Tuore Uudenmaan Näköala 1/2024 julkaistu!

Uudistunut Uudenmaan Näköala julkaistu! Lehdessä paljon ryhdikästä ja ajankohtaista asiaa, uusmaalaisella ja kansainvälisellä otteella. Lujasti työväenluokan ja sorretun puolella. Emme mielistele porvarihallitusta tai EU:n talousraameja ja militarismiakaan vaan tuomme rohkeasti punaiset vaihtoehdot pöytään. 

Tutustu Uudenmaan Näköalaan tästä!

Sri Lankan JVP-puolueen vapputervehdys Suomen työväelle

Vallankumoukselliset terveiset työväenluokalle Suomessa vappupäivänä 2024 

Tänä kansainvälisenä työväenpäivänä 2024 välitän lämpimät ja vallankumoukselliset terveiset Suomen työväelle Sri Lankan kansan vapautusrintaman (JVP) puolesta. 

Lue Anusha Adikarin koko puhe (also in English)

Anusha Adikarin selfiekuva ulkona, taustalla näkyy talojen ulkoseiniä.
Anusha Adikari JVP:stä.

Porvarihallitus lisää työttömyyttä ja rapauttaa hyvinvointivaltion rippeitä

Tyhjän tapahtumasalin lattialla makaamassa mikrofoni, ympärillä roskaa ja johtoja.
Kuva: Adobe Firefly.

Orpon ja Purran porvarihallitus pahentaa pienituloisten ja pienyrittäjien kurittamista nostamalla yleisen arvonlisäverokannan 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Muutos heikentää ostovoimaa entisestään sekä vaikeuttaa monien palveluyrittäjien tulevaisuutta. Hallitusohjelmassa on jo sovittu alimman 10 prosentin ALV:n korotuksesta 14 prosenttiin, mikä nostaa muun muassa lääkkeiden, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen, kirjojen, tapahtumien ja joukkoliikenteen hintoja. Linjauksia on kritisoitu voimakkaasti asiantuntijoiden ja järjestöjen toimesta. SKP:n Uudenmaan piirijärjestö yhtyy kritiikkiin. 

Lue koko kannanotto!

Kunnolliseen soteen löytyy varoja

Kuvituskuvassa leikkaus käynnissä sairaalassa, kuva alakulmasta leikkauspöydästä katsoen.

Kriittisen hoidon ja avunsaannin mahdollisuutta heikennetään palvelujen lakkauttamisella ja aliresurssoinnilla. Uudellamaalla HUS suunnittelee päivystysrinkien vähentämistä keskittämällä laajan, päivystysaikaisen leikkaustoiminnan käsittävän, päivystyksen kolmelle kampukselle. Lisäksi suppea päivystys ollaan keskitettämässä viiteen sairaalaan. SKP:n Uudenmaan piirijärjestö muistuttaa, että palvelujen tilannetta olisi kuitenkin jo nyt mahdollista parantaa – mikäli päättäjiltä löytyisi siihen poliittista tahtoa.

HUSin viime vuoden tilikauden tulos päätyi reilu 110 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Samalla Orpon ja Purran sinimusta hallitus yrittää esittää, ettei sillä olisi ratkaisun avaimia käsissään hyvinkin nopealla aikataululla. Esimerkiksi hallituksen myöntämä yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksien 500 miljoonan lisärahoitus olisi voitu myöntää suoraan hyvinvointialueille helpottamaan yhä pahenevaa julkisen terveydenhuollon kriisiä.

Meillä on oikeus vaatia riittäviä palveluja. Heikentyvä sote ja perusoikeudet ei ole luonnonvoima tai välttämättömyys vaan tietoisilla eri hallitusten päätöksillä aiheutettu tilanne.

