Kommunistien edustajakokous uudistaa puolueen johtoa ja ohjelmaa

23.5.2022

Tänä vuonna 104 vuotta täyttävä Suomen kommunistinen puolue kokoontuu kesäkuussa edustajakokoukseen.

Tänä vuonna 104 vuotta täyttävä Suomen kommunistinen puolue kokoontuu kesäkuussa edustajakokoukseen. Kyseessä on SKP:n korkein päättävä elin, ja tällä kertaa edustajakokous järjestetään Karhulan Keskustalolla.

Edustajakokouksen esityslistalla on koko joukko tärkeitä asioita: puolueen johto on vaihtumassa, sillä nykyinen puheenjohtaja, helsinkiläinen Juha-Pekka Väisänen on ilmoittanut ettei aio jatkaa tehtävässä. 

Myös puolueen ohjelmaa päivitetään. Edellinen ohjelma on vuodelta 2007, ja maailma, Eurooppa ja Suomi ovat kuluneen viidentoista vuoden aikana muuttuneet monella tavalla.

SKP:n varapuheenjohtaja Liisa Taskinen korostaa ohjelman uudistamisen tärkeyttä. Uudistustyö edellyttää maailman ja Suomen nykytilan, kriisiytyvän kapitalismin analyysia. 

– Puolueohjelma kiteytetysti määrittelee puolueen päälinjan ja tehtävät. Se ei voi olla vain hyvien tavoitteiden luettelo.

Ohjelman lähtökohtana on usko ihmiseen: kommunistit luottavat ihmisten kykyyn ratkoa ongelmia, tehdä yhteistyötä, rakastaa ja luoda uutta.

Muutetaan järjestelmää, ei ilmastoa

Erityisesti ilmasto- ja ympäristökriisin syvyys näkyy uudessa ohjelmaluonnoksessa vahvasti. Sen huomioon ottamisen pitää olla keskeisessä asemassa kaikessa päätöksenteossa. 

Monet ympäristöliikkeet ovat tahoillaan tulleet johtopäätökseen ja iskulauseeseen "Muutetaan järjestelmää, ei ilmastoa." Taskisen mukaan on kommunistien tehtävä osoittaa tietä järjestelmän muutokseen: ympäristökriisin ratkaisu on tie ulos kapitalismista. 

– Vakava tilanne on vihdoin aivan viime vuosina nousut yleiseen tietoisuuteen, ja toisaalta tieteellistä tietoa karttuu koko ajan lisää. Lisäksi ympäristökriisin aiheuttamia muutoksia näkyy jo maapallolla. Luontokato etenee pelottavaa vauhtia myös Suomessa. Tämä on kapitalismin kriisin ilmentymää, ja haasteena on ympäristökriisin marxilainen analyysi ja sen esittäminen oikealla tavalla ohjelmassa, sanoo Taskinen.

Rauhan puolesta

Toinen edustajakokouksen alla valitettavan ajankohtainen aihe on rauha. Maailmassa tuhlataan valtavia voimavaroja asevarusteluun ja käydään jatkuvasti sotia, vaikka voimat pitäisi yhdistää koko ihmiskunnan eloonjäämisen ja inhimillisen elämän edellytysten turvaamiseen.

Nyt näyttää siltä, että Suomen poliittinen johto on sitonut ulko- ja turvallisuuspolitiikan askel askeleelta tiiviimmin Yhdysvaltojen politiikkaan ja Natoon. Tätä eivät kommunistit voi hyväksyä. Sitoutuminen Natoon heikentää mahdollisuuksia toteuttaa rauhanpolitiikkaa ja toimia aktiivisesti aseidenriisunnan edistämiseksi. Kommunisteille rauha ei ole vain sotimisesta pidättäytymistä vaan myös kansainvälisen oikeudenmukaisuuden edistämistä, solidaarisuutta ja yhteistyötä yli rajojen. 

Suunta kohti sosialismia ja kommunismia

SKP on ohjelmassaan jatkossakin työtä tekevien ja vähävaraisten puolella pääomia keskittävää kapitalismia ja eliitin harvainvaltaa vastaan. Puolueelle sosialismi ei tarkoita vain arvoja ja niiden nimissä tehtävää politiikkaa, vaan uudenlaista yhteiskuntaa, joka syntyy työväenluokan ja kansan enemmistön aloitteellisuuden ja luokkataistelujen tuloksena. Muutoksen voimat kasvavat ruohonjuuritasolta, ihmisten aloitteellisuudesta ja yhteistoiminnasta.

Kapitalismissa ihminen on taloutta varten ja yksityinen voitto on tuotannon tarkoitus. Sen sijaan sosialismissa tuotannon tarkoitukseksi tulee ihmisen oikeuksien, mahdollisuuksien, kykyjen ja kulttuurin kehitys. 

Sosialismi on varsin pitkä kehitysvaihe, jonka tuloksena syntyy maailmanlaajuinen kommunistinen yhteisö, jossa itse kunkin yksilön vapaa kehitys on kaikkien vapaan kehityksen edellytys.

Toisenlainen puolue

Ohjelman uudistamiseen tähtäävää työtä on puolueessa tehty jo pitkään. Hommaa ei ole jätetty pienen klikin saati ulkopuolisen konsultin hoidettavaksi, vaan jäsenistölle on tarjottu mahdollisuuksia ja keinoja osallistua ohjelman laatimiseen. Ohjelmatyön tueksi on pidetty useita seminaareja, joissa on kuultu eri alojen asiantuntijoiden alustuksia keskeisistä ohjelmakysymyksistä.

Moni kokee nykyiset puolueet kansalaisista etääntyneiksi vaalikoneistoiksi ja etujensa vastaisen vallankäytön välineiksi. SKP haluaa kehittää toimintaansa toisenlaisena puolueena.

Kommunistinen puolue ei ole aina oikeassa olevien keskustelukerho eikä ylhäältä alaspäin rakentuva koneisto, vaan demokraattinen, vallankumouksellisen toiminnan puolue.