Lapsiperheet leikkurissa Hyvinkäälläkin

28.10.2016

Suomessa on vähemmän lapsia kuin koskaan viimeiseen sataan vuoteen. Syntyvyyden lasku tulee tulevaisuudessa pahentamaan yhteiskunnan huoltosuhteen vinoutumaa, mutta hallitus ei kuitenkaan tunnu kiinnostuvan tästä ongelmasta, vaan jatkaa lapsiperheiden talouden heikentämistä.

Tiukasta tilanteesta huolimatta löytyy edelleen myös niitä, jotka päätyvät hankkimaan lapsia. Hyvinkääläiset Iida Ylönen ja Milutin Krivokapic saivat äskettäin tyttären. Perhe suhtautuu tulevaisuuteen positiivisesti, vaikka hallituksen linja heijastuu vahvasti myös hyvinkääläiseen arkeen.

 

Lapsi on iso valinta

 

”Lasten hankkiminen ei ole ollut minulle mikään itsestäänselvyys. ” Aloittaa Ylönen. ”Ensimmäiset 29 vuotta elämästäni olin tyytyväinen elämään ilman omaa lasta. Tuossa iässä olin juuri lopettanut ikuisen opiskelun ja löytänyt elämäni ensimmäisen vakituisen työsuhteen. Ajattelin, että nyt tai ei koskaan, on aika lapselle.” Tuore äiti tietää, ettei lasten hankkiminen todellakaan ole enää mikään itsestään selvyys vaan sitä pohditaan pitkään.

”Nykyään  tuntuu olevan ihan yleistä ikäisteni keskuudessa, ettei lasten hankinta välttämättä kuulu tulevaisuuden suunnitelmiin . Mahdollisesti ajatellaan, että lapsia voi tulla "sitten joskus", tai sitten lisääntymistä aletaan ajatella vasta kun "biologinen kello" alkaa tikittää äänekkäästi.”

Usein sanotaan, että lapsissa on tulevaisuus, mutta politiikassa ja yhteiskunnassa heissä ovat myös tulevaisuuden tulot ja menot. Hallituksen eriarvoistava talouspolitiikka leikkaa tällä hetkellä juuri niistä palveluista, joilla voitaisiin turvata nyt syntyvien lasten tulevaisuus. Leikkaukset terveydenhuollosta, varhaiskasvatuksesta ja kouluista kasaavat ongelmia, joiden hinta tulee olemaan tulevaisuudessa kova.  

Leikkaukset näkyvät jo

”Kun kyseessä on ensimmäinen lapsi, ei vertailukohtaa ole siihen, miten säästöt olisivat vaikuttaneet mihinkään. Lähinnä odotusaikana oli ihan pihalla siitä mitä kaikkea tähän kuuluu ja mitä voisi vielä vaatia”, pohtii Ylönen. Joitain selkeitä heikennyksiä hän on kuitenkin huomannut viimeisen vuoden aikana.

”Viime syksynä kun olin ystäväni tukihenkilönä synnytyksessä, heille järjestettiin tutustumiskäynti synnytysosastolle, mutta tämän vuoden keväästä alkaen sellaista ei enää järjestetty. Perhevalmennuksessa tätä perusteltiin ylimääräisen hälinän välttämisellä. Toki talouden tulevaisuus mietityttää, kun en vielä osaa sanoa, kuinka kaikki leikkaukset vaikuttavat tuloihini ja erilaisiin lapsiperheen tukiin.”

90-luvun laman kokemukset todistavat, että ennaltaehkäisy ja varhainen tuki pelastaisi monet niistä lapsista, jotka ovat saaneet elämänsä alkuun huonomman lähdön. Jos hallitus ei tiedä, miten aloittaisi tilanteen parantamisen, voisi se aluksi laatia esimerkiksi lapsivaikutusten arvioinnin, jossa kartoitettaisiin säästöjen vaikutukset lapsiin ja lapsiperheisiin.

 

Hyvinkää-lisä meni jo

 

Perheiden palveluista ja eduista on leikattu myös Hyvinkäällä. Aiemmin tänä vuonna keskeytettiin Hyvinkää-lisän maksaminen, vaikka leikkausta vastustettiin voimakkaasti. Ylönen on pitää ratkaisua hyvin huonona. 

”Tämä vaikuttaa suuresti varsinkin pienituloisten perheiden taloustilanteeseen. Eriarvoisuutta lisää myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen. Nämä kaksi leikkausta yhdistettynä saattavat useita perheitä erittäin tiukkaan tilanteeseen. ”

Hyvinkään kaupunki on asettanut tavoitteekseen pyrkimyksen palveluiden tehostamiseen ja kehittämiseen. Lapsi- ja perhepalveluiden osalta tämä tarkoittaa käytännöstä pyrkimystä palveluiden keskittämiseen isoihin yksiköihin, joissa voidaan esimerkiksi päivähoidossa hoitaa suuria määriä lapsia. Lasten määrän kasvaessa yksittäisen lapsen huomioiminen ja tukeminen vaikeutuu. Tämä turhauttaa myös päiväkotien henkilökuntaa, jolla on paljon tietoa lasten kehityksestä ja sen ongelmista. Niukkenevien resurssien paineissa lasten tukeminen vaikeutuu jatkuvasti.

 

Päivähoito mietityttääNyt kun Ylönen on ollut vasta hetken kotona vastasyntyneen kanssa, hän ei vielä ole varma siitä, miten esimerkiksi päivähoito tullaan perheessä järjestämään, vai jäisikö hän ehkä kotiin hoitamaan lasta.

”Tällä hetkellä, kun lapsi ei ole vielä kuukauttakaan vanha, tuntuu, että voisin jäädä kotiin hoitamaan lasta. Tarkempi katsaus taloustilanteeseen vaikuttaa varmasti aikanaan päätökseen.”

Myös päiväkotien mitoitusten jatkuva kiristäminen ja resurssien vähyys mietityttävät. ”Toiveissa olisi löytää päiväkoti, joka on lähellä kotia ja jossa ryhmäkoot ovat lasten tarpeita vastaavat. Myös tuttujen hyvien hoitajien pysyvyys on tärkeä kriteeri. Asumme tällä hetkellä alueella, jossa on useita päiväkoteja. Lakkautukset ovat koskeneet muiden alueiden pieniä päiväkoteja.”

Tilanteen ei kuitenkaan tarvitsisi jatkuvasti huonontua ja syntyvyyden laskea. Niin hallituksella kuin Hyvinkään kunnallakin olisi halutessaan paljon keinoja tukea perheitä.

”Lapsiperheiden tukia tulisi leikkausten sijaan lisätä, mikäli syntyvyyttä halutaan nostaa. Epävarmassa taloustilanteessa ei välttämättä tule edes ajatelleeksi lisääntymistä. Varsinkin näin tuoreena äitinä toivoisin että olisi olemassa enemmän muutakin tukea kuin rahallista. Kaikilla kun ei ole yhtä kattavaa turvaverkkoa, kuin meillä on.”