SKP:n Uudenmaan piirijärjestö

Sote-mallin piti olla selkeä ja toimiva. Toisin näyttää käyvän.

Sote-esitys kaadettava

 

Eduskunta käsittelee parhaillaan sote-uudistuksessa kovinta kritiikkiä herättänyttä ns. valinnanvapausesitystä. Hallituksen tavoitteena on saada koko sote-ja maakuntalakipaketti päätökseen kesäkuun loppuun mennessä. Maakuntavaalit aiotaan pitää jo lokakuussa.

Sote-palvelujen yksityistäminen on pysäytettävä ja kunnallisdemokratian kaventaminen torjuttava. Sote-hankkeessa on kyse yksityisen sosiaali- ja terveysbisneksen markkinoitten laajentamisesta ja samalla tämän ihmisten hyvinvoinnin kannalta tärkeän toiminnan ajamisesta suuryritysten päätösvallan alaisuuteen. Kunnallisella lähidemokartialla ei enää olisi näihin palveluihin paljonkaan sanottavaa.

Keskittäminen ja yksityistäminen johtaa yhtenäisten palveluketjujen sijasta palveluiden pirstoutumiseen, kun tilaaja ja tuottaja eriytetään, perus- ja erikoistason yhteistyö vaikeutuu, sekä kilpailutus ja asiakassetelit pilkkovat palveluja. Sosiaalipalvelut ja ehkäisevä työ jäävät lapsipuolen asemaan. 

SKP vaatii hallituksen sote-mallin hylkäämistä ja uudistuksen uutta valmistelua. Valmistelu tulee lähteä siltä pohjalta, että perustason palvelut järjestetään jatkossakin pääsääntöisesti kunnissa ja pääosin kuntien omana tuotantona. Samalla on kehitettävä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Palvelujen yksityistäminen ja kunnallisen demokratian alasajo on pysäytettävä.

Kunnallinen itsehallinto ja sen jatkuva kehittäminen muun muassa osallistuvan budjetoinnin kautta, on paras välinen kansalaisten palvelutarpeiden toteuttamiseksi. Perusterveydenhuollon tulee olla maksutonta.

Julkisten palvelujen rahoitusta tulee vahvistaa veropoliittisilla ratkaisuilla, joilla pääomatulojen ja suurten omaisuuksien verotusta lisätään ja kunnille annetaan myös näitä tuloja koskeva verotusoikeus.

Peruspalvelurahojen ohjaamisesta EU:lle ja läntisen  sotilasliittoutuman vaatimiin menoihin on luovuttava.

 

20.4.2018

SKP:n Uudenmaan piirijärjestö

Muistelmateos 1918 tapahtumista punakaartilaisen kertomana.

1918 kansalaissota punakaartilaisen silmin

 

”Kun meitä suomalaisia nyt (vuonna 2017) jaetaan politiikan ja talouden voimin voittajiin ja syrjäytyneisiin, on syytä muistaa mihin kansalaisten tarkoituksellinen eriarvoistaminen aina vääjäämättä johtaa. Historia ei toista itseään, vaan me menneisyytemme unohtavat ja / tai kieltävät ihmiset teemme samoja virheitä – yhä uudestaan ja uudestaan”.

Viljo Sohkanen kirjasi kokemuksensa kansalaissodasta muistiin tuoreeltaan vain pari vuotta sodana jälkeen. Silloin muistelmia ei kuitenkaan vielä kukaan halunnut julkaista ja ne ilmestyivätkin lopulta vasta 1967. Kun vuodesta 1918 oli tulossa kuluneeksi 100 vuotta, päätti Martti Vaskonen, että muistelmista oli julkaistava uusintapainos. Syynä tuo sama, minkä kirjan kustantaja tuossa edellä tiivistää: vain opitusta ja ymmärretystä historiasta löytyy vain sen orjuudesta vapautumiseen.

SKP:n Uudenmaan piirillä on vielä muutamia Punakaartilaisen päiväkirjoja saatavilla 10 € omakustanne hintaan. Niistä saat yhden omaksi ottamalla yhteyttä skp.uusimaa@skp.fi osoitteella.
 

Odottelemme myös suurella mielenkiinnolla Viljami Vaskosen sarjakuvaprojektin valmistumista. Siitä voitte lukea Tiedonantajasta Kun sarjakuvasarjan ensimmäinen osa ilmestyy, voi myös sen hankkia kauttamme.

Antoisia lukuhetkiä!

 

Mielipiteesi ay-syksystä

Mitä ay-liikkeen pitää vaatia liittokierroksella?

Lisää liksaa 
31% 31% 
Työajan lyhentämistä 
27% 27% 
Kikyilyn lopettamista 
40% 40%