Kommunisteja ehdolla aluevaaleissa 

29.11.2021


Suomen kommunistinen puolue lähtee Uudellamaalla tammikuun aluevaaleihin puolustamaan julkisia lähipalveluja, työntekijöitä ja lähidemokratiaa, toteaa vantaalainen Jiri Mäntysalo.

Suomen kommunistinen puolue lähtee Uudellamaalla tammikuun aluevaaleihin puolustamaan julkisia lähipalveluja, työntekijöitä ja lähidemokratiaa. Kommunisteilla on paljon kritiikkiä sote-uudistusta vastaan. Aluevaaleissa valitaan valtuutetut päättämään hyvinvointialueiden harteille tulevista asioista.

– Julkisesti järjestetyt matalan kynnyksen lähipalvelut on turvattava, sillä yksityistämisten ja keskittämisten seuraukset ovat vaarallisia, sanoo Kommunistinuorten puheenjohtaja, vantaalainen Jiri Mäntysalo

Hän pitää läpi mennyttä sote-mallia (kuten myös edellisten oikeistohallitusten sote-esityksiä) huonona, sillä se ei korjaa ydinongelmaa palveluiden järjestämisessä - resurssien puutetta.

– Vaikka järjestämisvastuu siirtyy kunnilta laajemmille alueille, ei riittävän palvelutason vaativasta rahoituksesta ole varmuutta. Itse asiassa esitykseen leivottiin muun muassa sisään leikkuri, joka huomioi palvelutarpeen kasvun jatkossa vain 80 prosenttisesti. Se tarkoittaa väistämättä leikkauksia palvelutasoon.

Mäntysalo vaatii, että Vantaan ja Keravan aluevaltuuston on otettava kantaa tämän soten sisäänrakennetun leikkurin poistamiseksi ja todellisen tarpeen mukaisen palvelujen rahoituksen toteuttamiseksi.

Lähidemokratia heikkenee

Näinkin ison palvelusektorin järjestämisvastuun siirtäminen kunnilta pois on Jiri Mäntysalon mielestä isku lähidemokratialle.

– Asukkaiden ja potilaiden vaikutusmahdollisuudet palvelujen kehittämiseen tulevat jatkossa olemaan entistä pienemmät, kun päätöksenteko niistä viedään kauemmas. Aluevaltuustojen tulee pyrkiä korjaamaan mahdollisuuksien mukaan päätöksenteon etääntymisen aiheuttamia ongelmia lähidemokratian toteutumiselle. On avattava uusia vaikuttamisen väyliä asukkaille ja asukkaiden ääni tulee kuulua säännöllisesti aluevaltuuston työssä.

Työntekijöitä on kuunneltava uudistuksen rakentamisessa ja heille on annettava enemmän mahdollisuuksia oman työnsä parempaan organisointiin.

Riittävätkö pelastustoimen resurssit?

Pelastustoimen järjestäminen tulee myös kuulumaan hyvinvointialueiden tehtäviin, vaikka näissä vaaleissa moni ei sitä tunnu huomioivan.

– Hyvinvointialueilla on pidettävä huoli resurssien riittävyydestä ja pelastustoimen hyvästä alueellisesta saavutettavuudesta. Se, että vapaapalokunnissa toimivien pelastajien palkkio vähennetään esim. sosiaaliturvasta, on epäkohta. Tämä ei yhtään lisää pienituloisten ihmisten kiinnostusta toimia vapaaehtoisena pelastustehtävissä, toteaa Jiri Mäntysalo.


Vantaan-Keravan alueen julkistetut kommunistien ehdokkaat: 

Matti Christensen, Kerava
Jari Karttunen, Vantaa
Ossi Kähmi, Vantaa
Thea Lausa, Vantaa
Jiri Mäntysalo, Vantaa