Tietosuojaseloste

SKP:n Uudenmaan piirijärjestö ry

Seloste päivitetty viimeksi 13.5.2024.

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteydenotto

SKP:n Uudenmaan piirijärjestö ry, jäljempänä ”piirijärjestö”, Viljatie 4 B 3. kerros, 00700 Helsinki. Sähköpostiosoite skp.uusimaa@skp.fi. Rekisteriasioita hoitaa piirisihteeri Heikki Ekman. Tätä selostetta koskevissa asioissa yhteyden voi ottaa häneen; skp.uusimaa@skp.fi

 

2. Rekisterin nimi

Piirijärjestön jäsenrekisteri.

 

3. Rekisteröidyt

Jäsenrekisteri sisältää piirijärjestön osastojen jäsenet.

 

4. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Perusteena on rekisteröidyn suostumuksella, jäsenyyden vuoksi tai muulla vastaavalla perusteella tapahtuva piirijärjestön toimintaan liittyvä henkilötietojen käsittely. Henkilötietojen käyttötarkoituksena on yhteydenotto, piirijärjestön jäsentilanteen seuranta, jäsenviestintä, tapahtumien suunnitteluun ja analysointiin liittyvät käyttötarkoitukset sekä tarvittaessa jäsentutkimus.

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenrekisteri sisältää rekisteröidyn perustietojen (nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron) lisäksi syntymäajan, jäseneksi liittymisen päivämäärän, jäsenen osaston sekä tarkempia paperiselle jäsenhakemuslomakkeelle täytettyjä tietoja. 

 

6. Tietolähteet

Jäsenrekisterin tietoja kerätään ensisijaisesti paperisella puolueen jäsenhakemuslomakkeella, josta osastot lähettävät kopion piirijärjestölle uuden jäsenen tietojen rekisteröintiä varten. Jäseneksi liittyvä voi antaa tietonsa myös lähettämällä ne sähköpostilla tai piirijärjestön sosiaalisen median kanavien kautta, puhelimitse tai lähettämällä kirjeen.

 

7. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Jäsenrekisterin ja yhteydenottolomakkeen tietoja ei luovuteta Suomen kommunistisen puolueen ulkopuolelle.

 

8. Tietojen käsittelyn kesto

Jäsenrekisterin henkilötietoja säilytetään rekisterissä sen aikaa, kun rekisteröidyn jäsenyys piirijärjestön osastossa on voimassa. 

 

9. Tietojen suojaus ja käsittelijät

Jäsenrekisteri sijaitsee piirijärjestön tietokoneella sekä varmuuskopiona. Rekisteriin on pääsy ja käyttöoikeus puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja piirisihteerillä. Osastojen lähettämien jäsenhakemusten piirille kuuluvat kappaleet säilytetään piirijärjestön asiakirja-arkistossa. Jäsenrekisteristä voidaan ottaa fyysisiä kappaleita varmuuskopiointia tai 4. kohdassa mainittuja käyttötarkoituksia varten. Tietojen suoja perustuu ennen kaikkea käsittelijöiden huolellisuuteen ja varovaisuuteen sekä tietosuojalain noudattamiseen.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa sekä pyytää tietojaan korjattaviksi tarvittaessa. Tietojen tarkastuksen ja korjauksien pyynnöt tulee osoittaa piirisihteerille (skp.uusimaa@skp.fi).

 

11. Muutokset tietosuojaselosteessa

Selosteeseen voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Päivitämme ajantasaisen tietosuojaselosteen piirijärjestön verkkosivuille ja lisäämme näkyviin viimeisimmän muokkausajankohdan. Muutoksien ollessa merkittäviä tiedotetaan asiasta erikseen piirijärjestön verkkosivuilla ja somekanavissa.