Emme halua Yhdysvaltojen sotilastukikohtia Suomeen

Suomi ja Yhdysvallat ovat neuvotelleet ”puolustusyhteistyön” nimissä kulkuvasta DCA-sopimuksesta, jonka allekirjoittamisesta on Orpon ja Purran hallitus antamassa esityksensä eduskunnalle. Sopimus halutaan voimaan ilman kansalaiskeskustelua ja kritiikkiä. SKP:n Uudenmaan piirijärjestö näkee sopimuksessa sovittavat alueluovutukset  vaarallisina ja häpeällisinä rauhantyön ja Suomen itsemääräämisoikeuden näkökulmasta. Siksi emme hyväksy Suomen alueita Yhdysvaltojen käyttöön luovuttavaa DCA-sopimusta.
Sopimus oikeuttaisi Yhdysvaltain joukoille esteettömän pääsyn Suomeen sovituille lentokentille, satamiin ja alueille, joita ne voisivat käyttää sotilaallisiin tarkoituksiin omassa komennuksessaan. Suomella ei olisi pääsyä alueiden sellaisiin osiin, jotka olisi osoitettu Yhdysvaltain joukkojen yksinomaiseen käyttöön. Kyseessä olisi vaarallinen alueluovutus vieraan vallan sotavoimille, joka lisää sen uhkaa, että Suomea käytettäisiin hyväksi sotaan tai sen valmisteluun jotakin kolmatta maata kohtaan.

Yhdysvaltojen käyttöön osoitetuilla alueilla sovellettaisiin Yhdysvaltojen lakeja. Sopimuksesta seuraisi siis tilojen sekä toimi- ja tuomiovallan osittainen luovutus vieraan vallan joukoille, jotka voisivat omilla alueillaan suorittaa sotilaallisia tehtäviä sekä myös kansainvälisen oikeuden tai ihmisoikeuksien vastaista toimintaa Suomen tietämättä ja kykenemättä siihen puuttumaan.
Yhdysvaltojen armeija on läpi aikojen syyllistynyt raskaasti muun muassa pahoinpitelyihin ja raiskauksiin. Näissäkin tapauksissa Yhdysvalloilla olisi oikeus määrittää onko rikos tehty palvelusta suoritettaessa ja onko asia siis Yhdysvaltojen käsissä, vaikka uhri olisikin suomalainen. Lukuisissa Yhdysvaltojen tukikohdissa on tapahtunut kidutuksia ja laittomia vangitsemisia.

Ydinenergialain neljäs pykälä kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen Suomessa. Vaikka DCA-sopimuksessa sovittaisiin tämän pykälän kunnioittamisesta, ei Suomella olisi kuitenkaan oikeutta suorittaa tarkastuksia Yhdysvaltojen omassa käytössä olevilla alueilla eikä se siten estäisi ydinsodankäynnin harjoittelemista. Sopimus voi antaa Yhdysvalloille myös mahdollisuuden kiertää ydinenergialain rajoituksia vetoamalla oikeuteen kuljettaa aseita esteettä kyseiselle alueelle.

On selvää, että DCA:n myötä Suomen itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus olisi huomattavasti hatarammalla pohjalla. Sopimus ei ole välttämätön jatke Nato-jäsenyydelle eikä Yhdysvalloilla ole sellaista voimassa kaikkien Nato-maiden kanssa. Poliitikot ovat tarkoituksellisesti luopuneet Suomen turvallisuuden ja rauhan- ja sillanrakennuksen näkökulmalla hyvin toimivasta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä ryhtyneet pala palalta korvaamaan sitä Naton, Yhdysvaltojen ja EU:n sotapolitiikan ylistämisellä ja väkivaltaisella militarismin pönkittämisellä. Vieraan vallan sotilastukikohdat Suomessa lisäävät jännitteitä ja eskalaatiota.

Valiokunnissa kansanedustajilla on mahdollisuus edellyttää DCA-sopimukselle laajaa käsittelyä, jolloin aikaa kansalaiskeskustelullekin jää paremmin. Vaadimme sopimuksen perinpohjaista ja kriittistä tutkimista myös mediassa. Eduskuntakäsittelyssä tämä häpeällinen sopimus on hylättävä.

