Pian Vantaalle muuton jälkeen ryhdyin ottamaan selvää paikallisista kysymyksistä ja kuntapolitiikasta, mutta lopulta lähes kaikkia Suomen kuntia vaivaavat samat ongelmat: heikentyneen tulopuolen takia palvelut ovat uhattuina samaan aikaan, kun porvarilliset kuntapäättäjät tuhoavat luontoa, hyvinvointia ja viihtyvyyttä suurpääoman hyväksi.

– Ehdokkuuttani SKP:n listalla ei tarvinnut miettiä kauaa. Koen, että minulla on ajatuksia ja sanottavaa kuntapolitiikan suunnan kääntämiseen asukkaiden hyvinvoinnin, ympäristönsuojelun ja demokratian suuntaan.

Joukkoliikenteen puolesta

Vantaan hienoimmaksi asiaksi Jiri Mäntysalo mainitsee joukkoliikenteen. 

– Kaikenlaiset toimet joukkoliikenteen heikentämiseksi on torjuttava sekä ryhdyttävä siirtämään joukkoliikennettä kunnallisesti tuotetuksi palveluksi ja lopettaa bussiliikenteen tilaaminen yksityisiltä yrityksiltä.

Kamalinta taas Vantaalla ovat asumisen sietämättömän korkea hinta ja nykyisten kuntapäättäjien kestämättömät kasvutavoitteet.

– Kuntapolitiikan painopisteiksi pitää nyt asettaa lähipalvelujen turvaaminen, asukkaiden hyvinvoinnin vahvistaminen, ympäristön suojeleminen sekä reilun vuokrakaton ottaminen käyttöön. Kaupungin ei pidä toimia suuryritysten lähettinä ja suurempien voittojen mahdollistajana, vaan toimia asukkaiden parhaaksi. Mikäli Vantaalla olisi toimittu asukkaiden parhaaksi, meillä ei olisi kasvavaa pahoinvointia, huonokuntoista infraa sekä törkeän hintavia asuntoja ja toisaalta asunnottomuutta.

Päättäjien kuvittelema lentoaseman kaikkivoipaisuus kummastuttaa Mäntysaloa.

– Kaikkea infraa ollaan edelleen valmiita rakentamaan lentoasemaa varten, vaikka nyt Vantaalla pitäisi ottaa realiteetit käteen ja ymmärtää se, että lentoliikennettä ei yksinkertaisesti voida lisätä koronakriisiä edeltävälle tasolle tulevaisuudessa, jos aiomme olla mukana pysäyttämässä ympäristökriisiä.

Hävittäjähankinnat harkintaan

Mikäli valtuustopaikka kesän kuntavaaleissa varmistuu, Jiri Mäntysalo tekisi ensimmäisenä valtuustoaloitteen ja esittäisi, että Vantaan kaupunki ottaa kriittisen kannan Suomen hallituksen valmistelemiin hävittäjähankintoihin.

– Kymmenien miljardien hävittäjäkulujen vaikutus tulee näkymään myös entistä kiristyvämpien kuntatalouksien muodossa, sillä kuntien valtionosuuksia tullaan varmasti leikkaamaan entistään, pohtii Mäntysalo.