Asumisen ja elämisen kalleus ajaa ihmiset ongelmiin

17.10.2023

Asukasdemokratialla on kyettävä estämään vuokrankorotukset.

Asunnottomien yön tapahtumat tänään 17.10. muistuttavat jälleen päättäjiä ja meitä kaikkia yhden räikeimmän yhteiskunnallisen epäkohdan olemassaolosta. SKP:n Uudenmaan piirijärjestö vaatii sekä valtiolta että kunnilta vahvoja toimia asunnottomuuden poistamiseksi, elinkustannusten kuriin laittamiseksi ja ihmisten ahdingon helpottamiseksi maksuvaikeuksissa.


Meidän kaikkien on syötävä, asuttava jossain ja saatava lämpöä ja energiaa. Oikeus asumiseen on kirjattu muun muassa Suomen perustuslakiin ja YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen. Suomessa ainakaan lähes 3700 ihmisellä tämä oikeus ei toteudu. Asunnottomista suurin osa, lähes 1800, on Uudellamaalla. Lisäksi on tilastojen ulkopuolelle jääviä asunnottomia. Orpon ja Purran sinimustan hallituksen käsittämättömät aikeet leikata yleistä asumistukea, ja tuhota leikkauksilla muitakin vielä olemassaolevia turvaverkkoja, asettaa vähävaraisia ihmisiä asunnottomuusriskiin.


On kaiken oikeuden ja kohtuuden vastaista, että ihmisten kodeista on asuntorakentamisessa ja politiikassa tehty kohteita, joilla tehdään voittoa eikä ensisijainen päätarkoitus ole turvata asumisen perusoikeuden toteutumista. Muutoinkin eriarvoisuus sekä tulo- ja varallisuuserot ovat lisääntyneet, opiskelijoita pakotetaan velkaantumaan eikä elinkustannuksien korkeaan tasoon ei ole puututtu esimerkiksi hintasääntelyn avulla.


SKP:n Uudenmaan piirijärjestö esittää valtakunnallisesti säädettäväksi vuokrakattoa, jolla vuokrien hintatasolle laitetaan oikeudenmukainen yläraja. Vuokrakaton tasossa voi olla kohtuullisia ja perusteltuja alueellisia eroja. Vuokrakatto on tehokas tapa pienentää valtion asumistukimenoja ilman, että asukkaiden asema heikkenee.


Esitämme myös Uudenmaan kunnissa laadittavaksi määrätietoista suunnitelmaa, jolla kunnat itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa tähtäävät rakennusliikkeiden perustamiseen. Julkisen sektorin toimesta ilman voitontavoittelun pakkoa tehtävällä rakentamisella voidaan varmistaa riittävä, laadukas, monipuolinen ja ympäristöystävällinen asuntotuotanto. Sosiaaliseen vuokra-asumiseen kaavoitettujen tonttien sijainti ei saa lisätä asuinalueiden ja asukkaiden eriarvoisuutta. Valtion ja kuntien on poliittisin päätöksin pidettävä tontinvuokrat, korot ja kiinteistöverot tasolla, joka pitää asumisen kulut kohtuullisina.


Reaaliansioita, ostovoimaa ja perusturvaa kohentavilla sekä jaksamista tukevilla toimilla ennaltaehkäistään yksilöiden velkaantumista. Ulosottomenettelyyn joutuneiden tilanteen helpottamiseksi on ulosottovirastojen pyrittävä realistisiin ja inhimillisiin velkajärjestelyihin. Kuntien tai hyvinvointialueiden laskujen maksuvaikeuksissa oleville on tarjottava suoraan kunnallista talousneuvontaa ja maksujärjestelyjä ilman, että maksuvaikeuksissa olevan on itse otettava yhteyttä. Kuntien ja hyvinvointialueiden ei tule rikastuttaa yksityisiä perintäyhtiöitä siirtämällä maksamattomien laskujen perintää niille. Osallistuvalla asukastoiminnalla on oltava laajat mahdollisuudet vaikuttaa taloyhtiöiden talouteen, ja talousasioita on käsiteltävä nykyistä avoimemmin. Asukasdemokratialla on kyettävä estämään vuokrankorotukset.


SKP:n Uudenmaan piirijärjestö