Imperialistisen ydinasevallan maahankutsumisen sijaan Suomen on toimittava aktiivisesti globaalin epäoikeudenmukaisuuden poistamiseksi, aseistariisunnan saavuttamiseksi ja sotarikoksien tuomitsemiseksi eri foorumeissa kuten YK:ssa. Suomen on tuettava heti tulitauon sopimista Gazassa sekä muun muassa lopetettava kaikki asekauppa apartheid-valtio Israelin kanssa.

Kannustamme kaikkia rauhan ja kansojen itsemääräämisoikeuden puolesta toimivia allekirjoittamaan kansanedustajille suunnatun vetoomuksen vieraan vallan sotilastukikohtien estämiseksi.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
SKP:n Uudenmaan piirijärjestö

SKP osallistuu vuoden 2024 eurovaaleihin – ensimmäiset uusmaalaiset ehdokkaat asetettu

Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitea päätti elokuun 2023 kokouksessaan osallistua ensi kesäkuun eurovaaleihin. SKP on suomalaisista vaaleihin osallistuvista vasemmistopuolueista ainoa Euroopan unionin jäsenyyttä vastustava puolue. Lisäksi SKP on ainoa suomalainen Euroopan vasemmiston jäsenpuolue.


Oikeistohegemonia jyrää alleen pienen ihmisen, työläisen ja luonnon, niin Suomessa kuin Euroopankin tasolla. EU-oikeisto ja suomalainen EU-mielinen oikeisto vieläpä tukevat toisiaan tässä kurjistusretkessä. Toisaalta on myös EU-kriittisempi äärioikeisto, joka luo painetta kiinnostuneiden EU:n päättäjien suuntaan, jotka herkällä korvalla kuuntelevat kulmikkaampia sukulaisiaan. Linnake-Eurooppa ja erilaiset pakolaisten estämissopimukset ovat osoituksena maahanmuuttovastaisemman oikeiston synnyttämän paineen menestyksellisyydestä. Sen parempaa vaihtoehtoa eivät tarjoa EU-vastaisemmat nationalistiset oikeistovoimat, jotka ajavat vain sorron siirtämistä paikalliselle tasolle, eristäen samalla työväenluokan internationalismista. 


Siksi kommunistista vaihtoehtoa tarvitaan. On torpattava talouskuri ja yleinen taantumuksellisuus, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla. On alettava vaatimaan toisenlaista, työväen etuja ajavaa Eurooppaa. SKP:n uusmaalaiset ehdokkaat ovat lähdössä haastamaan vaihtoehdottomuuden narratiivia osoittaen, että vaihtoehtoja vallitsevalle työläisen ja luonnon tappolinjalle on. Osoittakaamme, ettemme kannata riiston globalisointia, emmekä muurien taakse kätkeytyvää kansallista sovinismia. Rakennetaan työväen Eurooppaa!


Elokuun keskuskomiteassa asetettiin ensimmäiset yhdeksän SKP:n ehdokasta, joista uusmaalaisia ovat Jiri Mäntysalo, Heikki Ekman sekä Jari Karttunen.

Suomen puolustusbudjetti ylitti tänä vuonna 6 miljardia. Se yksistään on yli 8 prosenttia koko budjetista, kun tulopuolella ei lasketa velanottoa. Kuva: Toivo Koivisto.


Tarvitaan hyvinvointia ja veroremonttia - leikkausten pakkoa ei ole

Eduskuntapuolueiden muodostama poliittinen eliitti on ollut jo vuosikymmeniä karsimassa ihmisten hyvinvointia ja terveyttä - 'välttämättöminä' pidetyt talouden menosäästöt on haettu tuhoamalla toimeentuloa, sote-palveluja, koulutusta sekä muita julkisia ja kuntapalveluja. Nyt palvelut ovatkin keikahduspisteessä. On valittava, ryhdytäänkö asioita laittamaan kuntoon, vai jatketaanko palveluiden leikkaamista.