Meillä on oikeus vaatia riittäviä palveluja. Heikentyvä sote ja perusoikeudet ei ole luonnonvoima tai välttämättömyys vaan tietoisilla eri hallitusten päätöksillä aiheutettu tilanne. Hoito- ja hoiva-alojen veto- ja pitovoimaa heikennetään parhaillaankin esimerkiksi palkankorotusten vientimallin edistämisellä ja lakko-oikeuden rajoittamisilla. Myös lääkäreistä on pulaa, sillä vaikka lääkärien palkat ja työehdot onkin paremmat kuin hoitajilla, koulutusmääriä ei ole nostettu tarpeeksi. Jonoja, hoitovelkaa ja kansalaisten terveyseroja kasvattanutta julkisten sote-palvelujen aliresurssointia on jatkettu jo aivan liian pitkään.

Kuuluisa ”seinistä säästäminen” eli palvelujen keskittäminen ei poliitikkojen väitteistä huolimatta tarkoita laadun puolustamista vaan piteneviä matkoja palvelujen ääreen, alueellisen elinvoiman kuihtumista sekä pienten terveyskeskusten etujen, kuten potilaiden ja asiakkaiden tuntemisen, poistumista. Soten eriarvoistumisen ehkäisemiseksi nykyistä yksityisiin käsiin luovutettua työterveyshuoltojärjestelmää on tarkasteltava sekä työterveyspalveluita ryhdyttävä tarjoamaan julkisen sektorin toimesta.

Hälyttävää on myös työntekijöiden kuormitus ja väkivalta työpaikalla. 69 prosenttia hoitajista on kokenut fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa työssään. Ratkaisuja väkivallan torjumiseksi sekä työrauhan ja turvallisuuden lisäämiseksi on haettava yhdessä sote-alan ammattiliittojen kanssa, joilla on kattava käsitys työpaikkojen epäkohdista ja uhkista sekä asiantuntemusta toimiksi tilanteen korjaamiseen. Työn kuormituksen ja uupumisen vähentämiseksi esitämme HUSiin ja Uudenmaan hyvinvointialueille suunnitelmallisia paremman työajan kokeiluja, työajan lyhentämistä 6 tuntiin päivässä ja 30 tuntiin viikossa ansiotasoa alentamatta.

SKP:n Uudenmaan piirijärjestö vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kuntoon laittamista. Se voidaan toteuttaa vahvistamalla valtion budjetin tulopuolta muun muassa toteuttamalla oikeudenmukainen verouudistus, jonka avulla pääomiin ja sen tuottoihin kohdistuvia tuloja ryhdytään verottomaan reilusti sekä vähentämällä paisuvia asemenoja ja militarismia. Näemme myös, että hyvinvointialueille on säädettävä verotusoikeus taloudellisen vaikutusvallan lisäämiseksi - tämän verotuksen piirin otettava myös pääomatulot.

Espoon kommunistit: Leppävaaran postipalvelun tulevaisuus varmistettava

Kuva Postin palvelupisteeltä, jonka hyllyissä kirjekuoria ja eri pakettivaihtoehtoja myynnissä.
Kuva: Santeri Viinamäki / Wikimedia Commons. Kuvaa rajattu.

Olemme huolestuneita Postin palvelupisteen sulkeutumisesta Sellon kauppakeskuksessa, Espoon Leppävaarassa, joka tapahtuu 18. maaliskuuta. Kun kauppakeskuksen marketti lopettaa yhteistyön, pitenee asukkaiden matka lähimpään palvelupisteeseen, Matinkylän Isoon Omenaan, noin 11 kilometrin verran. Vetoamme Postiin uuden palvelupisteen paikan löytymiseksi Leppävaarasta nopeasti.

Yleisesti olemme sillä kannalla, että postipalveluiden luottamusta lisättäisiin muun muassa panostamalla postinjakelun laatuun riittävän työvoiman ja pitävämpien jakeluaikataulujen avulla sekä alentamalla postimerkin hintoja. Pakettipalvelujen voitoista riittää hyvin resursoitavaksi rahaa kirjepalvelujen puolelle.  

Omistajaohjauspolitiikalla on huolehdittava valtionyhtiö Postin laadusta, edullisuudesta, palveluiden kattavuudesta sekä julkisesta omistajuuden jatkuvuudesta. Yleispalveluvelvoitteeseen kuuluvan kirjepostin jakelu on kansallistettava Postin tehtäväksi.

