SKP kiittää tuesta - Uudenmaan piirin puheenjohtajan analyysia eurovaalituloksesta

Piirin puheenjohtaja Jiri Mäntysalo kuvattuna piiritoimistolla, paidassaan lukee "Tax the Rich" ja taustalla näkyy kirjoja kirjahyllyssä sekä muun muassa Leninin patsaita.
SKP:n Uudenmaan piirijärjestön puheenjohtaja Jiri Mäntysalo.

Eurovaalien tuloksessa riittää jälleen paljon analysoitavaa ja pohdittavaa. Ensinnä lausun suuren toverillisen kiitoksen sinulle, joka olet protestoinut sotaa ja äänestänyt SKP:n ehdokasta! ❤️☮ 

Valtakunnallinen äänimäärämme oli yli 2800 ja Uudellamaalla 428 - olimme neljän äänen päässä viime eduskuntavaalien Uudenmaan äänimäärästä. Piirimme tai puolueen toimesta vaalimainontaan ei juuri käytetty näissä vaaleissa rahaa - panostamme vahvasti ensi kevään alue- ja kuntavaaleihin! Myös matala äänestysaktiivisuus söi tietysti äänimääräpotentiaaliamme. Lopputulemana sanoisin, että SKP:n tulos oli tilanne nähden varsin kelpo, ja uusmaalaisten ehdokkaiden näkyvyys ja kannatus antaa ponnahduslautaa paikallisesti alue- ja kuntavaaleihin.

Lue koko analyysi täällä!

Kriittisten äänien liittoutumisen aika on nyt

Porvarihallitus edistää ympäristötuhoa sekä vie työläisiltä pois rahaa ja oikeuksia. Selväksi on myös tehty, ettei rauhan rakentaminen tai turvallisuuden lisääminen ole hallituksen työlistalla, kun rauhantyön yleisavustukset lakkautettiin. SKP:n Uudenmaan piirijärjestö haluaa muistuttaa yhteistoiminnan välttämättömyydestä taantumuksellisen linjan kääntämiseksi kohti reilumpaa kehitystä.

Ilmaisemme täyden tukemme Elokapinan Myrskyvaroitus-mielenosoituksille 7.6. alkaen Pariisin ilmastosopimuksen ja Suomen ilmastolain vastaisen hallituksen toiminnan paljastamiseksi.

Lue vuosikokouksemme 15.5. koko kannanotto täällä!

Piirroskuvituskuvassa punertavalla puupöydällä iso rauhanmerkki, työvälineitä ja kasvien lehtiä.

Tuore Uudenmaan Näköala 1/2024 julkaistu!

Uudistunut Uudenmaan Näköala julkaistu! Lehdessä paljon ryhdikästä ja ajankohtaista asiaa, uusmaalaisella ja kansainvälisellä otteella. Lujasti työväenluokan ja sorretun puolella. Emme mielistele porvarihallitusta tai EU:n talousraameja ja militarismiakaan vaan tuomme rohkeasti punaiset vaihtoehdot pöytään. 

Tutustu Uudenmaan Näköalaan tästä!

Sri Lankan JVP-puolueen vapputervehdys Suomen työväelle

Vallankumoukselliset terveiset työväenluokalle Suomessa vappupäivänä 2024 

Tänä kansainvälisenä työväenpäivänä 2024 välitän lämpimät ja vallankumoukselliset terveiset Suomen työväelle Sri Lankan kansan vapautusrintaman (JVP) puolesta. 

Lue Anusha Adikarin koko puhe (also in English)

Anusha Adikarin selfiekuva ulkona, taustalla näkyy talojen ulkoseiniä.
Anusha Adikari JVP:stä.

Porvarihallitus lisää työttömyyttä ja rapauttaa hyvinvointivaltion rippeitä

Tyhjän tapahtumasalin lattialla makaamassa mikrofoni, ympärillä roskaa ja johtoja.
Kuva: Adobe Firefly.