Uusliberaali aliresurssointi on nyt johtanut siihen, että julkiset palvelut ovat kriisiytyneet. Ne eivät enää kestä jatkuvia leikkauksia, työntekijät ovat joustaneet äärirajoille asti, eivätkä palvelut riitä kaikille niitä tarvitseville. Julkisia palveluja käyttävät ovat nähneet palvelutason heikentymisen leikkausten seurauksena; esimerkiksi pitkät jonot terveyskeskuksessa ja liian suurien luokkakokojen negatiiviset vaikutukset kouluissa. Tulevan porvarihallituksen kaavailemat miljardien leikkaukset olisivat pois elintärkeistä palveluista ja arjen hyvinvoinnista.

Näistä leikkauksista puhutaan edelleen kuin muita vaihtoehtoja ei olisi. Silti valtiontaloudessa on sektori, joka on jätetty kokonaan taloudellisen tarkastelun ulkopuolelle: asemenot. Suomen puolustusbudjetti ylitti tänä vuonna 6 miljardia. Se yksistään on yli 8 prosenttia koko budjetista, kun tulopuolella ei lasketa velanottoa.

– Asemenoja kasvatettiin viime vuodesta 20 prosentilla, ja nyt ne ovat bruttokansantuotteeseen nähden nyt EU-maiden kärkeä. Avoin piikki asemenojen kasvulle on vastuutonta - ottaen vielä huomioon, ettei suurilla ja kalliilla hävittäjähankinnoilla ole myöskään turvallisuuspoliittista perustetta, sanoo SKP:n Uudenmaan piirijärjestön puheenjohtaja Jiri Mäntysalo.

Loppu rikkaiden vapaamatkustamiselle

Budjeteissa on aina sekä meno- että tulopuoli. Näiden tulojen lisäämistä ja talouden vahvistamista ei tunnuta edes harkitsevan. Tämä siitäkin huolimatta, että esimerkiksi pääomiin ja sen tuottoihin kohdistuvan verotuksen nostaminen edes EU-maiden keskitasolle toisi lisää verotuloja noin 5 miljardia euroa vuodessa.

– Rikkaille ja yrityksille myönnettyjen perusteettomien verohelpostusten ajan tulee nyt olla ohi, sillä ne tulevat yhteiskunnalle kalliiksi. Yhtenä esimerkkinä tästä on teollisuusyritysten valtaisan huojempi sähkövero. Vero on kotitalouksille ja palvelualan yrityksille 2,253 senttiä kilowattitunnilta. Teollisuudelle vero on 36 kertaa pienempi, vain 0,062 senttiä kilowattitunnilta. Mikäli teollisuuden sähkövero asetettaisiin samalle tasolle kotitalouksien kanssa, kertyisi valtiolle yli 800 miljoonaa euroa lisää verotuloja vuodessa, kuvailee Mäntysalo.
Julkista taloutta taloutta vahvistamaan tarvitaan myös uusien työpaikkojen luomista kuntiin, hyvinvointialueille ja valtiolle, parempaa työaikaa, kotimaista kulutusta tukevan ostovoiman edistämistä sekä valtionyhtiöiden investointeja talouden ekologiseen rakennemuutokseen.

Palvelut asukkaiden hyväksi

Sote-uudistukseen liitetty hyvinvointialueiden rahoituksen automaattinen leikkuri, joka ei huomioi palvelutarpeen kasvua täysimääräisesti, on poistettava. Kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitus on nostettava kunnolliselle tasolle, joka mahdollistaa asukkaiden tarpeisiin vastaavien palvelujen tuottamisen. Julkiset palvelut ovat liian arvokkaita annettavaksi yksityisten käsiin ja voitontavoittelun piiriin. Yksityisten jättien tarkoituksena on takoa voittoa omistajilleen, kun taas julkisten palvelujen intressi tulee olla hyvinvoinnin, terveyden ja ihmisarvoisen elämän turvaaminen asukkaille.

Työpaikka- ja asukasdemokratiaa on ryhdyttävä toteuttamaan työpaikkojen ja palveluverkkojen kehittämiseksi. Hyvinvointialueille on myönnettävä verotusoikeus ja verotuksen piiriin on ehdottomasti otettava myös pääomatulot.