SKP:n Espoon ja Kauniaisten kaupunkijärjestö

DCA on Suomen suvereniteetin menetys

Uudenmaan piirin puheenjohtaja Jiri Mäntysalo

Mikäli Suomen ja Yhdysvaltojen välinen DCA-sopimus astuu voimaan, avaa se vakituisen vapaan pääsyn ja 15 tukikohtaa vieraan vallan joukoille Suomessa sekä asettaa vakavan suvereniteettia nakertavan ja eskalaatioita lisäävän uhan. SKP:n Uudenmaan piirijärjestön puheenjohtaja Jiri Mäntysalo analysoi sopimusta haitalliseksi ja vaatii sen hylkäämistä eduskunnassa.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Niin sanottu "puolustusyhteistyösopimus" DCA on tulossa pian eduskunnan ja sen valiokuntien käsittelyyn. Sopimuksen voimaanastuminen vaatii eduskunnan hyväksynnän. Valiokuntien jäseniltä ja kansanedustajilta on edellytettävä, että sopimusta käsitellään vakavasti harkiten, ja valiokunnissa käydään laajaa keskustelua sopimuksesta monipuolisine asiantuntijalausuntoineen. Mäntysalo kannustaa jokaista rauhanaktiivia ja suvereniteetista huolestunutta kansalaista olemaan suoraan yhteydessä kansanedustajiin ja kertomaan mielipiteensä.

- DCA-sopimuksesta ei ole lisäämään turvallisuutta, sillä militarismi on loputon kierre, jolla on lisätty eskalaatioita, käpertymistä, luonnontuhoa ja väkivaltaisten asenteiden juurtumista yhteiskuntaan. Turvallisuus ei ole koskaan ollut vain sotilaallinen kysymys. Uskottava ja tarvittava puolustus pystytään järjestämään nykyaikaisesti ja kohtuullisesti ilman, että sotilasmenoille on avoin piikki, Mäntysalo muistuttaa.

Inhimillistä turvallisuutta, joka on YK:n tasolla lanseerattu käsite, heikennetään Suomessa parhaillaan Orpon ja Purran sinimustan hallituksen leikkauksilla. Siitäkin huolimatta, että tällä inhimillisellä turvallisuudella tulisi pitää huoli elinkelpoisesta planeetasta ja toimia joka päivä perheiden, lasten ja nuorten tulevaisuuden eteen. Mäntysalo näkee militarismia kiihdyttävän politiikan vastuuttomana lasten ja nuorten kannalta.

- Suomi on koko ajan valmistautumassa sotaan eikä rauhalle, diplomatialle ja kansainväliselle ydinaseriisunnalle olla antamassa mahdollisuutta. Suomi voisi olla kokoaan suurempi maailmalla rauhanpolitiikan saralla - nyt se potentiaali on viety sotilaallisen liittoutumisen myötä. 
 

Haluamme todella rikollisen suurvallan vasalliksi?

Mäntysalo näkee, ettei Suomen Nato-jäsenyyskään ole vaikuttanut kasvattavan turvallisuudentunnetta vaan kaikesta huolimatta Suomi on silti jatkuvassa helisemässä Venäjän edessä. On myös hälyttävää, miten sotapropagandan avulla juuri Yhdysvalloista on saatu rakennettua harhakuva Suomelle hyödyllisenä ja miellyttävänä kumppanina, vaikka arvopoliittisesti nähden ja kaiken maailmalla todistamamme jälkeen Yhdysvaltojen linjat ovat kaukana siitä, millaista Suomi-kuvaa on haluttu antaa maailmalle. 

 - On käsittämättömän julmaa sivuuttaa tai yrittää sulkea silmiä siltä, millaisiin ihmisoikeusrikoksiin ja kansainvälisen oikeuden halventamisiin Yhdysvallat syyllistyy ajasta toiseen pommituksilla, sodilla ja niiden pitkittämisellä sekä sotilaiden tekemillä rikoksilla. Imperialistinen Yhdysvallat kuvittelee itsensä maailmanpoliisiksi ja on valmis käyttämään väkivaltakoneistoa tavoitteissaan riistää kansojen itsemääräämisoikeutta ja luonnonvaroja, Mäntysalo sanoo.

