Kapitalismi menee terveyden edelle

14.5.2021


Suomi aikoo hyväksyä omalta osaltaan Euroopan unionin 750 miljardin niin sanotun elvytyspaketin takaisinmaksuun liittyvän noin 7 miljardin EU-velkojen yhteisvastuun seitsemän kehysvuoden ajaksi ja senkin jälkeen. Arjo Suonperä muistuttaa, että kaikki ne miljardit ovat pois pandemian torjuntatyöstä ja hoidosta. – Jos hallitus hassaa kymmenen seuraavan vuoden aikana lähes 20 miljardia hävittäjähankintoihin ja EU:n tukemiseen, se ei pysty antamaan tarvittavaa valtiontukea isoille kaupungeille pandemian hoitoon ja terveydenhoidon parantamiseen.

Pandemiat eivät ole tuntematon ilmiö. Niitä on esiintynyt Suomessakin useampia jo ennenkin. Kyse on ilmiöstä, johon pitäisi varautua, sanoo espoolainen varatuomari ja kuntavaaliehdokas Arjo Suonperä.

– Kyse on siitä, onko koronan torjunta jonkinlainen arvo politiikassa ja jos on, miten koronaa torjutaan ja kuka sen maksaa.

Talous ensin

Suomen hallituksen ja hallituspuolueitten tai Espoon kunnallispoliitikkojen osalta joutuu kysymään, onko näillä tahoilla koronan torjunta ja hoito ollut arvo, ja mikä sen arvojärjestys on.

– Sekä maan hallitus että monet poliitikot kyllä ovat korostaneet, että ihmisten terveys menisi talouden edellä, mutta käytännön toiminta on ollut jotain muuta. Sekä maan hallitus että Espoon johto ovat pyrkineet ensin pelastamaan kapitalistisen talousjärjestelmän jakamalla rahallista tukea yrityksille korvaamaan niiden koronan oloissa menettämiä tuloja, jotta yritykset eivät menisi nurin. Ihmisille ei ole rahallista tukea annettu, manaa Suonperä.

Ihmisille on viivyttelyn jälkeen annettu sosiaalista kanssakäymistä koskeneita suosituksia ja lopulta myös rajoituksia ja tiedotusta, joka osaltaan on ylläpitänyt ihmisten pelkoa sosiaalista kanssakäymistä kohtaan. 

– Sosiaalisen kanssakäymisen rajoitukset ovat johtaneet voimakkaisiin kokoontumisrajoituksiin. Niillä on terveyspoliittisten merkitysten lisäksi ollut seurannaisenaan valtapolitiikka, joka rajoittaa demokratiaa ja osallistumista poliittisiin tai muihin kokouksiin ja pelaa siinä samalla vallassa olevien puolueitten eduksi esimerkiksi vaaleissa. 

Hallitus hassaa hävittäjähankintoihin

Pandemian torjunta pitäisi siis Suonperän mielestä olla pitkäjänteisesti arvopolitiikassa tärkeimmällä sijalla ja ennen taloudellisia arvoja.

Koska hallitus ja hallinto tarvitsevat arvovalintoja toteuttaakseen rahaa, on sillä, miten budjeteissa ja käytännössä sen ulkopuolella rahasta päätetään, erittäin suuri merkitys pandemian torjunnan ja hoidon kannalta. Sama koskee kuntapolitiikkaa.

– Jos hallitus hassaa kymmenen seuraavan vuoden aikana lähes 20 miljardia hävittäjähankintoihin ja EU:n tukemiseen, se ei pysty antamaan tarvittavaa valtiontukea isoille kaupungeille pandemian hoitoon ja terveydenhoidon parantamiseen.

Keskellä riehuvaa pandemiaa, joka tällä kertaa on korona, Suomi käyttää pandemian torjumisen ja hoidon vielä vaikuttavamman rahoittamisen asemesta seuraavien kymmenvuotisjaksojen aikana miljardirahoitusta yli 10 miljardin hävittäjähankintoihin ja usean miljardin sotalaivojen hankintoihin ja muuhun sotavarusteluun.

EU-elvytykseen miljardeja

Suomi aikoo hyväksyä omalta osaltaan Euroopan unionin 750 miljardin niin sanotun elvytyspaketin takaisinmaksuun liittyvän noin 7 miljardin EU-velkojen yhteisvastuun seitsemän kehysvuoden ajaksi ja senkin jälkeen. Arjo Suonperä muistuttaa, että kaikki ne miljardit ovat pois pandemian torjuntatyöstä ja hoidosta.

– Muodollisesta taustaperustelustaan huolimatta EU:n elvytyspaketti ei torju tai hoida koronapandemiaa kuin aivan vähäiseltä osin. Samalla tavalla kuin Suomessakin se pyrkii pelastamaan markkinatalousjärjestelmän eli kapitalismin jakamalla rahaa yrityksille, toimivat ne digitaalihankkeissa tai ilmastonsuojelussa tai jossain muussa. Lisäksi EU pyrkii pelastamamaan järjestön hajoamiselta sitomalla isolla jäsenmaittensa velkaannuttamisella ne kiinni itseensä niin, että jäsenmaat eivät tämän ison velkataakkansa vuoksi uskalla erota EU:sta, jottei iso velka laukeaisi erotessa maksettavaksi, toteaa Suonperä, joka on myös Vaihtoehto EU:lle -tiedotuskeskuksen hallituksen jäsen.