SKP osallistuu vuoden 2024 eurovaaleihin – ensimmäiset uusmaalaiset ehdokkaat asetettu

Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitea päätti elokuun 2023 kokouksessaan osallistua ensi kesäkuun eurovaaleihin. SKP on suomalaisista vaaleihin osallistuvista vasemmistopuolueista ainoa Euroopan unionin jäsenyyttä vastustava puolue. Lisäksi SKP on ainoa suomalainen Euroopan vasemmiston jäsenpuolue.


Oikeistohegemonia jyrää alleen pienen ihmisen, työläisen ja luonnon, niin Suomessa kuin Euroopankin tasolla. EU-oikeisto ja suomalainen EU-mielinen oikeisto vieläpä tukevat toisiaan tässä kurjistusretkessä. Toisaalta on myös EU-kriittisempi äärioikeisto, joka luo painetta kiinnostuneiden EU:n päättäjien suuntaan, jotka herkällä korvalla kuuntelevat kulmikkaampia sukulaisiaan. Linnake-Eurooppa ja erilaiset pakolaisten estämissopimukset ovat osoituksena maahanmuuttovastaisemman oikeiston synnyttämän paineen menestyksellisyydestä. Sen parempaa vaihtoehtoa eivät tarjoa EU-vastaisemmat nationalistiset oikeistovoimat, jotka ajavat vain sorron siirtämistä paikalliselle tasolle, eristäen samalla työväenluokan internationalismista. 


Siksi kommunistista vaihtoehtoa tarvitaan. On torpattava talouskuri ja yleinen taantumuksellisuus, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla. On alettava vaatimaan toisenlaista, työväen etuja ajavaa Eurooppaa. SKP:n uusmaalaiset ehdokkaat ovat lähdössä haastamaan vaihtoehdottomuuden narratiivia osoittaen, että vaihtoehtoja vallitsevalle työläisen ja luonnon tappolinjalle on. Osoittakaamme, ettemme kannata riiston globalisointia, emmekä muurien taakse kätkeytyvää kansallista sovinismia. Rakennetaan työväen Eurooppaa!


Elokuun keskuskomiteassa asetettiin ensimmäiset yhdeksän SKP:n ehdokasta, joista uusmaalaisia ovat Jiri Mäntysalo, Heikki Ekman sekä Jari Karttunen.

Suomen puolustusbudjetti ylitti tänä vuonna 6 miljardia. Se yksistään on yli 8 prosenttia koko budjetista, kun tulopuolella ei lasketa velanottoa. Kuva: Toivo Koivisto.


Tarvitaan hyvinvointia ja veroremonttia - leikkausten pakkoa ei ole

Eduskuntapuolueiden muodostama poliittinen eliitti on ollut jo vuosikymmeniä karsimassa ihmisten hyvinvointia ja terveyttä - 'välttämättöminä' pidetyt talouden menosäästöt on haettu tuhoamalla toimeentuloa, sote-palveluja, koulutusta sekä muita julkisia ja kuntapalveluja. Nyt palvelut ovatkin keikahduspisteessä. On valittava, ryhdytäänkö asioita laittamaan kuntoon, vai jatketaanko palveluiden leikkaamista.

Uusliberaali aliresurssointi on nyt johtanut siihen, että julkiset palvelut ovat kriisiytyneet. Ne eivät enää kestä jatkuvia leikkauksia, työntekijät ovat joustaneet äärirajoille asti, eivätkä palvelut riitä kaikille niitä tarvitseville. Julkisia palveluja käyttävät ovat nähneet palvelutason heikentymisen leikkausten seurauksena; esimerkiksi pitkät jonot terveyskeskuksessa ja liian suurien luokkakokojen negatiiviset vaikutukset kouluissa. Tulevan porvarihallituksen kaavailemat miljardien leikkaukset olisivat pois elintärkeistä palveluista ja arjen hyvinvoinnista.

Näistä leikkauksista puhutaan edelleen kuin muita vaihtoehtoja ei olisi. Silti valtiontaloudessa on sektori, joka on jätetty kokonaan taloudellisen tarkastelun ulkopuolelle: asemenot. Suomen puolustusbudjetti ylitti tänä vuonna 6 miljardia. Se yksistään on yli 8 prosenttia koko budjetista, kun tulopuolella ei lasketa velanottoa.

– Asemenoja kasvatettiin viime vuodesta 20 prosentilla, ja nyt ne ovat bruttokansantuotteeseen nähden nyt EU-maiden kärkeä. Avoin piikki asemenojen kasvulle on vastuutonta - ottaen vielä huomioon, ettei suurilla ja kalliilla hävittäjähankinnoilla ole myöskään turvallisuuspoliittista perustetta, sanoo SKP:n Uudenmaan piirijärjestön puheenjohtaja Jiri Mäntysalo.

Loppu rikkaiden vapaamatkustamiselle

Budjeteissa on aina sekä meno- että tulopuoli. Näiden tulojen lisäämistä ja talouden vahvistamista ei tunnuta edes harkitsevan. Tämä siitäkin huolimatta, että esimerkiksi pääomiin ja sen tuottoihin kohdistuvan verotuksen nostaminen edes EU-maiden keskitasolle toisi lisää verotuloja noin 5 miljardia euroa vuodessa.

