Reparera tjänsterna, kämpa för makt åt invånarna! FKP siktar mot välfärdsområdes- och kommunval i Nyland

12.6.2024

FKP:s Nylands distriktorganisation har påbörjat sitt arbete inför nästa vårs välfärdsområdes- och kommunval och har utsett sina första kandidater i landskapets välfärdsområden och kommuner. Nylands kommunister strävar efter att återuppbygga en invånar- och arbetarorienterad hälsa och välfärd, lösa den psykiska hälsokrisen och ta modiga steg för att utöka förberedelse- och beslutsmakten till en mer demokratisk invånarnivå, samt bekämpa centralisering av makten och affärsinriktning.

De offentliga social- och hälsovårdstjänsterna har drivits i kris genom ideologiska nedskärningar, centraliseringar och underfinansiering. Alla nuvarande riksdagspartier har deltagit i denna negativa utveckling. Den sittande blåsvarta regeringen under Orpo och Purra ökar skillnaderna i kunskap och hälsa bland medborgarna, samt förvärrar missnöje och psykisk hälsa genom att trakassera människor, göra vardagen svårare och sprida hat, konkurrens och utmattning. Genom att förtrycka arbetarna och begränsa yttrandefriheten undergrävs mänskliga rättigheter och lösningen av problem inom bland annat social- och hälsovårdssektorn och utbildningssektorn fördröjs.

Kommuner och välfärdsområden måste kunna genomföra uppgifter som möjliggör ett lyckligare liv, miljöåtgärder, självständig kultur och gemenskap. 

Kommunisternas åtgärdslista inkluderar bland annat att stoppa underfinansieringen, säkerställa finansiering för fungerande och tillgängliga offentliga tjänster, höja kunskaps- och bildningsnivån, uppnå tillräckligt med personal genom att förbättra sektorns attraktions- och kvarhållningskraft, införa beskattningsrätt för välfärdsområden, inklusive kapitalinkomster, lösa problem inom räddningssektorn, arbeta för feministisk och antirasistisk jämlikhet, främja djurens rättigheter och övergå från pengarnas makt till invånarnas makt. Kommuner och välfärdsområden måste kunna genomföra uppgifter som möjliggör ett lyckligare liv, miljöåtgärder, självständig kultur och gemenskap. Arbetsplatsdemokrati och arbetssäkerhet måste ökas – arbetarna och fackföreningar måste ha mer inflytande och beslutanderätt, arbete ska ge en rättvis lön och lönetransparensen måste främjas.

Kommunernas och välfärdsområdenas inkomster stärks genom att stoppa de rikas, kapitalens och storföretagens fripassagerande och genom att öka deras för närvarande alltför låga beskattning. Kommuner och välfärdsområden måste arbeta aktivt tillsammans för att staten inte ska lämna dem i sticket i ekonomiska kriser utan säkerställa tillräckliga statsandelar. På nationell nivå är det också viktigt att bekämpa militarism och minska de överstora och farliga militärutgifterna för att kunna överföra resurser till människors välfärd och stödsystem. Den offentliga sektorn ska inte avstå från sina tjänster, sin verksamhet eller sina egendomar, eftersom de ger fördelar åt invånarna och bidrar till den gemensamma kassan.

Ledarna för kommuner och välfärdsområden ska inte ha överdrivet höga löner och ersättningar. Elitism måste bekämpas.

Vi uppmanar personer som visionerar andra slags kommuner och välfärdsområden samt invånare som strävar efter fungerande tjänster, jämlikhet och solidaritet att ställa upp som kandidater och delta i valarbetet! Det är också möjligt att ställa upp på våra listor och delta i valarbetet som obunden.

FKP:s första kandidater i Nyland är grundskolas klasslärare och rektor Tarja Kajari (Esbo / Västra Nyland), distriktssekreterare och personlig assistent Heikki Ekman (Vanda / Vanda-Kervo) samt distriktsorganisationens ordförande och utbildnings- och kommunikationssekreterare Jiri Mäntysalo (Vanda / Vanda-Kervo). Fler kandidater kommer att utses under slutet av året och början av nästa år.

Vi uppmanar personer som visionerar andra slags kommuner och välfärdsområden samt invånare som strävar efter fungerande tjänster, jämlikhet och solidaritet att ställa upp som kandidater och delta i valarbetet! Det är också möjligt att ställa upp på våra listor och delta i valarbetet som obunden.

Under välfärdsområdes- och kommunvalskampanjen kommer vi att lyfta fram konkreta initiativ och exempel på våra lösningar samt gärna diskutera med invånare, fackföreningar och det civila samhället. Vi kommer också att bjuda in till valsamarbete med de som står närmast våra värderingar.

Man behöver inte acceptera försämrade tjänster, en osäker framtid och illusionsdemokrati – problemen orsakade av kapitalism och inkompetenta ledare kan lösas med en annan politik och invånarnas kollektiva styrka!

***

Mer information och kontakter om att bli kandidat eller delta i valarbetet: FKP:s Nylands distrikts ordförande Jiri Mäntysalo, jiri.mantysalo@desili.fi