– Me kommunistit haluamme edistää terveyttä, tasa-arvoa, koulutusta ja osaamista sekä siirtyä leikkaamisesta kehittämiseen. Julkisten palveluiden toimintaedellytyksiä on turvattava. Uusliberaalin leikkauspolitiikan on aika väistyä, Mäntysalo kiteyttää.


Eduskuntavaaleissa käänne oikealle

SKP:n Uudenmaan vaalipiirin 13 ehdokasta tarjosivat vaaleissa vaihtoehdon, jota muilla puolueilla ei ollut. Keräsimme yhteensä 432 ääntä. Nousua oli hieman viime kuntavaalien äänimääräämme Uudellamaalla. Voimme olla ylpeitä jokaisesta äänestä, sillä niiden eteen olemme tehneet töitä, emme ole voineet luottaa isoihin kalliisiin mainoskampanjoihin.

Vaalikentillä monet äänestäjät hakivat uutta suuntaa ajattelulleen. SKP:n aloitteet ja teemat saivat kannatusta systeeminmuutosta vaativien keskuudessa sekä eduskuntavasemmistoon pettyneiden joukossa.

Yleinen tulos vaaleissa osoitti valitettavasti käännöstä oikealle ja äärioikealle, kun kokoomus ja perussuomalaiset voittivat. Velkapelottelulla ja maahanmuuttovastaisuudella ratsastava oikeistopopulismi huijasi monia työläisiä äänestämään omia oikeuksiaan vastaan. Tilanne haastaa meitä kehittämään entistä terävämpää, napakampaa ja kansantajuisempaa retoriikkaa sekä lisäämään opintotoimintaa, tietoisuuden kasvattamista ja näkyvyyttämme somessa.

Tuleva hallitus tekee mitä ilmeisimmin kovaa leikkauspolitiikkaa, jopa synkempää kuin Juha Sipilän kaudella, sekä vaikeaa aikaa mm. pienituloisille, maahanmuuttajille ja vähemmistöille. Ympäristökriisi jatkaa syvenemistään. Haastetta riittää siis vasemmistolaisilla ja kansalaisyhteiskunnan toimijoilla.

Tämä kaikki korostaa kuitenkin toiminnan merkitystä. Nyt on tähdättävä aktiivisempaan kommunistiseen politiikkaan ja oikeistopolitiikan estämiseen. Yhdessä saamme liikkeemme nousuun!

Liity SKP:hen!

Me kommunistit luotamme ihmiseen. Haluamme rakentaa Suomea, Eurooppaa ja maailmaa, joka on vapaa rahan vallasta, ympäristön tuhoutumisen uhkista, työttömyydestä, eriarvoisuudesta ja sodista.

Lue lisää >>>⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Keskittämisen kulttuurilla ja lähipalvelujen tuhoamisella on avattu koko ajan tietä yhä suurimmille yksiköille, ja yksityistämisille julkisten palvelujen heikkenemisen kautta, karsien mahdollisuuksia potilaiden ja asiakkaiden paremmalle kohtaamiselle.

Lähipalvelujen lakkautusaikeet Keski-Uudellamaalla ovat vastuuttomia


Lähipalvelut Keski-Uudellamaalla ovat uhattuina. Keusoten viranhaltijavalmistelussa on ollut esillä Jokelan, Kellokosken ja Hyvinkään Sandelininkadun terveysasemien, Paavolan palvelukeskuksen, Palvelutalo Lepovillan, Ridasjärven, Kotokartanon ja Keusoten Kiljavan kuntoutuskeskuksen lakkautukset. Terveyserojen kasvattaminen ja alueellisen tasa-arvon heikentäminen lähipalveluiden lakkauttamisella on järjetöntä.


Tuusulan kunta on ollut kriittinen lakkautusaikeita kohtaan, kun Keusote ei ole alusta alkaen avoimesti kertonut, miten se todella aikoo järjestää saavutettavat palvelut tulevaisuudessa. Kunta on myös esittänyt aiheellisen kommentin siitä, ettei palveluverkkoa voida katsoa vain autollisten ja digiasioinnin näkökulmasta. Hoidon tarpeen arvion tulee onnistua paikallisesti arkisin virka-aikaan.


