På svenska

Medlemskap i Finlands kommunistiska parti (FKP) är ett uttalande mot diskriminering, sexism, rasism och kapitals dominans. Idag berövar kapitalismen och nedskärningspolitiken människan och naturen. Imorgon är det annorlunda.


Vi som kommunisterna i Nyland vill främja de svenskspråkigas rättigheter att använda sitt modersmål samt den finlandssvenska kulturen och det nordiska samarbetet. Svenskans ställning bör förbättras språkpolitiskt i skolor, i arbetsplatser och i övrigt samhälle så att människor skulle ha bredare kunskaper på svenska. Integrationsmöjligheterna på svenska bör erbjudas mer för invandrade i Nyland.

I vår grupp av kamrater, aktivister är du involverad i att förändra världen med oss, i att försvara allas värdighet, miljö och de missgynnade, i att agera mot kapitalismen.

Kampen för en bättre värld är möjlig och den utmanar oss att arbeta varje dag. Förändringar växer på gatorna, i protester, i kommuner och i föreningar. Där vi jobbar tillsammans.

Den politiska eliten äger inte politik. Att påverka är inte begränsat till riksdagen eller börsbolag. Personlig är politisk. Radikal förändring växer från bultande hjärtan.

En annan värld är möjlig. Den bygger på samarbete, humanism och klassmedvetenhet. De nuvarande strukturerna räcker inte, så vi vill förändra dem och skapa en ny sorts levande modell av socialism.

Ta ett steg mot en bättre värld och gå med i FKP nu!⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