Sote-hanke on vallankaappaus

28.10.2016


Sote-hanke on historiansa kuluessa muuttanut muotoaan riippuen siitä minkä värinen hallituskoalitio kulloinkin on ollut vallassa. Yhteistä on kuitenkin ollut ne perusperiaatteet, joille hanketta on rakennettu, eli palvelujen keskittäminen suuriin yksiköihin ja julkisten menojen karsiminen.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen sote-hanke on alkanut paljastua entistä selkeämmin sosiaali- ja terveyspalvelujen yksityistämisen ja ulkoistamisen prosessiksi. Kyse on tulonsiirrosta, jossa jaettavana on noin 26 miljardin potti sote-palveluihin suunnattuja verorahoja. Saalistajina ovat pääosin ylikansalliset veroparatiisiyhtiöt.

Mitä pidemmälle hanke etenee, sitä vähemmän on uskominen hallituksen hurskaisiin puheisiin palvelujen parantumisesta ja niiden saatavuustavoitteista. Kyse on vallankaappauksesta, jolla kuntien itsehallinnosta katoaa yli puolet. Käytännössä kunnat lakkautetaan nykymuodossaan. Jäljelle jäävien tynkäkuntien toimintaedellytykset ovat perin heikot.

 

Miksi kuntapoliitikot vaikenevat?

 

Järvenpääläinen Arto Viitaniemi ihmettelee sitä synkkää hiljaisuutta, joka kuntapoliitikkojen keskuudessa vallitsee tässä sote-asiassa.

”Voisi kuvitella, että näin perustavaa laatua olevat muutokset kirvoittaisi kiihkeän keskustelun ja ennen muuta kritiikin ja puolustusliikkeen näin törkeitä hankkeita vastaan. Vai onko niin, että nykyiset kuntapäättäjät ovat alistuneet vietäviksi sillä perusteella, että kaikki eduskuntapuolueet ovat tavalla tai toisella sotkeutunee huonoon hankkeeseen ylätasolla.”

Viitaniemi on sitä mieltä, että Sipilän hallituksen sote-suunnitelmista ei löydy mitään hyvää kuntien ja kuntalaisten kannalta.

”Palvelujen laatu ja saatavuus heikkenevät. Yksityistäminen tarkoittaa sitä, että niiden hinta kallistuu ja hinta peritään kuntalaisilta. Myös verotukseen tulee radikaaleja muutoksia, eikä se tarkoita ainakaan sitä, että verotus kevenisi. Myös kuntademokratialle ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksille voidaan heittää hyvästit”, listaa Viitaniemi.

 

Sote on leikkauspolitiikan viimeinen niitti

Tuusulan Jokelassa asuva Jori Porspakka kritisoi hallituspuolueita siitä, että ne pakottavat kuntia leikkaamaan kuntalaisille välttämättömistä palveluista.

”Tuusulan leikkaukset ovat jo 5 miljoonaa euroa, eikä loppua ole näkyvissä. Sote-hankkeen toteuttaminen olisi viimeinen niitti leikkauspolitiikan läpiajamisessa. Sote vie ”tuhkatkin pesästä” kunnilta ja kuntalaisilta”, puuskahtaa Porspakka.

Myös häntä ihmetyttää kuntien eliittien kotkotukset kuntien yhdistämisistä ja pormestari mallin ajamisesta Tuusulaan.

”Onko kuntapäättäjät menettäneet kaiken todellisuudentajunsa, kun näpertelevät epäoleellisissa kysymyksissä? Puolustettavanahan olisi koko suomalaisen demokratian perusajatus – eli kansalaisten vaikutusmahdollisuudet, jotka parhaiten ovat toteutunee kuntademokratian kautta.”

Tulevat kunnallisvaalit ovat kuntien tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeät. Kuntien ja kuntalaisten kannalta vahingollisen sote-hankkeen torjuminen on mahdollista vain tuottamalla sitä ajaville puolueille roima vaalitappio.