Porvarihallitus lisää työttömyyttä ja rapauttaa hyvinvointivaltion rippeitä

23.4.2024

Tyhjän tapahtumasalin lattialla makaamassa mikrofoni, ympärillä roskaa ja johtoja.
Kuva: Adobe Firefly.

Orpon ja Purran porvarihallitus pahentaa pienituloisten ja pienyrittäjien kurittamista nostamalla yleisen arvonlisäverokannan 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Muutos heikentää ostovoimaa entisestään sekä vaikeuttaa monien palveluyrittäjien tulevaisuutta. Hallitusohjelmassa on jo sovittu alimman 10 prosentin ALV:n korotuksesta 14 prosenttiin, mikä nostaa muun muassa lääkkeiden, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen, kirjojen, tapahtumien ja joukkoliikenteen hintoja. Linjauksia on kritisoitu voimakkaasti asiantuntijoiden ja järjestöjen toimesta. SKP:n Uudenmaan piirijärjestö yhtyy kritiikkiin. 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Hallitusohjelmassa linjattu 10 prosentin ALV:n nosto luo lisää kärsimystä kulttuuri- ja tapahtuma-alalle, joka on jo aiemmin joutunut isoimpien kärsijöiden joukkoon esimerkiksi koronakriisissä ja elinkustannusten nousun aikana samalla, kun monet suuryritykset ovat tahkoneet ennätysvoittoja. Koska ALV:n nosto pitää alan heikon pärjäämisen takia siirtää suoraan pääsylippujen ja palvelujen hintoihin, vähentää se ihmisten mahdollisuuksia osallistua tapahtumiin ja palveluihin, kun arjen menoista on pakko säästää lisää. Tällä on dramaattista vaikutusta alan elinvoimaisuudelle sekä kulttuurin ja elämysten saavutettavuudelle.

Sivistys- ja osaamistasoa tulee kyetä nostamaan jo disinformaation ehkäisemiseksi ja medialukutaidon vahvistamiseksi, mutta porvarihallitus haluaa kontrolloida ihmisiä ja näkee sivistyksen uhkana sille pyrkimykselle.

Joukkoliikenne kärsii myös korotuksesta, koska se johtaa matkalippujen hintojen nousuun eikä tue joukkoliikenteen käyttöä. Erityisen vakavaa lippujen hinnannousu on autottomille sekä monille vähävaraisille. Osana ympäristökriisin torjuntaa ja sujuvampaa kaupunkisuunnittelua tulee joukkoliikenteen kattavuutta ja edullisuutta sen sijaan edistää, myös Uudellamaalla.

Kirjojen kallistuminen on huono suunta tänä aikana, kun yleinen haaste ja keskustelunaihe on nuorten kannustaminen lukemiseen. Hallituksen aiempi päätös kirjastojen vähälevikkisen laatukirjallisuuden hankintatuen lakkautuksesta kaventaa pienten kustantamojen ja monien kirjoittajien mahdollisuuksia elinkeinoon. Sivistys- ja osaamistasoa tulee kyetä nostamaan jo disinformaation ehkäisemiseksi ja medialukutaidon vahvistamiseksi, mutta porvarihallitus haluaa kontrolloida ihmisiä ja näkee sivistyksen uhkana sille pyrkimykselle.

Myös liikuntapalvelujen kallistuminen on selkeässä ristiriidassa hallitusohjelman tavoitteiden kanssa suomalaisten liikkumisen edistämisestä. Liikuntapalvelut kuuluvat kaikille, eikä sitä ohjaavaa liikuntapolitiikkaa tule tehdä taloudellisten intressien ehdoilla. Vastustamme urheilun kaupallistamista ja voitontavoittelua sekä haluamme tukea jokaisen ihmisen liikkumisen mahdollisuuksia luomalla ja kehittämällä osallistuvia, esteettömiä ja ensisijaisesti maksuttomia liikuntapalveluja kunnissa. Pääsymaksu tai muu korvaus ei saa muodostua esteeksi liikuntapaikkojen käytölle.

SKP:n Uudenmaan piirijärjestö vaatii päätöksiä ja suunnitelmia arvonlisäverokantojen nostamisesta peruttaviksi sekä valtion tulojen kohentamista muun muassa kiristämällä rikkaiden, suuryritysten ja pääomien verotusta sekä kehittämällä valtion ja kuntien omaa toimintaa. Asehankinnoissa, yritystuissa ja johtoportaiden jättipalkoissa on paljon leikkaamisen varaa.

SKP:n Uudenmaan piirikomitea
22.4.2024