Sote-uudistus ei ratkaise sote-ongelmia

30.11.2021

Uudenmaan kommunisteja Helsingissä budjettimielenosoituksessa: Jari Karttunen (vas.) ja Arto Viitaniemi.
Uudenmaan kommunisteja Helsingissä budjettimielenosoituksessa: Jari Karttunen (vas.) ja Arto Viitaniemi.

Keskeneräisenä toimeenpantava vuosikausia valmisteltu sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva suuri muutoshanke ei valitettavassti sellaisenaan ratkaise sosiaali-ja teveyspalveluja laajasti vaivaavia isoja ongelmia. Päin vastoin ongelmia saattaa tulla lisää, sanoo SKP:n Uudenmaan piirin puheenjohtaja Arto Viitaniemi.

Keskeneräisenä toimeenpantava vuosikausia valmisteltu sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva suuri muutoshanke ei valitettavassti sellaisenaan ratkaise sosiaali-ja teveyspalveluja laajasti vaivaavia isoja ongelmia. Päin vastoin ongelmia saattaa tulla lisää.

Kovalla tohinalla puhutaan siitä, miten maan jakaminen hyvinvointialueisiin tuottaa levempiä hartoita, joiden turvin palvelut muka parantuisivat. Palvelujen keskittäminen, joka on ollut vauhdissa jo muutaman vuoden ajan,  on toinen hankkeen keskeinen osa, jonka väitetään niin ikään sellaisenaan tuottavan rationaalisempaa toimintaa. 

Tosiasiassa on vaarana, että hyvinvointialueista muodostuu markkina-alueita suurille yksityisille sote-alojen firmoille, jotka keskenään jakavat bisnekset ja julkinen toiminta jää lapsipuolen asemaan.

Lähidemokratian ja lähipalvelujen romuttaminen on kaiken muun lisäksi erittäin vakava piirre, joka on seurausta tästä holtittomasta ja historian tosiasioita huomioon ottamattomasta hankkeesta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen suurin ja vaikuttavin ongelma on se, että työntekijöitä eri ammateissa on liian vähän. Tästä seuraa tunnetusti, että työuupumus on erittäin yleistä ja ammatistapako on alkanut lisääntyä. Sen enempää sote-alueiden muodostaminen kuin palvelutuotannon keskittäminenkään eivät tuo mitään ratkaisua tähän perusongelmaan. Päin vastoin näitä toimenpiteitä perustellaan menojen säästämisellä, mistä kuka tahansa voi vetää sen johtopäätöksen, ettei ole tarkoituskaan poistaa ongelmia eikä varsinkaan parantaa palvelujen tasoa ja saatavuutta.

Hankkeen sosiaalipalveluja koskeva osa on todella hämärän peitossa. Sen sisällöstä ja kehittämissuunnista voi luoda pelottaviakin mielikuvia viime aikojen uutisoinnissa esiin nousseista vanhuspalvelujen vakavista ongelmista. Korona-epidemian aikana nämä palvelujen puutteet ovat korostuneet.

Hanketta markkinoivat ja hypettävät kaikki eduskuntapuolueet, joista jokainen on ollut eri vaiheissa    joko hallituksessa tai oppositiossa ajamassa tai muodollisesti jotain osatekijää vastustamassa. Yhtä kaikki tulevien hyvinvointialuevaalien seurauksena sosiaali- ja terveyspalvelujen suuri muutos saa eräänlaisen sinetin. 

Kommunistit ovat aiheesta ankarasti kritisoineet sote-hanketta. Kritiikin lisäksi on tarve nostaa esiin vaatimuksia muun muassa terveyspalvelujen työntekijöiden lisäämisestä ja heidän palkkojensa korjaamisesta. 

Palvelujen taso ja saatavuus korjaantuu vain riittävien työvoimaresurssien puitteissa. Tästä seuraa myös se, että vain näin voidaan turvata palvelut kaikille iästä ja taloudellisesta asemasta riippumatta.

Kaikkein arvokkain kysymys on se, miten palautetaan lähidemokratian periaatteet, jotka ovat toteutuneet kunnallisen päätöksenteon myötä ja joka on ollut perusta sen hyvinvointimallin toteutumiselle, joka parhaimmillaa tuotti muun muassa maksuttoman perusterveydenhuollon.

Kyse on pitkälti siitä, miten työväenliikkeessä otetaan joukkoliiike ja sen kehittäminen välineeksi kansalaisten etujen ajamisessa.

ARTO VIITANIEMI

Kirjoittaja on SKP:n Uudenmaan piirin puheenjohtaja