Orpon ja Purran porvarihallitus pahentaa pienituloisten ja pienyrittäjien kurittamista nostamalla yleisen arvonlisäverokannan 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Muutos heikentää ostovoimaa entisestään sekä vaikeuttaa monien palveluyrittäjien tulevaisuutta. Hallitusohjelmassa on jo sovittu alimman 10 prosentin ALV:n korotuksesta 14 prosenttiin, mikä nostaa muun muassa lääkkeiden, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen, kirjojen, tapahtumien ja joukkoliikenteen hintoja. Linjauksia on kritisoitu voimakkaasti asiantuntijoiden ja järjestöjen toimesta. SKP:n Uudenmaan piirijärjestö yhtyy kritiikkiin. 

Lue koko kannanotto!

Kunnolliseen soteen löytyy varoja

Kuvituskuvassa leikkaus käynnissä sairaalassa, kuva alakulmasta leikkauspöydästä katsoen.

Kriittisen hoidon ja avunsaannin mahdollisuutta heikennetään palvelujen lakkauttamisella ja aliresurssoinnilla. Uudellamaalla HUS suunnittelee päivystysrinkien vähentämistä keskittämällä laajan, päivystysaikaisen leikkaustoiminnan käsittävän, päivystyksen kolmelle kampukselle. Lisäksi suppea päivystys ollaan keskitettämässä viiteen sairaalaan. SKP:n Uudenmaan piirijärjestö muistuttaa, että palvelujen tilannetta olisi kuitenkin jo nyt mahdollista parantaa – mikäli päättäjiltä löytyisi siihen poliittista tahtoa.

HUSin viime vuoden tilikauden tulos päätyi reilu 110 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Samalla Orpon ja Purran sinimusta hallitus yrittää esittää, ettei sillä olisi ratkaisun avaimia käsissään hyvinkin nopealla aikataululla. Esimerkiksi hallituksen myöntämä yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksien 500 miljoonan lisärahoitus olisi voitu myöntää suoraan hyvinvointialueille helpottamaan yhä pahenevaa julkisen terveydenhuollon kriisiä.

Meillä on oikeus vaatia riittäviä palveluja. Heikentyvä sote ja perusoikeudet ei ole luonnonvoima tai välttämättömyys vaan tietoisilla eri hallitusten päätöksillä aiheutettu tilanne.

Meillä on oikeus vaatia riittäviä palveluja. Heikentyvä sote ja perusoikeudet ei ole luonnonvoima tai välttämättömyys vaan tietoisilla eri hallitusten päätöksillä aiheutettu tilanne. Hoito- ja hoiva-alojen veto- ja pitovoimaa heikennetään parhaillaankin esimerkiksi palkankorotusten vientimallin edistämisellä ja lakko-oikeuden rajoittamisilla. Myös lääkäreistä on pulaa, sillä vaikka lääkärien palkat ja työehdot onkin paremmat kuin hoitajilla, koulutusmääriä ei ole nostettu tarpeeksi. Jonoja, hoitovelkaa ja kansalaisten terveyseroja kasvattanutta julkisten sote-palvelujen aliresurssointia on jatkettu jo aivan liian pitkään.

Kuuluisa ”seinistä säästäminen” eli palvelujen keskittäminen ei poliitikkojen väitteistä huolimatta tarkoita laadun puolustamista vaan piteneviä matkoja palvelujen ääreen, alueellisen elinvoiman kuihtumista sekä pienten terveyskeskusten etujen, kuten potilaiden ja asiakkaiden tuntemisen, poistumista. Soten eriarvoistumisen ehkäisemiseksi nykyistä yksityisiin käsiin luovutettua työterveyshuoltojärjestelmää on tarkasteltava sekä työterveyspalveluita ryhdyttävä tarjoamaan julkisen sektorin toimesta.

Hälyttävää on myös työntekijöiden kuormitus ja väkivalta työpaikalla. 69 prosenttia hoitajista on kokenut fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa työssään. Ratkaisuja väkivallan torjumiseksi sekä työrauhan ja turvallisuuden lisäämiseksi on haettava yhdessä sote-alan ammattiliittojen kanssa, joilla on kattava käsitys työpaikkojen epäkohdista ja uhkista sekä asiantuntemusta toimiksi tilanteen korjaamiseen. Työn kuormituksen ja uupumisen vähentämiseksi esitämme HUSiin ja Uudenmaan hyvinvointialueille suunnitelmallisia paremman työajan kokeiluja, työajan lyhentämistä 6 tuntiin päivässä ja 30 tuntiin viikossa ansiotasoa alentamatta.

