Emme halua Yhdysvaltojen sotilastukikohtia Suomeen

24.11.2023

Suomi ja Yhdysvallat ovat neuvotelleet ”puolustusyhteistyön” nimissä DCA-sopimuksesta, jonka allekirjoittamisesta on Orpon ja Purran hallitus antamassa esityksensä eduskunnalle. Sopimus halutaan voimaan ilman kansalaiskeskustelua ja kritiikkiä. SKP:n Uudenmaan piirijärjestö näkee sopimuksessa sovittavat alueluovutukset  vaarallisina ja häpeällisinä rauhantyön ja Suomen itsemääräämisoikeuden näkökulmasta. Siksi emme hyväksy Suomen alueita Yhdysvaltojen käyttöön luovuttavaa DCA-sopimusta.Sopimus oikeuttaisi Yhdysvaltain joukoille esteettömän pääsyn Suomeen sovituille lentokentille, satamiin ja alueille, joita ne voisivat käyttää sotilaallisiin tarkoituksiin omassa komennuksessaan. Suomella ei olisi pääsyä alueiden sellaisiin osiin, jotka olisi osoitettu Yhdysvaltain joukkojen yksinomaiseen käyttöön. Kyseessä olisi vaarallinen alueluovutus vieraan vallan sotavoimille, joka lisää sen uhkaa, että Suomea käytettäisiin hyväksi sotaan tai sen valmisteluun jotakin kolmatta maata kohtaan.

Yhdysvaltojen käyttöön osoitetuilla alueilla sovellettaisiin Yhdysvaltojen lakeja. Sopimuksesta seuraisi siis tilojen sekä toimi- ja tuomiovallan osittainen luovutus vieraan vallan joukoille, jotka voisivat omilla alueillaan suorittaa sotilaallisia tehtäviä sekä myös kansainvälisen oikeuden tai ihmisoikeuksien vastaista toimintaa Suomen tietämättä ja kykenemättä siihen puuttumaan.Yhdysvaltojen armeija on läpi aikojen syyllistynyt raskaasti muun muassa pahoinpitelyihin ja raiskauksiin. Näissäkin tapauksissa Yhdysvalloilla olisi oikeus määrittää onko rikos tehty palvelusta suoritettaessa ja onko asia siis Yhdysvaltojen käsissä, vaikka uhri olisikin suomalainen. Lukuisissa Yhdysvaltojen tukikohdissa on tapahtunut kidutuksia ja laittomia vangitsemisia.

Ydinenergialain neljäs pykälä kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen Suomessa. Vaikka DCA-sopimuksessa sovittaisiin tämän pykälän kunnioittamisesta, ei Suomella olisi kuitenkaan oikeutta suorittaa tarkastuksia Yhdysvaltojen omassa käytössä olevilla alueilla eikä se siten estäisi ydinsodankäynnin harjoittelemista. Sopimus voi antaa Yhdysvalloille myös mahdollisuuden kiertää ydinenergialain rajoituksia vetoamalla oikeuteen kuljettaa aseita esteettä kyseiselle alueelle.

On selvää, että DCA:n myötä Suomen itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus olisi huomattavasti hatarammalla pohjalla. Sopimus ei ole välttämätön jatke Nato-jäsenyydelle eikä Yhdysvalloilla ole sellaista voimassa kaikkien Nato-maiden kanssa. Poliitikot ovat tarkoituksellisesti luopuneet Suomen turvallisuuden ja rauhan- ja sillanrakennuksen näkökulmalla hyvin toimivasta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä ryhtyneet pala palalta korvaamaan sitä Naton, Yhdysvaltojen ja EU:n sotapolitiikan ylistämisellä ja väkivaltaisella militarismin pönkittämisellä. Vieraan vallan sotilastukikohdat Suomessa lisäävät jännitteitä ja eskalaatiota.

Valiokunnissa kansanedustajilla on mahdollisuus edellyttää DCA-sopimukselle laajaa käsittelyä, jolloin aikaa kansalaiskeskustelullekin jää paremmin. Vaadimme sopimuksen perinpohjaista ja kriittistä tutkimista myös mediassa. Eduskuntakäsittelyssä tämä häpeällinen sopimus on hylättävä.

Imperialistisen ydinasevallan maahankutsumisen sijaan Suomen on toimittava aktiivisesti globaalin epäoikeudenmukaisuuden poistamiseksi, aseistariisunnan saavuttamiseksi ja sotarikoksien tuomitsemiseksi eri foorumeissa kuten YK:ssa. Suomen on tuettava heti tulitauon sopimista Gazassa sekä muun muassa lopetettava kaikki asekauppa apartheid-valtio Israelin kanssa.

Kannustamme kaikkia rauhan ja kansojen itsemääräämisoikeuden puolesta toimivia allekirjoittamaan kansanedustajille suunnatun vetoomuksen vieraan vallan sotilastukikohtien estämiseksi: 

https://www.adressit.com/ei_vieraan_vallan_sotilastukikohtia_suomeenSKP:n Uudenmaan piirijärjestö