Pandemialla ei saa tehdä bisnestä

12.4.2021


SKP on yhdessä maailman 48 kommunistisen ja työväenpuolueen kanssa allekirjoittanut yhteisen julkilausuman, jossa tuomitaan kaikenlainen pandemian hyväksikäyttö.

Suomen kommunistinen puolue on yhdessä maailman 48 kommunistisen ja työväenpuolueen kanssa allekirjoittanut kreikkalaisten tovereiden aloitteesta yhteisen julkilausuman. Lausumassa tuomitaan kaikenlainen pandemian hyväksikäyttö, olipa se sitten rokotteilla ja lääkkeillä rahastamista tai yritys kaventaa kansalaisten demokraattisten oikeuksia. 

Suomikaan ei ole rokotebisneksen varjopuolista jäänyt osattomaksi. Rokotteita ei ole maahamme saatu niin paljon kuin on alun perin oli luvattu, eikä se johdu pelkästään tuotanto- ja jakeluvaikeuksista.

Pandemia on aiheuttanut kaikkialla työttömyyttä ja irtisanomisia ja siten lisännyt sosiaaliturvan tarvetta. Vaikka Suomi on Euroopan ja maailman mittakaavassa selvinnyt varsin hyvin pandemian hoidosta, on uusi tilanne tuonut entistä näkyvämmäksi sosiaaliturvamme heikkoudet ja ammottavat aukot.

Kulttuuriala on merkittävä työllistäjä, mutta taiteilijat tukijärjestelmä katsoo yrittäjiksi. He, kuten pienyrittäjät ja yksinyrittäjät muutenkin, ovat jääneet tukia vaille. Suurteollisuus on tukensa saanut ja saa lisää.

Kansainvälisen kilpailukyvyn, tuon suurpääoman etuja ajavan pyhän lehmämme nimissä on taas esitetty joustoja ja paikallista sopimista eli palkkojen ja työehtojen, työttömyyskorvausten ja sosiaalitukien huonontamista kannustinloukkojen poistamiseksi.

Terveydenhuoltojärjestelmämme, niin aliresurssoitu kuin onkin ollut jo ennen pandemiaa, on osoittanut julkisen terveydenhuollon ja sen hyvin koulutetun ja työhönsä sitoutuneen henkilökunnan korvaamattomuuden. Lääkäreitä ja hoitajia on kiitelty, mutta kiitoksen ansaitsevat kaikki ammattiryhmät. Yksikään teho-osasto ei toimi ilman ammattitaitoista siivousta ja laitehuoltoa. Osastonsihteerit, lähetit, vaativaa työtä tekevä tekninen henkilökunta, laitosmiehet, laboratoriohenkilökunta, kaikki muut ison koneiston tekijät – jokainen on korvaamaton. Jokaiselle myös kuuluu kunnon palkka, työn vaativuutta vastaava. Sairaanhoitajat ja lähihoitajat ovat alipalkattuja ja ylityöllistettyjä. Heidän palkkansa on jo korkea aika saada kansainväliselle tasolle. 

Muualla maailmassa tilanne on ollut monella tapaa vielä huonompi. Yhteistä kaikille on, että eniten pandemiasta ovat kärsineet pienituloiset, palveluammateissa olevat, maahanmuuttajat , ja että terveydenhoitohenkilökunta on ollut tosi tiukoilla ja joutunut venymään. Julkilausumassa korostetaankin julkisen terveydenhoidon merkitystä ja riittävän resurssoinnin tarvetta. Samalla tuomitaan kaikenlainen bisneksen teko pandemialla.