Porvarien aikeet torjuttava yleislakolla

22.9.2023

Kuva: Arto Alanenpää; Wikimedia Commons

Avoimen työntekijävastainen Orpon ja Purran hallitus aikoo jatkaa ja voimistaa rajusti asetelmaa, jossa työntekijöiden ja vähävaraisten odotetaan yhä joustavan oikeistolaisen ideologian mukaisen eriarvoistavan politiikan toteuttamiseksi. Hallitus on laittamassa meidät rikkaiden veronalennusten maksajiksi.


Kehitystä taaksepäin vieviä työelämäheikennyksiä, lakko-oikeuden rajoittamista sekä julmia leikkauksia sosiaaliturvaan, koulutukseen, lapsiperheiden asemaan ja palveluihin perustellaan julkista taloutta vahvistavina toimina, ja kansaa pelotellaan velkapopulismilla. Sinimustan hallituksen politiikalla aiotaan kuitenkin romuttaa ihmisten toimeentuloa, ostovoimaa, hyvinvointia ja jaksamista, joka tarkoittaa muun muassa pienten yritysten kaatumista sekä pahoinvoinnin ja sairastumisen kasvua.

SKP:n Uudenmaan piirijärjestö tukee SAK:n ja liittojen työtaisteluita hallituksen aikeita vastaan sekä peräänkuuluttaa voimakkaan ja purevan vastauksen keskeisyyttä yhteisissä toimenpiteissä.

Maahanmuuttopolitiikkaan on tulossa kohtuuttomia ja tarpeettomia kiristyksiä, kuten kolmen kuukauden maastapoistumiskirjaus. Maahanmuuttaneille työläisille ollaan rukkaamassa heikompaa sosiaaliturvaa, ja sallimassa heille jatkossakin muita huonommat palkat, joilla hallitus on luomassa kaksia työmarkkinoita.


Ay-liikkeessä ollaan ryhtymässä toimiin hallituksen aikoman työelämän kurjistamisen ja hyvinvoinnin romuttamisen estämiseksi. SKP:n Uudenmaan piirijärjestö tukee SAK:n ja liittojen työtaisteluita hallituksen aikeita vastaan sekä peräänkuuluttaa voimakkaan ja purevan vastauksen keskeisyyttä yhteisissä toimenpiteissä.


Työntekijäpuolen vastaus ajankohtaiseen tilanteeseen on syytä pitää sisällään sekä työtaisteluita että ay-liikkeen mielenosoituksia mahdollisimman yhtenäisessä ja yhteisiä tavoitteita tukevassa rintamassa. Kaikki keskusjärjestöt ja niiden liitot on saatava toimimaan mielenilmausten muodossa. Ay-liikkeen yhteistyö laajemminkin muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, oppilaitoksia valtaavien ja hallitusta vastustavien opiskelijoiden, antirasististen liikkeiden kanssa olisi nyt vahva viesti porvareille, ettemme suostu kyykytettäviksi, ja ettei tämä surkea hallitus edusta meitä.


Taistelussa heikennyksiä ja leikkauksia vastaan on tärkeä myös korostaa, kuinka teettäjien ja oikeiston esittämille toimille on olemassa oikeudenmukaisempia ja toimivampia vaihtoehtoja, joilla reaaliansioiden nosto, kunnolliseen elämiseen riittävä toimeentulo, paikallistalouksien piristäminen, yhdenvertainen ja ympäristökriisiä torjuva yhteiskunta sekä työntekijöiden vaikuttaminen ja demokratia laitetaan etusijalle eikä anneta enää rikkaiden olla maksamatta reiluja veroja. Uudenmaan kommunistit painottavat, että muun muassa verotusjärjestelmän muutoksilla, hyvinvoinnin ja jaksamisen vahvistamisella sekä julkiseen sektoriin panostamisella ja militarismin karsimisella on merkittäviä ja aidosti positiivisia vaikutuksia talouteen.


SKP:n Uudenmaan piirijärjestö näkee, että ay-liikkeen on ryhdyttävä valmistelemaan maahan yleislakkoa eikä tyytyä sopimaan mistään korvaavista heikennyksistä neuvottelupöydissä. Kansa on syystäkin vihainen sinimustalle hallitukselle. Etenkin lakko-oikeuden heikentäminen avaa tien työnantajien määräysvaltaan. Monet hallituspuolueita äänestäneet ovat pettyneet ja tulevat pettymään rankasti valheellisiin vaalilupauksiin. Yhteisvoimin hallitus tulee kaataa sekä vaatia työelämää ja turvaverkkoja hajottavaa sekä ihmisoikeuksia loukkaavaa politiikkaa lopullisesti historiaan.