SKP:n Uudenmaan piirijärjestö vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kuntoon laittamista. Se voidaan toteuttaa vahvistamalla valtion budjetin tulopuolta muun muassa toteuttamalla oikeudenmukainen verouudistus, jonka avulla pääomiin ja sen tuottoihin kohdistuvia tuloja ryhdytään verottomaan reilusti sekä vähentämällä paisuvia asemenoja ja militarismia. Näemme myös, että hyvinvointialueille on säädettävä verotusoikeus taloudellisen vaikutusvallan lisäämiseksi - tämän verotuksen piirin otettava myös pääomatulot.

Espoon kommunistit: Leppävaaran postipalvelun tulevaisuus varmistettava

Kuva Postin palvelupisteeltä, jonka hyllyissä kirjekuoria ja eri pakettivaihtoehtoja myynnissä.
Kuva: Santeri Viinamäki / Wikimedia Commons. Kuvaa rajattu.

Olemme huolestuneita Postin palvelupisteen sulkeutumisesta Sellon kauppakeskuksessa, Espoon Leppävaarassa, joka tapahtuu 18. maaliskuuta. Kun kauppakeskuksen marketti lopettaa yhteistyön, pitenee asukkaiden matka lähimpään palvelupisteeseen, Matinkylän Isoon Omenaan, noin 11 kilometrin verran. Vetoamme Postiin uuden palvelupisteen paikan löytymiseksi Leppävaarasta nopeasti.

Yleisesti olemme sillä kannalla, että postipalveluiden luottamusta lisättäisiin muun muassa panostamalla postinjakelun laatuun riittävän työvoiman ja pitävämpien jakeluaikataulujen avulla sekä alentamalla postimerkin hintoja. Pakettipalvelujen voitoista riittää hyvin resursoitavaksi rahaa kirjepalvelujen puolelle.  

Omistajaohjauspolitiikalla on huolehdittava valtionyhtiö Postin laadusta, edullisuudesta, palveluiden kattavuudesta sekä julkisesta omistajuuden jatkuvuudesta. Yleispalveluvelvoitteeseen kuuluvan kirjepostin jakelu on kansallistettava Postin tehtäväksi.

SKP:n Espoon ja Kauniaisten kaupunkijärjestö

DCA on Suomen suvereniteetin menetys

Uudenmaan piirin puheenjohtaja Jiri Mäntysalo

Mikäli Suomen ja Yhdysvaltojen välinen DCA-sopimus astuu voimaan, avaa se vakituisen vapaan pääsyn ja 15 tukikohtaa vieraan vallan joukoille Suomessa sekä asettaa vakavan suvereniteettia nakertavan ja eskalaatioita lisäävän uhan. SKP:n Uudenmaan piirijärjestön puheenjohtaja Jiri Mäntysalo analysoi sopimusta haitalliseksi ja vaatii sen hylkäämistä eduskunnassa.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Niin sanottu "puolustusyhteistyösopimus" DCA on tulossa pian eduskunnan ja sen valiokuntien käsittelyyn. Sopimuksen voimaanastuminen vaatii eduskunnan hyväksynnän. Valiokuntien jäseniltä ja kansanedustajilta on edellytettävä, että sopimusta käsitellään vakavasti harkiten, ja valiokunnissa käydään laajaa keskustelua sopimuksesta monipuolisine asiantuntijalausuntoineen. Mäntysalo kannustaa jokaista rauhanaktiivia ja suvereniteetista huolestunutta kansalaista olemaan suoraan yhteydessä kansanedustajiin ja kertomaan mielipiteensä.