Vieraan vallan hallussa olevien alueiden mahdollistaminen ja joukkojen pysyvä oleskelu Suomessa sekä tuomiovallan ensisijainen luovutus Yhdysvalloille on todella vahingollista suvereniteetin kannalta. Mäntysalon mielestä voimakkaassa Yhdysvaltoihin nojautumisessa on unohdettu, miten Yhdysvaltojen sisäpoliittiset ristiriidat ja mahdollisesti tulevat muutokset vaikuttavat myös siihen kuvaan ja uskottavuuteen, joka maalla on Suomessa. Aletaanko liittoutumista vähitellen myös katumaan, kun Yhdysvaltojen sisäistä tilaa ei nähdä riittävän vakaana?

Sopimuksen voimaanastuminen tarkoittaisi uutta aselta Suomen alistumisessa Yhdysvaltojen vasalliksi. Kyse ei ole pienestä asiasta vaan sopimukselle on saatava demokraattinen käsittely kansalaiskeskustelussa, valiokunnissa ja eduskunnassa. Lopulta SKP:n Uudenmaan piirijärjestö vaatii DCA-sopimuksen hylkäämistä eduskunnassa.

Emme halua Yhdysvaltojen sotilastukikohtia Suomeen

Suomi ja Yhdysvallat ovat neuvotelleet ”puolustusyhteistyön” nimissä kulkuvasta DCA-sopimuksesta, jonka allekirjoittamisesta on Orpon ja Purran hallitus antamassa esityksensä eduskunnalle. Sopimus halutaan voimaan ilman kansalaiskeskustelua ja kritiikkiä. SKP:n Uudenmaan piirijärjestö näkee sopimuksessa sovittavat alueluovutukset  vaarallisina ja häpeällisinä rauhantyön ja Suomen itsemääräämisoikeuden näkökulmasta. Siksi emme hyväksy Suomen alueita Yhdysvaltojen käyttöön luovuttavaa DCA-sopimusta.

Sopimus oikeuttaisi Yhdysvaltain joukoille esteettömän pääsyn Suomeen sovituille lentokentille, satamiin ja alueille, joita ne voisivat käyttää sotilaallisiin tarkoituksiin omassa komennuksessaan. Suomella ei olisi pääsyä alueiden sellaisiin osiin, jotka olisi osoitettu Yhdysvaltain joukkojen yksinomaiseen käyttöön. Kyseessä olisi vaarallinen alueluovutus vieraan vallan sotavoimille, joka lisää sen uhkaa, että Suomea käytettäisiin hyväksi sotaan tai sen valmisteluun jotakin kolmatta maata kohtaan.

Yhdysvaltojen käyttöön osoitetuilla alueilla sovellettaisiin Yhdysvaltojen lakeja. Sopimuksesta seuraisi siis tilojen sekä toimi- ja tuomiovallan osittainen luovutus vieraan vallan joukoille, jotka voisivat omilla alueillaan suorittaa sotilaallisia tehtäviä sekä myös kansainvälisen oikeuden tai ihmisoikeuksien vastaista toimintaa Suomen tietämättä ja kykenemättä siihen puuttumaan.

Yhdysvaltojen armeija on läpi aikojen syyllistynyt raskaasti muun muassa pahoinpitelyihin ja raiskauksiin. Näissäkin tapauksissa Yhdysvalloilla olisi oikeus määrittää onko rikos tehty palvelusta suoritettaessa ja onko asia siis Yhdysvaltojen käsissä, vaikka uhri olisikin suomalainen. Lukuisissa Yhdysvaltojen tukikohdissa on tapahtunut kidutuksia ja laittomia vangitsemisia.

Ydinenergialain neljäs pykälä kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen Suomessa. Vaikka DCA-sopimuksessa sovittaisiin tämän pykälän kunnioittamisesta, ei Suomella olisi kuitenkaan oikeutta suorittaa tarkastuksia Yhdysvaltojen omassa käytössä olevilla alueilla eikä se siten estäisi ydinsodankäynnin harjoittelemista. Sopimus voi antaa Yhdysvalloille myös mahdollisuuden kiertää ydinenergialain rajoituksia vetoamalla oikeuteen kuljettaa aseita esteettä kyseiselle alueelle.