Lähipalvelut ovat eräs keskeinen tapa kehittää Uuttamaata alueellisesti tasapainoisella tavalla sekä mahdollistaa asumisen edellytykset eri alueilla. Riittävien ja asukkaiden tarpeeseen vastaavien lähipalvelujen järjestäminen vaatii hyvinvointialueilta aktiivista painostusta valtion suuntaan tarvittavan lisärahoituksen myöntämiseksi sekä ammattiliittojen kuuntelemiseksi hoitajapulan ratkaisussa. Suomessa julkisten sote-palvelujen rahoitus on jälkeenjäänyt miljardeja muiden Pohjoismaiden tasosta.


SKP:n Uudenmaan piirijärjestön työvaliokunta ei hyväksy lähipalvelujen lakkauttamista vaan näkee keskittämisen vaikutuksen asukkaiden näkökulmasta negatiivisena. Saavutettavuus kärsii pidentyvien välimatkojen takia, ja asukkaiden ja työntekijöiden näkemysten sivuuttaminen on epädemokraattista. Keskittämisen kulttuurilla ja lähipalvelujen tuhoamisella on avattu koko ajan tietä yhä suurimmille yksiköille, ja yksityistämisille julkisten palvelujen heikkenemisen kautta, karsien mahdollisuuksia potilaiden ja asiakkaiden paremmalle kohtaamiselle.


Kotihoitokin on jo pitkään ollut resurssivajeessa, ja laitospaikkojen vähentäminen on johtanut liian huonokuntoisten ihmisten kotihoitoon jäämiseen. Tämä on lisännyt ihmisten yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Korvaako kotihoidossa etäkontakti aidon ihmiskontaktin niille, keillä on edellytykset asioida sähköisesti, kun resursseja tarvitaan yhä huonokuntoisempien kotona asuvien hoitoon? Suomalaisen kotihoidon työntekijöiden työpaine on Pohjoismaiden korkein.


Työvaliokunta muistuttaa kuinka julkisesta keskustelusta on unohdettu, että riittäviin sote-palveluihin ja ennaltaehkäisyyn panostaminen tuo mukanaan selvää fiksua säästöä, kun asukkaiden hyvinvointi ja osallisuus nousee. Valtion on lisättävä hyvinvointialueiden rahoitusta riittävälle tasolle. Ulkoistamiset ja yksityistämiset on torjuttava, ja jo tapahtunutta yksityistämiskehitystä on käännettävä julkisten lähipalvelujen ensisijaisuuteen. 


SKP:n Uudenmaan piirijärjestön työvaliokunta

Solidaarisuutta ja vahvistusta kaksikielisyydelle

Me kommunistit haluamme turvata ruotsinkielisten oikeudet käyttää omaa äidinkieltään palveluissa sekä edistää pohjoismaista yhteistyötä ja ruotsin kielen osaamista ja käyttöä yhteiskunnassa. Kielipolitiikalla on pyrittävä vihan ja ennakkoluulojen purkamiseen kielivähemmistöjä kohtaan. SKP:n Uudenmaan piirijärjestö ja Kommunistinuoret toivottavat hyvää ruotsalaisuuden päivää ja viikkoa.


Suomen kaksikielisyys on arvostettava asia, joka tulee nähdä vahvuutena yhteiskunnan monimuotoisuuden, kieliosaamisen ja kansainvälisyyden kannalta. Suomenruotsalaiset joutuvat kuitenkin liian monesti vihamielisen ja asiattoman kommentoinnin ja käytöksen kohteeksi. Joitakin vuosia sitten julkaistu ruotsinkielinen nuorisobarometri osoitti, että neljää kymmenestä ruotsinkielisestä nuoresta on kiusattu äidinkielen takia. Se on hyväksymätöntä. Kaikilla on oikeus puhua omaa äidinkieltään kadulla. Perustuslain ja kielilain takaama kaksikielisyys määrittelee oikeudet ruotsinkieliseen asiointiin julkisissa palveluissa.Työväenliikkeen ruotsinkieliselle työlle aina tilausta


Kysymys kaksikielisyyden vahvistamisesta on mitä selkeämmin poliittinen kysymys. Hallituksella ja eduskunnalla on kaikki avaimet käsissään kielipolitiikan uudistamiseksi, kuten myös paikallisesti kunnissa on mahdollisuuksia uusien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Vaikka RKP on istunut lähes joka hallituksessa, kuten nyt Orpon ja Purran sinimustassa hallituksessa, ja puolue on koettu ruotsin kielen puolustajaksi, emme ole nähneet tarvittavia konkreettisia toimenpiteitä elinvoimaisemman kaksikielisyyden edistämiseksi.


