Ay-asiat toiminnan kärjessä

26.1.2021


Lyhyempi työaika -seminaarin järjestäjä, vantaalainen Jiri Mäntysalo kutsuu osallistumaan vuoden yhteen merkittävimmistä ay-tilaisuuksista. 

Lyhyempi työaika -seminaarin järjestäjä, vantaalainen Jiri Mäntysalo kutsuu osallistumaan vuoden yhteen merkittävimmistä ay-tilaisuuksista. 

Seminaari tarkoittaa keskusteluja, aloitteita sekä visioita käytännön taisteluun lyhyemmän työajan puolesta. Työaikaan, työelämään ja yhteiskuntaan syventyvä Lyhyempi työaika - Helsinki-seminaari järjestetään etäyhteyksillä Zoomilla 6.-7. helmikuuta.  

– Ajatus työn jakamisesta on perustavanlaatuinen motivaattori keskustelussa työajan lyhentämisestä. Työtä jakamalla voimme ratkoa monia yhteiskunnallisia ongelmia, lisätä työpaikkoja, kääntää tulonjakokehitystä oikeudenmukaisempaan, vähentää työn kuormittavuutta sekä torjua ympäristökriisiä, sanoo SKP:n keskuskomitean jäsen ja Kommunistinuorten puheenjohtaja Mäntysalo. 

Seminaarissa käydään monenlaisia ja moniäänisiä keskusteluja, esitetään aloitteita sekä pohditaan ja visioidaan työelämän tulevaisuutta Euroopassa. Kahden päivän aikana haetaan väyliä taisteluun lyhyemmän työajan puolesta ja mietitään, miten aihe voidaan nostaa yhteiseksi asiaksi ay-liikkeessä. Keskusteluja johdattelevat työajan lyhentämisen argumentit ja tavoitteet  

– Lisäksi eräässä kapitalistista palkkatyötä käsittelevässä keskustelussa sunnuntaina päästään systeemitasolle, kapitalismin ja sen tuottaman riiston lopettamisen välttämättömyyteen. Kapitalismin toimintalogiikasta ja sen yhteensovittamattomuudesta työläisten hyvinvoinnin kanssa toivoisi nousevan entistä enemmän myös yleistä keskustelua, sanoo Mäntysalo.  

Eurooppalaisesta ay-liikkeestä sekä ay-liikkeen radikaaliudesta ja taisteluvoimasta eri puolilla Eurooppaa on kertomassa lauantain avauskeskustelussa Euroopan vasemmiston puheenjohtaja, Saksan vasemmistopuolueen Heinz Bierbaum.

Lyhyemmästä työajasta kiinnostuneilla vastaan tulee usein ajatus siitä, mitä käytännön askelia tavoitteen saavuttaminen vaatii ja miten asia muotoillaan siitä kampanjoidessa. Näistä teemoista ja paikallisten työaikakampanjoiden tärkeydestä puhuu lauantaina Britannian Left Unity -puolueen pääsihteeri Felicity Dowling.  

Uusia ratkaisuja tarvitaan

Jiri Mäntysalon mukaan keskustelua ja ratkaisuja tarvitaan, sillä nykyinen työelämä ei toimi työläisten ehdoilla. Suomi ja maailma tarvitsee uutta suuntaa työn järjestämisessä ja organisoinnissa. Suuri työttömyys aiheuttaa pahoinvointia ja ongelmoittaa monen arkea ja toisaalta näemme myös epävarmojen työsuhteiden lisääntymisen, pakkoyrittäjyyden ja entistä kuormittuneempien työläisten haasteet jaksamisessa.  

– Työelämää pohtiessa usein ehkä ajatellaan, että työaika ikään kuin "lyhenee ajan myötä itsestään". Tällä tavoin onnistutaan kuitenkin vain pitämään kiinni vanhasta. Oikeat ja näkyvät muutokset työelämässä vaativat kamppailuja yhteisten tavoitteiden eteen ja työväenliikettä, joka näkee työajan lyhentämisen mahdollisuudet.  

– Työajan lyhentäminen ei korjaa kerralla kaikkea, mutta se on valtava edistys sellaisen työelämän puolesta, jossa työläiset voivat omistavan luokan voittojen kartuttamisen sijaan itse päättää asioistaan ja toimia solidaarisesti, visio Jiri Mäntysalo. 

Linkki seminaarin sivulle >>>