On selvää, että DCA:n myötä Suomen itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus olisi huomattavasti hatarammalla pohjalla. Sopimus ei ole välttämätön jatke Nato-jäsenyydelle eikä Yhdysvalloilla ole sellaista voimassa kaikkien Nato-maiden kanssa. Poliitikot ovat tarkoituksellisesti luopuneet Suomen turvallisuuden ja rauhan- ja sillanrakennuksen näkökulmalla hyvin toimivasta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä ryhtyneet pala palalta korvaamaan sitä Naton, Yhdysvaltojen ja EU:n sotapolitiikan ylistämisellä ja väkivaltaisella militarismin pönkittämisellä. Vieraan vallan sotilastukikohdat Suomessa lisäävät jännitteitä ja eskalaatiota.

Valiokunnissa kansanedustajilla on mahdollisuus edellyttää DCA-sopimukselle laajaa käsittelyä, jolloin aikaa kansalaiskeskustelullekin jää paremmin. Vaadimme sopimuksen perinpohjaista ja kriittistä tutkimista myös mediassa. Eduskuntakäsittelyssä tämä häpeällinen sopimus on hylättävä.

Imperialistisen ydinasevallan maahankutsumisen sijaan Suomen on toimittava aktiivisesti globaalin epäoikeudenmukaisuuden poistamiseksi, aseistariisunnan saavuttamiseksi ja sotarikoksien tuomitsemiseksi eri foorumeissa kuten YK:ssa. Suomen on tuettava heti tulitauon sopimista Gazassa sekä muun muassa lopetettava kaikki asekauppa apartheid-valtio Israelin kanssa.

Kannustamme kaikkia rauhan ja kansojen itsemääräämisoikeuden puolesta toimivia allekirjoittamaan kansanedustajille suunnatun vetoomuksen vieraan vallan sotilastukikohtien estämiseksi.

SKP:n Uudenmaan piirijärjestö

Solidaarisuutta ja vahvistusta kaksikielisyydelle

Me kommunistit haluamme turvata ruotsinkielisten oikeudet käyttää omaa äidinkieltään palveluissa sekä edistää pohjoismaista yhteistyötä ja ruotsin kielen osaamista ja käyttöä yhteiskunnassa. Kielipolitiikalla on pyrittävä vihan ja ennakkoluulojen purkamiseen kielivähemmistöjä kohtaan. SKP:n Uudenmaan piirijärjestö ja Kommunistinuoret toivottavat hyvää ruotsalaisuuden päivää ja viikkoa.

Suomen kaksikielisyys on arvostettava asia, joka tulee nähdä vahvuutena yhteiskunnan monimuotoisuuden, kieliosaamisen ja kansainvälisyyden kannalta. Suomenruotsalaiset joutuvat kuitenkin liian monesti vihamielisen ja asiattoman kommentoinnin ja käytöksen kohteeksi. Joitakin vuosia sitten julkaistu ruotsinkielinen nuorisobarometri osoitti, että neljää kymmenestä ruotsinkielisestä nuoresta on kiusattu äidinkielen takia. Se on hyväksymätöntä. Kaikilla on oikeus puhua omaa äidinkieltään kadulla. Perustuslain ja kielilain takaama kaksikielisyys määrittelee oikeudet ruotsinkieliseen asiointiin julkisissa palveluissa.


Työväenliikkeen ruotsinkieliselle työlle aina tilausta

Kysymys kaksikielisyyden vahvistamisesta on mitä selkeämmin poliittinen kysymys. Hallituksella ja eduskunnalla on kaikki avaimet käsissään kielipolitiikan uudistamiseksi, kuten myös paikallisesti kunnissa on mahdollisuuksia uusien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Vaikka RKP on istunut lähes joka hallituksessa, kuten nyt Orpon ja Purran sinimustassa hallituksessa, ja puolue on koettu ruotsin kielen puolustajaksi, emme ole nähneet tarvittavia konkreettisia toimenpiteitä elinvoimaisemman kaksikielisyyden edistämiseksi.