Jos työväenluokkaiset ja vasemmistolaisemmin ajattelevat ruotsinkieliset tyytyvät äänestämään RKP:tä kielikysymyksen takia, mahdollistetaan siten porvarillisen ja kylmän leikkauspolitiikan jatkuminen sekä sellaisten äärioikeistolaisten ja fasististen voimien kasvaminen ja jopa normalisointi, jotka ovat valmiita viemään myös kielivähemmistöjen oikeudet. RKP:hen luottaminen kielipuolueena ei vahvista sellaisten poliittisten voimien potentiaalia, joilla olisi uusia ideoita toisen kotimaisen kielen puolesta ja kunnianhimoisempaa asennetta kuin RKP:llä.


Pohjoismaisella kielellä yhteistyöhön


Monet perusteettomat ennakkoluulot rakentuvat siitä, kun oikeaa tietoa, ymmärrystä ja aitoa kontaktia – tässä kohtaa ruotsinkielisten kanssa - ei ole päässyt syntymään. Siksi ruotsin kielen näkyvyyttä ja läsnäoloa yhteiskunnassa on syytä vahvistaa. Nykyiset ruotsin tunnit peruskoulussa eivät aina riitä. Motivaatio-ongelmat voimistuvat, jos opetusmenetelmät eivät ole järin inspiroivia. Tarvitaan enemmän tilanteita ja foorumeita, joissa käytetään molempia kansalliskieliä yhdessä ja rakennetaan siltoja kieliryhmien välille.


Ruotsin kieli saattaa tarjota monille maahanmuuttajille matalamman kynnyksen opiskeluun ensimmäisenä kotoutumiskielenä erityisesti alueilla, joissa ruotsin kielen käyttöaste on merkittävä kuten isossa osassa Uuttamaata. Siksi sen asemaa on syytä vahvistaa kotoutumiskielenä.


Kieliosaamista vahvistamaan tarvitaan lisää ruotsin oppitunteja perusopetukseen ja toiselle asteelle. Ruotsi on myös palautettava kaikille yhteiseksi aineeksi ylioppilaskirjoituksissa. Kielenopetuksessa on hyödynnettävä monipuolisia opetusmenetelmiä sekä luotava innostavaa ilmapiiriä. Ruotsinopettajat ovat kertoneet, että suurin syy oppilaiden ja opiskelijoiden heikkoihin ruotsin kielen taitoihin on oppituntien riittämätön määrä.


Vapaaseen kielivalintaan tähtäävät aloitteet eivät pyrkimyksistään huolimatta kykene lisäämään yhteiskunnan kieliosaamista laajalla perspektiivillä, sillä jatkossa yhteisesti opittavia kieliä olisi silloin äidinkielen lisäksi vain englanti. Monia hajautuvan kielivalinnan toiveita ei olisi myöskään kouluissa mahdollista toteuttaa. Osaamisen perusta, joka rakentuu kolmen yhteisesti opittavan kielen pohjalle, antaa hyvän lähtökohdan oppia myös lisää kieliä joko opinnoissa tai omatoimisesti.


Ruotsin kielellä on myös tärkeä asema pohjoismaisessa yhteistyössä ja kulttuuritoiminnassa. Huomionarvoista on, että esimerkiksi Pohjoismaiden passivapaan alueen luominen ei ole ollut Euroopan unionin ansiota vaan se on luotu pohjoismaisilla yhteistyösuhteilla.


