Piirikomitea vaatii: sähkölaitokset ja energiayhtiöt kansallistettava

20.10.2022

Hallituksemme on vastuussa päivä päivältä pahenevasta energiakriisistä. Ensimmäistä kertaa energian ja sähkön kaltainen perushyödyke uhkaa loppua. Tilanteeseen ovat johtaneet huonosti harkitut vastatoimet Venäjän sinänsä tuomittaviin sotatoimiin. Hallitus yrittää paikata sähköpulaa vaatimalla kansalaisia vähentämään sähkön kulutustaan.

SKP:n Uudenmaan piiri vaatii, että valtio, kunnat ja varsinkin yritykset merkittävinä sähkön kuluttajina kantavat vastuun energian riittävyydestä. Ei ole hyväksyttävää suostutella kansalaisia istumaan pimeässä, jos yritysten valomainokset saavat leiskua pitkin yötä.

Sähkön hinnan nousu koettelee kotitalouksia. Tämä hinnannousu tapahtuu yksityisten voittoa tavoittelevien sähköyrityksien ehdoilla.

Mielestämme sähkö on yksi perusedellytyksiä edistyneen yhteiskunnan toiminnalle. Sähkö tulee jakaa kotitalouksille tuotanto- ja ylläpitokustannuksien määräämillä hinnoilla, ilman voittoa. Sähkön tuotantoa ja jakamista ei olisi koskaan saanut luovuttaa yritysten voitontavoittelun piiriin. Uudenmaan kommunistit vaativat sähkölaitoksien ja energiayhtiöiden kansallistamista.