– Rikkaille ja yrityksille myönnettyjen perusteettomien verohelpostusten ajan tulee nyt olla ohi, sillä ne tulevat yhteiskunnalle kalliiksi. Yhtenä esimerkkinä tästä on teollisuusyritysten valtaisan huojempi sähkövero. Vero on kotitalouksille ja palvelualan yrityksille 2,253 senttiä kilowattitunnilta. Teollisuudelle vero on 36 kertaa pienempi, vain 0,062 senttiä kilowattitunnilta. Mikäli teollisuuden sähkövero asetettaisiin samalle tasolle kotitalouksien kanssa, kertyisi valtiolle yli 800 miljoonaa euroa lisää verotuloja vuodessa, kuvailee Mäntysalo.
Julkista taloutta taloutta vahvistamaan tarvitaan myös uusien työpaikkojen luomista kuntiin, hyvinvointialueille ja valtiolle, parempaa työaikaa, kotimaista kulutusta tukevan ostovoiman edistämistä sekä valtionyhtiöiden investointeja talouden ekologiseen rakennemuutokseen.

Palvelut asukkaiden hyväksi

Sote-uudistukseen liitetty hyvinvointialueiden rahoituksen automaattinen leikkuri, joka ei huomioi palvelutarpeen kasvua täysimääräisesti, on poistettava. Kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitus on nostettava kunnolliselle tasolle, joka mahdollistaa asukkaiden tarpeisiin vastaavien palvelujen tuottamisen. Julkiset palvelut ovat liian arvokkaita annettavaksi yksityisten käsiin ja voitontavoittelun piiriin. Yksityisten jättien tarkoituksena on takoa voittoa omistajilleen, kun taas julkisten palvelujen intressi tulee olla hyvinvoinnin, terveyden ja ihmisarvoisen elämän turvaaminen asukkaille.

Työpaikka- ja asukasdemokratiaa on ryhdyttävä toteuttamaan työpaikkojen ja palveluverkkojen kehittämiseksi. Hyvinvointialueille on myönnettävä verotusoikeus ja verotuksen piiriin on ehdottomasti otettava myös pääomatulot.

– Me kommunistit haluamme edistää terveyttä, tasa-arvoa, koulutusta ja osaamista sekä siirtyä leikkaamisesta kehittämiseen. Julkisten palveluiden toimintaedellytyksiä on turvattava. Uusliberaalin leikkauspolitiikan on aika väistyä, Mäntysalo kiteyttää.


Eduskuntavaaleissa käänne oikealle

SKP:n Uudenmaan vaalipiirin 13 ehdokasta tarjosivat vaaleissa vaihtoehdon, jota muilla puolueilla ei ollut. Keräsimme yhteensä 432 ääntä. Nousua oli hieman viime kuntavaalien äänimääräämme Uudellamaalla. Voimme olla ylpeitä jokaisesta äänestä, sillä niiden eteen olemme tehneet töitä, emme ole voineet luottaa isoihin kalliisiin mainoskampanjoihin.

Vaalikentillä monet äänestäjät hakivat uutta suuntaa ajattelulleen. SKP:n aloitteet ja teemat saivat kannatusta systeeminmuutosta vaativien keskuudessa sekä eduskuntavasemmistoon pettyneiden joukossa.

Yleinen tulos vaaleissa osoitti valitettavasti käännöstä oikealle ja äärioikealle, kun kokoomus ja perussuomalaiset voittivat. Velkapelottelulla ja maahanmuuttovastaisuudella ratsastava oikeistopopulismi huijasi monia työläisiä äänestämään omia oikeuksiaan vastaan. Tilanne haastaa meitä kehittämään entistä terävämpää, napakampaa ja kansantajuisempaa retoriikkaa sekä lisäämään opintotoimintaa, tietoisuuden kasvattamista ja näkyvyyttämme somessa.

Tuleva hallitus tekee mitä ilmeisimmin kovaa leikkauspolitiikkaa, jopa synkempää kuin Juha Sipilän kaudella, sekä vaikeaa aikaa mm. pienituloisille, maahanmuuttajille ja vähemmistöille. Ympäristökriisi jatkaa syvenemistään. Haastetta riittää siis vasemmistolaisilla ja kansalaisyhteiskunnan toimijoilla.

Tämä kaikki korostaa kuitenkin toiminnan merkitystä. Nyt on tähdättävä aktiivisempaan kommunistiseen politiikkaan ja oikeistopolitiikan estämiseen. Yhdessä saamme liikkeemme nousuun!

Liity SKP:hen!

Me kommunistit luotamme ihmiseen. Haluamme rakentaa Suomea, Eurooppaa ja maailmaa, joka on vapaa rahan vallasta, ympäristön tuhoutumisen uhkista, työttömyydestä, eriarvoisuudesta ja sodista.

Lue lisää >>>⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