Reaaliansiot nousuun, perusoikeudet keskiöön

11.8.2023

Viime aikoina on etenkin mediassa annettu ymmärtää, että elinkustannusten suhteen olisi luvassa kohtuullisempaa aikaa. Käytännön elämässä näin ei kuitenkaan ole. Vaikka tilastollisesti yleisen ostovoiman povataan paranevan ja yhteiskunnan inflaatio hidastuu, ei pienituloisten tilanne ole läheskään helpottumassa, sillä elinkustannukset ovat kaikesta huolimatta liian korkeat. Ahneusinflaatio - rikkaiden ja omistavan eliitin tavoite kieltää sodan varjolla kansan vaatimukset ja kasata itselleen lisää pääomia - jatkuu.
Lukuisat ihmiset ovat nähneet omassa arjessaan elinkustannusten nousun vaikutuksen omaan ja perheensä toimeentuloon sekä taloudellisen ahdingon lisääntymiseen. Heikko toimeentulo tuottaa maksukyvyttömyyttä, joka lisää yksilöiden velkaantumista ja arjen mutkistumista entisestään. Uusimmatkaan palkankorotukset eivät vastaa pidemmän aikavälin inflaatiotasoa.
Ainut keino vaikeassa asemassa olevien ihmisten reaalitulojen kohentamiseksi on tehdä reilut korotukset pienituloisten työntekijöiden palkkoihin sekä eläkkeisiin ja sosiaaliturvaan. Tarvitaan enemmän kokoaikaisia, turvattuja työpaikkoja, ihmisarvoiseen elämiseen riittävää ja työn vaativuutta vastaavaa palkkatasoa sekä inhimillisempää sosiaaliturvaa. Lisääntynyt ostovoima pienituloisilla edistää kotimaista tuotantoa, ekologiaa ja paikallistalouksia. On torjuttava Orpon sinimustan hallituksen aikeet kieltää yleisen linjan ylittävät palkankorotukset ja siten sementoida naisvaltaisten alojen palkkakuopat ja matalapalkkaisuus. Epädemokraattiset suunnitelmat lakko-oikeuden rajoittamiseksi kansainvälisiä sopimuksia rikkoen on niin ikään kaadettava.
Muutos vaatii työnväenluokkaisen aktivismin voimistamista sekä vahvaa yhteistyötä rakentavaa ay-toimintaa, jolla vallitseva yleinen työntekijöiden etua nakertava linja käännetään työntekijöiden aseman edistämiseen ja oikeuksien vahvistamiseen.

Hallituspolitiikka kurittaa asukkaita
Ihmisten perusturvallisuus rakentuu perustarpeiden tyydyttämisen pohjalta, johon sisältyy etupäässä muun muassa koti. Orpon sinimustan hallituksen aikeena on leikata asumistukea, joka tulisi olemaan vakava isku vähävaraisten ihmisten vuokranmaksukykyyn. Asumistuen mahdollisuus ollaan myös poistamassa omistusasunnoista. Vaikka asumistukijärjestelmä on pitkälti muuttunut tulonsiirtoautomaatiksi vuokranantajille, on asumisen kulujen kattamiseen tarkoitetulla tuella elintärkeä merkitys asukkaille nykyisillä asumisen hinnoilla.
Vaadimme säädettäväksi vuokrakattoa, joka toteutetaan vuokrasääntelyllä. Esitämme myös kunnallisesti tai maakunnallisesti voittoa tavoittelemattomien rakennusliikkeiden perustamista tuottamaan edullisia vuokra-, asumisoikeus- ja omistuskoteja ihmisille. Nämä olisivat myös parempia, vaikuttavampia ja oikeudenmukaisempia tapoja puuttua asumistukien nousuun kuin asumistuen leikkaus. Asuntojen tulee olla ensisijaisesti koteja, ei sijoituskohteita.
Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on pitkään jatkuneiden heikennysten ja alibudjetoinnin takia rapautumassa eikä nykyhallitus aio sitä korjata. Sote-budjettiin tarvitaan yksinkertaisesti lisää rahaa ja nämä lisäpanostukset voidaan säästää muun muassa erilaisista sotilasmenoista.
SKP:n Uudenmaan piirikomitea