SKP:n Uudenmaan piirijärjestö

Kommunistinuoret

Solidaritet och bekräftelse för tvåspråkighet


Vi kommunisterna vill trygga de svenskspråkigas rätt att använda sitt eget modersmål i tjänster och främja nordiskt samarbete och kunskap och användning av svenska språket i samhället. Språkpolitiken måste syfta till att avveckla hat och fördomar mot språkliga minoriteter. FKP:s Nylands distriktsorganisation och Ungkommunisterna önskar god Svenska dagen och veckan.


Finlands tvåspråkighet är något att uppskatta, vilket bör ses som en styrka när det gäller samhällets mångfald, språkkunskaper och internationalism. Men finlandssvenskar är alltför ofta måltavla för fientliga och olämpliga kommentarer och beteenden. Den svenskspråkiga ungdomsbarometern som publicerades för några år sedan visade att fyra av tio svenskspråkiga ungdomar har blivit mobbad på grund av sitt modersmål. Det är oacceptabelt. Alla har rätt att tala sitt modersmål på gatorna. Tvåspråkighet, garanterad av grundlagen och språklagen, definierar rätten att göra affärer på svenska i offentliga tjänster.


Det finns alltid ett behov för arbetarrörelsens svenskspråkiga arbete


Frågan om att stärka tvåspråkigheten är tydligast en politisk fråga. Regeringen och riksdagen har alla nycklar i sina händer för att reformera språkpolitiken, precis som även på lokalt har kommuner möjligheter att genomföra nya åtgärder. Även om SFP har suttit i nästan varje regering, som nu i den blåsvarta regeringen Orpo och Purra, och partiet har uppfattats som en försvarare av det svenska språket, har vi inte sett de nödvändiga konkreta åtgärderna för att främja mer levande tvåspråkighet.


Om arbetarklassens och mer vänsterinriktade svenskspråkiga nöjer sig med att rösta på SFP på grund av språkfrågan, kommer detta att möjliggöra en fortsättning av borgerliga och påläggningar och tillväxt och till och med normalisering av extrema högerextrema och fascistiska krafter som är redo att ta bort rättigheterna för språkliga minoriteter också. Att förlita sig på SFP som språkparti stärker inte potentialen hos politiska krafter som har nya idéer för det andra inhemska språk och en mer ambitiös attityd än SFP.


Samarbetet på nordiskt språk


Många ogrundade fördomar byggs upp när ordentlig information, förståelse och genuin kontakt – i det här fallet med svenskspråkiga – inte har fötts. Därför bör det svenska språkets synlighet och närvaro i samhället stärkas. De nuvarande svensktimmar i grundskolan räcker inte alltid till. Motivationsproblemen förstärks om undervisningsmetoderna inte är särskilt inspirerande. Det behövs fler situationer och forum där båda nationalspråken används tillsammans och broar byggs mellan språkgrupper.


Svenska språket kan erbjuda många invandrare en lägre tröskel för att studera som första integrationsspråk, särskilt i områden där svenska språket används i stor utsträckning, som i en stor del av Nyland. Därför bör dess ställning som integrationsspråk stärkas.


För att stärka språkkunskaperna behövs fler svensktimmar till grundskolan och andra nivån. Svenskan ska också återföras som ett gemensamt ämne i studentexamen för alla. I språkundervisningen ska mångsidiga undervisningsmetoder användas och en inspirerande atmosfär skapas. Svensklärarna har sagt att den främsta orsaken till elevers och studerandes svaga svenska språkkunskaper är otillräckligt antal timmar.


Trots sina ansträngningar förmår inte satsningar som syftar till ett fritt språkval att öka samhällets språkkunskaper i ett brett perspektiv, eftersom då det enda språk som i framtiden ska läras tillsammans skulle vara engelska utöver modersmålet. Det skulle inte heller vara möjligt att förverkliga många av önskemålen med ett decentraliserat språkval i skolan. Kompetensbasen, som bygger på tre språk som alla lär sig, ger en bra utgångspunkt för att lära sig fler språk, antingen i studier eller på egen hand.


Svenska språket har också en viktig position i nordiskt samarbete och kulturverksamhet. Det är värt att notera att till exempel skapandet av den nordiska passfriheten har inte varit EU:s förtjänst, utan har skapats genom nordiska samarbetsrelationer.


FKP:s Nylands distriktsorganisation Ungkommunisterna