- DCA-sopimuksesta ei ole lisäämään turvallisuutta, sillä militarismi on loputon kierre, jolla on lisätty eskalaatioita, käpertymistä, luonnontuhoa ja väkivaltaisten asenteiden juurtumista yhteiskuntaan. Turvallisuus ei ole koskaan ollut vain sotilaallinen kysymys. Uskottava ja tarvittava puolustus pystytään järjestämään nykyaikaisesti ja kohtuullisesti ilman, että sotilasmenoille on avoin piikki, Mäntysalo muistuttaa.

Inhimillistä turvallisuutta, joka on YK:n tasolla lanseerattu käsite, heikennetään Suomessa parhaillaan Orpon ja Purran sinimustan hallituksen leikkauksilla. Siitäkin huolimatta, että tällä inhimillisellä turvallisuudella tulisi pitää huoli elinkelpoisesta planeetasta ja toimia joka päivä perheiden, lasten ja nuorten tulevaisuuden eteen. Mäntysalo näkee militarismia kiihdyttävän politiikan vastuuttomana lasten ja nuorten kannalta.

- Suomi on koko ajan valmistautumassa sotaan eikä rauhalle, diplomatialle ja kansainväliselle ydinaseriisunnalle olla antamassa mahdollisuutta. Suomi voisi olla kokoaan suurempi maailmalla rauhanpolitiikan saralla - nyt se potentiaali on viety sotilaallisen liittoutumisen myötä. 
 

Haluamme todella rikollisen suurvallan vasalliksi?

Mäntysalo näkee, ettei Suomen Nato-jäsenyyskään ole vaikuttanut kasvattavan turvallisuudentunnetta vaan kaikesta huolimatta Suomi on silti jatkuvassa helisemässä Venäjän edessä. On myös hälyttävää, miten sotapropagandan avulla juuri Yhdysvalloista on saatu rakennettua harhakuva Suomelle hyödyllisenä ja miellyttävänä kumppanina, vaikka arvopoliittisesti nähden ja kaiken maailmalla todistamamme jälkeen Yhdysvaltojen linjat ovat kaukana siitä, millaista Suomi-kuvaa on haluttu antaa maailmalle. 

 - On käsittämättömän julmaa sivuuttaa tai yrittää sulkea silmiä siltä, millaisiin ihmisoikeusrikoksiin ja kansainvälisen oikeuden halventamisiin Yhdysvallat syyllistyy ajasta toiseen pommituksilla, sodilla ja niiden pitkittämisellä sekä sotilaiden tekemillä rikoksilla. Imperialistinen Yhdysvallat kuvittelee itsensä maailmanpoliisiksi ja on valmis käyttämään väkivaltakoneistoa tavoitteissaan riistää kansojen itsemääräämisoikeutta ja luonnonvaroja, Mäntysalo sanoo.

Vieraan vallan hallussa olevien alueiden mahdollistaminen ja joukkojen pysyvä oleskelu Suomessa sekä tuomiovallan ensisijainen luovutus Yhdysvalloille on todella vahingollista suvereniteetin kannalta. Mäntysalon mielestä voimakkaassa Yhdysvaltoihin nojautumisessa on unohdettu, miten Yhdysvaltojen sisäpoliittiset ristiriidat ja mahdollisesti tulevat muutokset vaikuttavat myös siihen kuvaan ja uskottavuuteen, joka maalla on Suomessa. Aletaanko liittoutumista vähitellen myös katumaan, kun Yhdysvaltojen sisäistä tilaa ei nähdä riittävän vakaana?

Sopimuksen voimaanastuminen tarkoittaisi uutta aselta Suomen alistumisessa Yhdysvaltojen vasalliksi. Kyse ei ole pienestä asiasta vaan sopimukselle on saatava demokraattinen käsittely kansalaiskeskustelussa, valiokunnissa ja eduskunnassa. Lopulta SKP:n Uudenmaan piirijärjestö vaatii DCA-sopimuksen hylkäämistä eduskunnassa.

Liity SKP:hen!

Me kommunistit luotamme ihmiseen. Haluamme rakentaa Suomea, Eurooppaa ja maailmaa, joka on vapaa rahan vallasta, ympäristön tuhoutumisen uhkista, työttömyydestä, eriarvoisuudesta ja sodista.

Lue lisää >>>⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