SKP:n Uudenmaan piirijärjestö

Kirsti Kangas keräsi nimiä vuodenvaihteessa Kirjasto 10:ssä.

Hallitus kompastui aktiivimalliin

 

Eduskunta hyväksyi joulun alla hallituksen esityksen Aktiivimallista, joka rankaisee työttömiä siitä, mikäli nämä eivät onnistu työllistymään tai löytämään koulutusta. Ongelmallisen mallista tekee ennen kaikkea se, että työtön voi olla vaikka kuinka aktiivinen työnhaussa ja kursseille hakeutumisessa, mutta joutua silti 4.65 % leikkauksen kohteeksi.

Malli on herättänyt laajan vastustuksen paitsi työttömien myös ay-liikkeen keskuudessa. Kiky-leikkaukset saatiin aikoinaan läpi juuri lupaamalla, ettei työttömiin tällä hallituskaudella kohdisteta leikkauksia. Nyt monet ay-aktiivit kokevat hallituksen pettäneen heidät ja ovat aivan oikeassa.

Tyytymättömyys konkretisoitui 15.1. kun SAK päätti lähteä järjestämään suurta mielenosoitusta 2.2. Helsinkiin. Mielenosoituksella osoitetaan, etteivät SAK ja sen jäsenjärjestöt hyväksy Aktiivimallia ja toisaalta se, että SAK tukee Aktiivimallin kumoamista vaativaa kansalaisaloitetta. Myös STTK on ilmaissut jyrkän vastustuksensa Aktiivimallille.

Aktiivimallia vastaan kerätään edelleen allekirjoituksia kansalaisaloitteeseen ja se kannattaa käydä allekirjoittamassa ennen tammikuun loppua, jolloin aloite toimitetaan eteenpäin.

Aktiivimallista on jo tullut hallitukselle iso ongelma. Pidetään huoli, että tämä taistelu saadaan vietyä voittoon asti.

Presidentin on pidettävä Suomi pois Natosta

 

Presidentinvaaleissa puhutaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Sauli Niinistö on hyväksynyt presidenttikaudellaan kenraalien allekirjoittaman isäntämaasopimuksen solmimisen Naton kanssa. Eduskunta ohitettiin päätöstä tehdessä. Sopimus on selkeä poikkeama Suomen perinteisestä puolueettomuuslinjasta, ja jälleen uusi askel kohti Natoa. Se antaa vieraan vallan joukoille mahdollisuuden käyttää Suomen maa-aluetta jopa hyökkäystoimintaan.

Presidentti ja muu ulkopoliittinen johto on vienyt Suomea yhä tiiviimpään yhteistyöhön Naton ja Nato-maiden armeijoiden kanssa. Suomen maa-, vesi- ja ilmatilaa on luovutettu suurten uhmakkaiden sotaharjoitusten käyttöön ja suunnitelmissa on järjettömän kalliiden Nato-yhteensopivien rynnäkkökoneiden hankkiminen.

Naton laajentuminen itään ja USA:n lisääntynyt läsnäolo Itämerellä ja Itämeren rantavaltioissa on tuonut sotilaallisen jännityksen Suomen lähialueille. Siksi tarvitaan presidenttiehdokas, joka lupaa irtisanoutua isäntämaasopimuksesta ja joka lupaa kääntää Suomen ulkopolitiikan takaisin perinteisen ja hyväksi havaitun puolueettomuuden tielle.

Yhteiskunnan ongelmiin vastattava

Vaikka presidentti ei voi juurikaan tehdä sisäpolitiikkaa koskevia päätöksiä, presidentti voi vaikuttaa poliittiseen keskusteluun nostettaviin kysymyksiin ja niiden ratkaisuihin. Siksi ehdokkaiden on otettava kantaa myös kansalaisten jokapäiväistä elämää koskeviin polttaviin ongelmiin.

Sipilän hallitus ja edellisetkin hallitukset ovat leikanneet työväeltä, opiskelijoilta ja eläkeläisiltä. Perusteena on käytetty huonoa taloudellista tilannetta ja peloteltu valtion velkaantumisella. Samaan aikaan hallitus valmistautuu reilusti yli 10 miljardin hävittäjähankintoihin. Tarvitaan presidenttiehdokas, joka uskaltaa asettua leikkauksia ja asehankintoja vastaan. Rahat tarvitaan peruspalveluihin ja arjen turvaan.

Kansalaisaloitejärjestelmä on ollut hyvä uudistus, mutta aloitteet eivät ole saaneet eduskunnassa kunnollista käsittelyä. Useimmat niistä on haudattu valiokuntiin, eivätkä kansalaisten esittämät asiat ole edenneet kunnolliseen poliittiseen päätöksentekoon. Vain yksi kansalaisaloite on johtanut lain muuttamiseen. Tarvitaan presidenttiehdokas, joka on halukas käynnistämään vallan siirtämisen kansalle vaikuttamalla laajemman kansalaisaloitejärjestelmän, lähidemokratian ja osallistuvan budjetoinnin puolesta.

Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus on leikannut työläisten palkkoja ja etuuksia. Pääomanomistajat ovat saaneet jättiosinkoja, eikä puhe yhteisistä talkoista ole tarkoittanut heitä. Kuka presidenttiehdokkaista kannattaa lakisääteistä minimipalkkaa Suomeen ja vaatii pääomatulojen verotuksen kiristämistä?

Euroopan Unioni on viime vuosina osoittautunut kyvyttömäksi ratkaisemaan maanosan suuria ongelmia. Unionin poliittinen kehitys on ongelmien ratkaisujen sijasta johtanut äärioikeiston nousuun. Lääkkeeksi tähän esitetään liittovaltiokehityksen syventämistä ja lisää talouskuria. Tarvitaan presidentti, joka vastustaa EU:n liittovaltiokehitystä, militarisointia, leikkauspolitiikkaa ja vaatii sulkua finanssipääoman vallan kasvulle.

Suomessa ilmapiiri on viime aikoina kehittynyt selvästi rasistiseen ja muukalaisvihamieliseen suuntaan. Tarvitaan presidenttiehdokas, joka suorasanaisesti tuomitsee rasismin ja fasismin.

Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitea

 

 

Mielipiteesi ay-syksystä

Mitä ay-liikkeen pitää vaatia liittokierroksella?

Lisää liksaa 
31% 31% 
Työajan lyhentämistä 
31% 31% 
Kikyilyn lopettamista 
36% 36%