Jos työväenluokkaiset ja vasemmistolaisemmin ajattelevat ruotsinkieliset tyytyvät äänestämään RKP:tä kielikysymyksen takia, mahdollistetaan siten porvarillisen ja kylmän leikkauspolitiikan jatkuminen sekä sellaisten äärioikeistolaisten ja fasististen voimien kasvaminen ja jopa normalisointi, jotka ovat valmiita viemään myös kielivähemmistöjen oikeudet. RKP:hen luottaminen kielipuolueena ei vahvista sellaisten poliittisten voimien potentiaalia, joilla olisi uusia ideoita toisen kotimaisen kielen puolesta ja kunnianhimoisempaa asennetta kuin RKP:llä.


Pohjoismaisella kielellä yhteistyöhön

Monet perusteettomat ennakkoluulot rakentuvat siitä, kun oikeaa tietoa, ymmärrystä ja aitoa kontaktia – tässä kohtaa ruotsinkielisten kanssa - ei ole päässyt syntymään. Siksi ruotsin kielen näkyvyyttä ja läsnäoloa yhteiskunnassa on syytä vahvistaa. Nykyiset ruotsin tunnit peruskoulussa eivät aina riitä. Motivaatio-ongelmat voimistuvat, jos opetusmenetelmät eivät ole järin inspiroivia. Tarvitaan enemmän tilanteita ja foorumeita, joissa käytetään molempia kansalliskieliä yhdessä ja rakennetaan siltoja kieliryhmien välille.

Ruotsin kieli saattaa tarjota monille maahanmuuttajille matalamman kynnyksen opiskeluun ensimmäisenä kotoutumiskielenä erityisesti alueilla, joissa ruotsin kielen käyttöaste on merkittävä kuten isossa osassa Uuttamaata. Siksi sen asemaa on syytä vahvistaa kotoutumiskielenä.

Kieliosaamista vahvistamaan tarvitaan lisää ruotsin oppitunteja perusopetukseen ja toiselle asteelle. Ruotsi on myös palautettava kaikille yhteiseksi aineeksi ylioppilaskirjoituksissa. Kielenopetuksessa on hyödynnettävä monipuolisia opetusmenetelmiä sekä luotava innostavaa ilmapiiriä. Ruotsinopettajat ovat kertoneet, että suurin syy oppilaiden ja opiskelijoiden heikkoihin ruotsin kielen taitoihin on oppituntien riittämätön määrä.

Vapaaseen kielivalintaan tähtäävät aloitteet eivät pyrkimyksistään huolimatta kykene lisäämään yhteiskunnan kieliosaamista laajalla perspektiivillä, sillä jatkossa yhteisesti opittavia kieliä olisi silloin äidinkielen lisäksi vain englanti. Monia hajautuvan kielivalinnan toiveita ei olisi myöskään kouluissa mahdollista toteuttaa. Osaamisen perusta, joka rakentuu kolmen yhteisesti opittavan kielen pohjalle, antaa hyvän lähtökohdan oppia myös lisää kieliä joko opinnoissa tai omatoimisesti.

Ruotsin kielellä on myös tärkeä asema pohjoismaisessa yhteistyössä ja kulttuuritoiminnassa. Huomionarvoista on, että esimerkiksi Pohjoismaiden passivapaan alueen luominen ei ole ollut Euroopan unionin ansiota vaan se on luotu pohjoismaisilla yhteistyösuhteilla.

SKP:n Uudenmaan piirijärjestö
Kommunistinuoret

Solidaritet och bekräftelse för tvåspråkighet

Vi kommunisterna vill trygga de svenskspråkigas rätt att använda sitt eget modersmål i tjänster och främja nordiskt samarbete och kunskap och användning av svenska språket i samhället. Språkpolitiken måste syfta till att avveckla hat och fördomar mot språkliga minoriteter. FKP:s Nylands distriktsorganisation och Ungkommunisterna önskar god Svenska dagen och veckan.

