Meillä ei ole varaa enää yhteenkään leikkaushallitukseen

10.1.2023

Valtiovarainministeriön virkamiehistö esitti joulukuussa, että julkista taloutta pitäisi ”vahvistaa” seuraavan kahden vaalikauden aikana yhteensä yhdeksällä miljardillla eurolla. Käytännössä tämä merkitsee mittavia leikkauksia niin sosiaaliturvaan kuin hyvinvointipalveluihin.

Lisää verotuloja ministeriö hakee etupäässä arvonlisäveron korotuksista. Tasaverona arvonlisäveron korotukset tuntuvat koviten vähän ansaitsevien kukkarossa.

Leikkauskuoroon ovat liittyneet myös kaikki eduskuntapuolueet niin hallituksesta kuin oppositiosta. Eniten leikkauksia esittää hyvätuloista eliittiä edustava kokoomus, kaksi miljardia muun muassa ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta ja asumistuesta. Lisäksi kokoomus vaatii tuloveronkevennyksiä, mikä tarkoittaa käytännössä lisää hyvinvointivaltion karsimista.

Perussuomalaiset leikkaisi muun muassa kansainvälisestä solidaarisuudesta ja ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta välttämättömistä ilmastotoimista.

Jopa vasemmistoliitto on mukana leikkaamassa valtion menoja puolella miljardilla, vaikka hyvin tiedetään jo hyvinvointialueiden toiminnan varmistamisen edes nykytasolla vaativan satoja miljoonia euroja lisärahaa.

Suomen kommunistisen puolueen Uudenmaan piirin piirikomitea paheksuu tapaa, jolla merkittävää taloudellista valtaa on siirretty poliittisesta päätöksenteosta valtiovarainministeriön virkamiehille. Sen politiikka edustaa kylmää, uusliberalistista kapitalismia. Se perustuu ideologiselle julkisen sektorin polkemiselle, yksilökeskeisen kilpailun korostamiselle ja työväenluokan ja köyhien kurittamiselle.

Suomalainen hyvinvointivaltio vaatii kehittyäkseen perustavaa laatua olevaa rahoituspohjan uudistusta, jossa rahaa otetaan sieltä missä rahaa on. 

Meidän kommunistien mielestä Suomella ei ole varaa enää yhteenkään leikkaushallitukseen. Jo 30 vuotta jatkuneesta, kaikkien eduskuntapuolueiden toteuttamasta leikkauspolitiikasta ovat kärsineet eniten köyhät ja vähävaraiset, työttömät, eläkeläiset sekä hyvinvointipalvelujen varassa elävä kansanosa. Samaan aikaan tuloerot ovat kasvaneet ja erityisesti rikkain kymmenys on lisännyt varallisuuttaan. Leikkaukset ovat tähän mennessä jo ajaneet julkisia palveluja toimintakyvyttömyyteen.

Suomalainen hyvinvointivaltio vaatii kehittyäkseen perustavaa laatua olevaa rahoituspohjan uudistusta, jossa rahaa otetaan sieltä missä rahaa on. SKP esittää verotuksen kokonaisuudistusta, jolla tasataan tuloeroja ja taataan hyvinvointivaltion rahoitus myös tulevaisuudessa:

  • Veropohja on yhtenäistettävä niin, että pääomatuloja verotetaan samalla tavalla kuin ansiotuloja.
  • Pääomatulot saatetaan kuntaverotuksen piiriin.
  • Korotetaan suurimpien tulojen valtion tuloverotuksen marginaaliveroja.
  • Korotetaan yhteisövero EU-maiden keskiarvon tasolle.
  • Palautetaan vuonna 2006 poistettu varallisuusvero.
  • Palautetaan vuonna 1992 poistettu pörssissä käytävän arvopaperikaupan varainsiirtovero.
  • Peruutetaan vuosina 2009 ja 2010 poistetut työnantajien kansaneläkemaksun alennukset.
  • Perintö- ja lahjaveroa korotetaan isojen perintöjen, lahjojen ja yritysperintöjen osalta.
  • Tartutaan tiukasti harmaaseen talouteen ja veronkiertoon.

Pelkästään korottamalla pääomatuloverotus keskimääräiselle EU-tasolle saadaan valtiolle lisää verotuloja jopa viisi miljardia euroa. Uusiin hävittäjiin ja asehankintoihin sekä läntiselle sotilasliittoumalle kritiikittömästi käytettävillä miljardeilla voidaan tukea hyvinvointivaltiota eikä tarvetta julkisen talouden leikkauksiin ole.

SKP vaatii Suomea, jossa ihminen ja hyvinvointi asetetaan pörssiherrojen ja kapitalismin edelle. Tätä kommunistit ajavat muun muassa asettamalla Uudellamaalla ehdokkaita kevään 2023 eduskuntavaaleissa.