Korjataan palvelut, taistellaan valta asukkaille! SKP suuntaa alue- ja kuntavaaleihin Uudellamaalla

12.6.2024

Vaalealla taustalla ylhäällä SKP:n punatähtilogo, jossa lukee myös "Kommunistit" ja "Suomen kommunistinen puolue" sekä sen alla tekstit "Korjataan palvelut, taistellaan valta asukkaille! Pelissä on suoraan elämäämme vaikuttavat päätökset ja meidän palvelumme. Alue- ja kuntavaalit keväällä 2025 on tekemisen paikka. Tule ehdolle tai vaalityöhön solidaariseen joukkoon! skpuusimaa.fi".

SKP:n Uudenmaan piirijärjestö on käynnistänyt alue- ja kuntavaalityönsä ensi vuoden kevään vaaleja varten sekä asettanut ensimmäiset ehdokkaansa maakunnan hyvinvointialueilla ja kunnissa. Uudenmaan kommunistit tavoittelevat asukas- ja työntekijälähtöisen terveyden ja hyvinvoinnin uudelleenrakentamista, mielenterveyskriisin ratkomista sekä rohkeita askelia valmistelu- ja päätäntävallan laajentamiseksi asukkaiden demokraattisempaan keskuuteen vallan keskittämisen ja bisnesvetoisuuden torjumiseksi.

Julkiset sote-palvelut on ajettu kriisiin ideologisilla leikkauksilla, keskittämisillä ja aliresurssoinneilla. Tähän huonoon kehitykseen ovat osallistuneet kaikki nykyiset eduskuntapuolueet. Istuva Orpon ja Purran sinimusta hallitus kasvattaa kansalaisten osaamis- ja terveyseroja ja pahoinvointia sekä heikentää mielenterveyttä kiusaamalla ihmisiä, vaikeuttamalla arkielämää ja pärjäämistä sekä lisäämällä vihaa, kilpailua ja uupumista. Työntekijöiden sortamisella ja mielipiteenvapauden rajoitustoimilla romutetaan ihmisoikeuksia sekä viivästetään muun muassa sote- ja opetusalan ongelmien ratkomista.

Kuntien ja hyvinvointialueiden on kyettävä toteuttamaan onnellisemman elämisen mahdollisuuksia, ympäristötekoja, omaehtoista kulttuuria ja yhteisöllisyyttä rakentavia tehtäviään.

Kommunistien toimenpidelistalla on muun muassa aliresurssoinnin lopettaminen, kunnolliset ja toimivat julkiset lähipalvelut mahdollistava rahoitus, osaamis- ja sivistystason nostaminen, henkilöstön riittävän määrän saavuttaminen parantamalla alojen veto- ja pitovoimaa, hyvinvointialueiden verotusoikeuden säätäminen koskien myös pääomatuloja, pelastusalan ongelmien ratkaiseminen, feministinen ja antirasistinen yhdenvertaisuustyö, eläinten oikeuksien edistäminen sekä siirtymä rahan vallasta asukkaiden valtaan. Kuntien ja hyvinvointialueiden on kyettävä toteuttamaan onnellisemman elämisen mahdollisuuksia, ympäristötekoja, omaehtoista kulttuuria ja yhteisöllisyyttä rakentavia tehtäviään. Työpaikkademokratiaa ja työturvallisuutta on lisättävä - työntekijöillä ja ay-liikkeellä on oltava enemmän vaikutus- ja päätäntävaltaa, työstä on saatava kunnon palkka ja palkka-avoimuutta edistettävä.

Kuntien ja hyvinvointialueiden tulopuolta vahvistetaan lopettamalla rikkaiden, pääomien ja suuryritysten vapaamatkustaminen sekä kiristämällä niiden tällä hetkellä liian vähäistä verotusta. Kuntien ja hyvinvointialueiden on aktiivisella työotteella vaikutettava yhdessä, jotta valtio ei jätä niitä enää pulaan talousongelmissa vaan turvaa riittävät valtionosuudet. Valtakunnallisella tasolla myös militarismin torjuminen sekä ylisuurten ja vaarallisten asemenojen pienentäminen ovat tärkeitä keinoja siirtää varoja ihmisten hyvinvointiin ja turvaverkkojen tukemiseen. Julkisen sektorin ei tule luopua palveluistaan, liiketoiminnastaan tai omaisuudestaan, sillä niiden avulla tuotetaan etua asukkaille sekä tuottoa yhteiseen pottiin.

Kuntien ja hyvinvointialueiden johtajille ei tule maksaa ylisuuria palkkioita. Elitismiä on torjuttava.

Kutsumme ehdokkaiksi ja mukaan vaalityöhön toisenlaisia kuntia ja hyvinvointialueita visioivia tekijöitä sekä toimivia palveluja, yhdenvertaisuutta ja solidaarisuutta tavoittelevia asukkaita! Listoillemme on mahdollista asettua sekä vaalityöhön osallistua myös sitoutumattomana.

SKP:n ensimmäisiksi ehdokkaiksi Uudellamaalla on asetettu peruskoulun luokanopettaja, rehtori Tarja Kajari (Espoo / Länsi-Uusimaa), piirisihteeri, henkilökohtainen avustaja Heikki Ekman (Vantaa / Vantaa-Kerava) sekä piirijärjestön puheenjohtaja, koulutus- ja viestintäsihteeri Jiri Mäntysalo (Vantaa / Vantaa-Kerava). Lisää ehdokkaita tullaan asettamaan vähitellen loppuvuoden ja ensi vuoden alun mittaan.

Kutsumme ehdokkaiksi ja mukaan vaalityöhön toisenlaisia kuntia ja hyvinvointialueita visioivia tekijöitä sekä toimivia palveluja, yhdenvertaisuutta ja solidaarisuutta tavoittelevia asukkaita! Listoillemme on mahdollista asettua sekä vaalityöhön osallistua myös sitoutumattomana.

Tulemme tuomaan esiin alue- ja kuntavaalikampanjassa konkreettisia aloitteita ja esimerkkejä ratkaisuistamme sekä keskustelemme mielellään asukkaiden, ammattiliittojen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tulemme myös esittämään vaaliyhteistyön kutsua arvojamme lähimpänä oleville tahoille.

Heikentyviin palveluihin, epävarmaan tulevaisuuteen ja lumedemokratiaan ei tarvitse tyytyä – kapitalismin ja epäkelpojen johtajien aiheuttamat ongelmat voidaan korjata toisenlaisella politiikalla ja asukkaiden joukkovoimalla!

***

Lisätiedot ja yhteydenotot kiinnostuksesta ehdokkuuteen tai vaalityöhön: SKP:n Uudenmaan piirin puheenjohtaja Jiri Mäntysalo, jiri.mantysalo@desili.fi