Finlands tvåspråkighet är något att uppskatta, vilket bör ses som en styrka när det gäller samhällets mångfald, språkkunskaper och internationalism. Men finlandssvenskar är alltför ofta måltavla för fientliga och olämpliga kommentarer och beteenden. Den svenskspråkiga ungdomsbarometern som publicerades för några år sedan visade att fyra av tio svenskspråkiga ungdomar har blivit mobbad på grund av sitt modersmål. Det är oacceptabelt. Alla har rätt att tala sitt modersmål på gatorna. Tvåspråkighet, garanterad av grundlagen och språklagen, definierar rätten att göra affärer på svenska i offentliga tjänster.


Det finns alltid ett behov för arbetarrörelsens svenskspråkiga arbete

Frågan om att stärka tvåspråkigheten är tydligast en politisk fråga. Regeringen och riksdagen har alla nycklar i sina händer för att reformera språkpolitiken, precis som även på lokalt har kommuner möjligheter att genomföra nya åtgärder. Även om SFP har suttit i nästan varje regering, som nu i den blåsvarta regeringen Orpo och Purra, och partiet har uppfattats som en försvarare av det svenska språket, har vi inte sett de nödvändiga konkreta åtgärderna för att främja mer levande tvåspråkighet.

Om arbetarklassens och mer vänsterinriktade svenskspråkiga nöjer sig med att rösta på SFP på grund av språkfrågan, kommer detta att möjliggöra en fortsättning av borgerliga och påläggningar och tillväxt och till och med normalisering av extrema högerextrema och fascistiska krafter som är redo att ta bort rättigheterna för språkliga minoriteter också. Att förlita sig på SFP som språkparti stärker inte potentialen hos politiska krafter som har nya idéer för det andra inhemska språk och en mer ambitiös attityd än SFP.


Samarbetet på nordiskt språk

Många ogrundade fördomar byggs upp när ordentlig information, förståelse och genuin kontakt – i det här fallet med svenskspråkiga – inte har fötts. Därför bör det svenska språkets synlighet och närvaro i samhället stärkas. De nuvarande svensktimmar i grundskolan räcker inte alltid till. Motivationsproblemen förstärks om undervisningsmetoderna inte är särskilt inspirerande. Det behövs fler situationer och forum där båda nationalspråken används tillsammans och broar byggs mellan språkgrupper.

Svenska språket kan erbjuda många invandrare en lägre tröskel för att studera som första integrationsspråk, särskilt i områden där svenska språket används i stor utsträckning, som i en stor del av Nyland. Därför bör dess ställning som integrationsspråk stärkas.

För att stärka språkkunskaperna behövs fler svensktimmar till grundskolan och andra nivån. Svenskan ska också återföras som ett gemensamt ämne i studentexamen för alla. I språkundervisningen ska mångsidiga undervisningsmetoder användas och en inspirerande atmosfär skapas. Svensklärarna har sagt att den främsta orsaken till elevers och studerandes svaga svenska språkkunskaper är otillräckligt antal timmar.

Trots sina ansträngningar förmår inte satsningar som syftar till ett fritt språkval att öka samhällets språkkunskaper i ett brett perspektiv, eftersom då det enda språk som i framtiden ska läras tillsammans skulle vara engelska utöver modersmålet. Det skulle inte heller vara möjligt att förverkliga många av önskemålen med ett decentraliserat språkval i skolan. Kompetensbasen, som bygger på tre språk som alla lär sig, ger en bra utgångspunkt för att lära sig fler språk, antingen i studier eller på egen hand.

Svenska språket har också en viktig position i nordiskt samarbete och kulturverksamhet. Det är värt att notera att till exempel skapandet av den nordiska passfriheten har inte varit EU:s förtjänst, utan har skapats genom nordiska samarbetsrelationer.

FKP:s Nylands distriktsorganisation 
Ungkommunisterna

Liity SKP:hen!

Me kommunistit luotamme ihmiseen. Haluamme rakentaa Suomea, Eurooppaa ja maailmaa, joka on vapaa rahan vallasta, ympäristön tuhoutumisen uhkista, työttömyydestä, eriarvoisuudesta ja sodista.

Lue lisää >>>⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